adscode

AES: MEB UZAKTAN EĞİTİM FAALİYETLERİNİ DESTEKLEMELİ

Anadolu Eğitim Sendikası uzaktan eğitim faaliyetlerinin desteklenmesi için Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı’na başvuruda bulundu.

AES: MEB UZAKTAN EĞİTİM FAALİYETLERİNİ DESTEKLEMELİ
Sendikalar

"Anadolu Eğitim Sendikası olarak içinde bulunduğumuz salgın sürecinde uzaktan eğitimden faydalanabilmek adına, maddi durumu yetersiz öğrenciler için ücretsiz bilgisayar-tablet sağlanması, öğretmenlerin teknolojik olarak desteklenmesi, öğretmen ve öğrenciler için bilgisayar, tablet alımlarında KDV muafiyeti getirilmesi ve ayrıca internette EBA(Eğitim Bilişim Ağı) kullanımında internet kullanımının bedava ve sınırsız olması için, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı’na başvuruda bulunduk."

 

Anadolu Eğitim Sendikası Hukuk Sekreterliği

 

 

 

Sayı : 1962-20/6001                                                                                        Tarih:21/09/2020

Konu: Maddi Durumu Yetersiz Öğrenciler Ücretsiz Bilgisayar-Tablet Desteği, Öğretmenlere Teknolojik Destek İle KDV Muafiyeti ve EBA İnternet Kotası Desteği Hakkında

           

 

T.C.

CUMHURBAŞKANLIĞI

Özel Kalem Müdürlüğüne

 

 

  İlgi: a) 09/11/1982 Tarih ve 17863 Sayılı Resmi Gazetede Yayınlanan T.C. Anayasası

          b) 02/11/1984 Tarih ve 18563 Sayılı Resmi Gazetede Yayınlanan Katma Değer Vergisi     

              Kanunu

  1. c) 31/12/2004 Tarih ve 25687 Sayılı Resmi Gazetede Yayınlanan Vergi Kanunlarının

       Yeni Türk Lirasına Uyumu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında

       Kanun

  1. d) 25/12/2015 Tarih ve 6655 Sayılı Resmi Gazetede Yayınlanan Bazı Kanunlarda

       Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

 

       

   Bilindiği üzere İlgi c) Kanunu 35. Maddesinde; 3065 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir. GEÇİCİ MADDE 23. – “Millî Eğitim Bakanlığına bilgisayar ve donanımlarının bedelsiz teslimleri ile bunlara ilişkin yazılım teslimi ve hizmetleri, bu mal ve hizmetlerin bağışı yapacak olanlara teslim ve ifası 31.12.2010 tarihine kadar Katma Değer Vergisinden müstesnadır. Bu kapsamda yapılan teslim ve hizmet ifaları için yüklenilen vergiler, vergiye tâbi işlemler nedeniyle hesaplanan vergiden indirilir. İndirimle giderilemeyen vergiler iade edilmez. Maliye Bakanlığı, istisnaya ilişkin usûl ve esasları belirlemeye yetkilidir. Yazmaktadır. Yine ilgi d) kanununa göre; bu süre 31.12.2020 tarihine kadar uzatılmıştır.

 

    Yukarıdaki ilgili kanun maddelerinden anlaşıldığı üzere kurumlar bazında uygulanan KDV muafiyetinin kişiler bazında da uygulanması eğitim adına büyük bir gerekliliktir.

 

           Ayrıca bu süreçte öğretmenlerin teknolojik olarak desteklenmesi, maddi durumu yetersiz öğrenciler için ücretsiz bilgisayar-tablet desteği verilmesi, internet ortamında uzaktan eğitimin en önemli araçlarından biri haline gelen EBA(Eğitim Bilişim Ağı)’nın kullanımından kaynaklanan internet kotasının uygulanmaması ve sınırsız olması yine eğitim adına büyük bir adım olacaktır.

          Gereğini arz ederiz.

 

 

 

 

 

 

 Sayı : 1963-20/6002                                                                                         Tarih:21/09/2020

Konu: Maddi Durumu Yetersiz Öğrenciler Ücretsiz Bilgisayar-Tablet Desteği, Öğretmenlere Teknolojik Destek İle KDV Muafiyeti ve EBA İnternet Kotası Desteği Hakkında

                                                                                                                                                                                         

 

 

 

T.C.

Hazine ve Maliye Bakanlığı

Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığına

 

 

 

 

    İlgi: a) 09/11/1982 Tarih ve 17863 Sayılı Resmi Gazetede Yayınlanan T.C. Anayasası

          b) 02/11/1984 Tarih ve 18563 Sayılı Resmi Gazetede Yayınlanan Katma Değer Vergisi     

              Kanunu

  1. c) 31/12/2004 Tarih ve 25687 Sayılı Resmi Gazetede Yayınlanan Vergi Kanunlarının

       Yeni Türk Lirasına Uyumu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında

       Kanun

  1. d) 25/12/2015 Tarih ve 6655 Sayılı Resmi Gazetede Yayınlanan Bazı Kanunlarda

       Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

 

       

   Bilindiği üzere İlgi c) Kanunu 35. Maddesinde; 3065 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir. GEÇİCİ MADDE 23. – “Millî Eğitim Bakanlığına bilgisayar ve donanımlarının bedelsiz teslimleri ile bunlara ilişkin yazılım teslimi ve hizmetleri, bu mal ve hizmetlerin bağışı yapacak olanlara teslim ve ifası 31.12.2010 tarihine kadar Katma Değer Vergisinden müstesnadır. Bu kapsamda yapılan teslim ve hizmet ifaları için yüklenilen vergiler, vergiye tâbi işlemler nedeniyle hesaplanan vergiden indirilir. İndirimle giderilemeyen vergiler iade edilmez. Maliye Bakanlığı, istisnaya ilişkin usûl ve esasları belirlemeye yetkilidir. Yazmaktadır. Yine ilgi d) kanununa göre; bu süre 31.12.2020 tarihine kadar uzatılmıştır.

 

    Yukarıdaki ilgili kanun maddelerinden anlaşıldığı üzere kurumlar bazında uygulanan KDV muafiyetinin kişiler bazında da uygulanması eğitim adına büyük bir gerekliliktir.

 

           Ayrıca bu süreçte öğretmenlerin teknolojik olarak desteklenmesi, maddi durumu yetersiz öğrenciler için ücretsiz bilgisayar-tablet desteği verilmesi, internet ortamında uzaktan eğitimin en önemli araçlarından biri haline gelen EBA(Eğitim Bilişim Ağı)’nın kullanımından kaynaklanan internet kotasının uygulanmaması ve sınırsız olması yine eğitim adına büyük bir adım olacaktır.

          Gereğini arz ederiz.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Sayı : 1964-20/6003                                                                                          Tarih:21/09/2020

 Konu: Maddi Durumu Yetersiz Öğrenciler Ücretsiz Bilgisayar-Tablet  Desteği, Öğretmenlere Teknolojik Destek İle KDV Muafiyeti ve EBA İnternet Kotası Desteği Hakkında

                                                                                                                                                                                         

 

 

           

 

T.C.

Milli Eğitim Bakanlığı

Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğüne

 

 

 

 

  İlgi: a) 09/11/1982 Tarih ve 17863 Sayılı Resmi Gazetede Yayınlanan T.C. Anayasası

          b) 02/11/1984 Tarih ve 18563 Sayılı Resmi Gazetede Yayınlanan Katma Değer Vergisi     

              Kanunu

  1. c) 31/12/2004 Tarih ve 25687 Sayılı Resmi Gazetede Yayınlanan Vergi Kanunlarının

       Yeni Türk Lirasına Uyumu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında

       Kanun

  1. d) 25/12/2015 Tarih ve 6655 Sayılı Resmi Gazetede Yayınlanan Bazı Kanunlarda

       Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

 

       

   Bilindiği üzere İlgi c) Kanunu 35. Maddesinde; 3065 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir. GEÇİCİ MADDE 23. – “Millî Eğitim Bakanlığına bilgisayar ve donanımlarının bedelsiz teslimleri ile bunlara ilişkin yazılım teslimi ve hizmetleri, bu mal ve hizmetlerin bağışı yapacak olanlara teslim ve ifası 31.12.2010 tarihine kadar Katma Değer Vergisinden müstesnadır. Bu kapsamda yapılan teslim ve hizmet ifaları için yüklenilen vergiler, vergiye tâbi işlemler nedeniyle hesaplanan vergiden indirilir. İndirimle giderilemeyen vergiler iade edilmez. Maliye Bakanlığı, istisnaya ilişkin usûl ve esasları belirlemeye yetkilidir. Yazmaktadır. Yine ilgi d) kanununa göre; bu süre 31.12.2020 tarihine kadar uzatılmıştır.

 

    Yukarıdaki ilgili kanun maddelerinden anlaşıldığı üzere kurumlar bazında uygulanan KDV muafiyetinin kişiler bazında da uygulanması eğitim adına büyük bir gerekliliktir.

 

           Ayrıca bu süreçte öğretmenlerin teknolojik olarak desteklenmesi, maddi durumu yetersiz öğrenciler için ücretsiz bilgisayar-tablet desteği verilmesi, internet ortamında uzaktan eğitimin en önemli araçlarından biri haline gelen EBA(Eğitim Bilişim Ağı)’nın kullanımından kaynaklanan internet kotasının uygulanmaması ve sınırsız olması yine eğitim adına büyük bir adım olacaktır.

          Gereğini arz ederiz.


Emoji ile tepki ver!

Bu Haberi Paylaş :

Etiketler :

Benzer Haberler
    0 Yorum
  • Yorumu Gönder
  • Diğer Yorumlar (0)