adscode

AYT matematik son yılların en zor soru sorulan branşı oldu!

İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji YKS Komitesi, YKS’nin ikinci aşaması olan AYT’yi değerlendirdi.

AYT matematik son yılların en zor soru sorulan branşı oldu!
YKS
Güncelleme : 29-Jun-21 17:57

 

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın (YKS) ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testi (AYT) bugün tamamlandı. 26 Haziran’da TYT ile başlayan YKS maratonu bugün, AYT ile son buldu.

 

Öğrencilerden alınan bilgilere göre AYT ile ilgili genel değerlendirmede bulunan İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji YKS Komitesi, “AYT soruları daha çok bilgiyi ölçen analiz düzeyindeydi” dedi.  Matematiğin ise son yılların en zor soru sorulan branşı olduğunu vurgulayan İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji YKS Komitesi, “AYT MEB’in kazanımlarına, testlerine ve İTÜ ETA Vakfı Doğa Kolejinde uygulanan deneme sınavlarının içerikleriyle uyumluydu” diye belirtti.

 

“Önemli olan Sınavın Sonucu Değil, Sınava Hazırlık Sürecinde Verilen Emektir”

 

İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji Lise Rehberlik Bölümü, sınav sonrası öğrencilerin psikolojisi ile ilgili velilere önerilerde bulundu. Rehberlik Bölümü, öğrencilerin sınav sonrasında duygu durumlarında dalgalanmalar yaşanabileceğini, bu durumun normal ve geçici bir süreç olduğunu belirtti. Ailelere, çocuklarının sınavı nasıl geçmiş olursa olsun önemli olanın sınavın sonucu değil, sınava hazırlık sürecinde verdikleri emek olduğunu hissettirmenin önemi vurgulandı.

 

İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji YKS Komitesi derslerle ile ilgili yine öğrencilerden alınan bilgilere göre aşağıdaki değerlendirmelerde bulundu.

 

 

İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji Türk Dili ve Edebiyatı Bölüm Başkanı Eda Dağdelen:

“EDEBİYAT SINAVININ AYIRT EDİCİLİĞİ YÜKSEKTİ”

2021 YKS’nin 2. oturumu olan AYT’de anlama ve yorumlama becerisine dayalı 6 soru sorulmuştur. Sınavda yer alan 24 sorunun 18’i edebiyat kazanımlarından gelmiştir. Bu sene sorulan şiir bilgisi ile ilgili sorular ise sınavın zorlayıcı kısmını oluşturmaktadır. Divan edebiyatı ile ilgili kazanımlara son yıllarda karşılaştığımız sınavlarla benzer bir şekilde ağırlık verilmiştir.  Cumhuriyet Dönemi gibi müfredatın önemli kısmını oluşturan bir başlıktan geçen yıl da olduğu gibi tek soru sorulması ve Milli Edebiyat Dönemi’nden hiç soru sorulmaması sınavın ekseninin Divan edebiyatına ve şiir bilgisine kaydığı yorumunu yapmamıza zemin oluşturmuştur. Son yıllarda pek sorulmayan Uygur Dönemi’nden bir soru sorulmuştur, âşık edebiyatı ve tekke edebiyatından soru sorulmamıştır. Anonim halk edebiyatının hem şiir hem düzyazı kısmından birer soru sorulmuşken geleneksel Türk tiyatrosundan  bir soru gelmiştir. Tanzimat Dönemi ve Servetifûnun Dönemi’nden de çok az kazanım sorularda kendine yer bulmuştur. Sınavda dikkat çekici olan diğer yönler ise her yıl başlı başına bir soru olan edebi sanatlar konusunun bu yıl sadece seçeneklerde görülmesi ve geçen yıl seçeneklerde yer alan müstezat konusunun bu yıl şiir bilgisinde tek başına sorulmasıdır. Ayrıca her yıl olduğu gibi edebi akımlardan bir soru sorulmuştur. Sınavı genel olarak değerlendirdiğimizde önceki yıla göre daha zor ve çeldiricisi yüksek bir sınav olduğunu söyleyebiliriz.

 

 

İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji Kimya Bölüm Başkanı İbrahim Türken:

“KİMYA BEKLENDİĞİ GİBİYDİ”

2021 YKS ikinci oturum kimya soruları öğrencilerden aldığımız bilgilere göre önceki yıllarda olduğu gibi 11 ve 12. sınıf kimya kazanımlarından gelmiştir. 11. sınıf modern atom teorisi, gazlar, sıvı çözeltiler ve çözünürlük, kimyasal tepkimelerde enerji, kimyasal tepkimelerde hız, kimyasal tepkimelerde denge ünitelerinden 8 tane soru, 12. sınıf kimya ve elektrik, karbon kimyasına giriş ve organik bileşikler ünitelerinden ise 5 tane soru sorulmuştur.

Sorular anlaşılır, bilgi  ve bu bilginin kullanımına yönelik analitik beceriler isteyen sorular şeklinde gelmiştir. 11 ve 12. sınıf kimya ünitelerinde yer alan temel kazanımları ölçmeye yönelik bu soruların sınav hazırlığı yapan öğrencilerin sıkça karşılaştığı soru tiplerinden olması, sınavın kimya sorularının makul bir zorluk derecesinde olduğunu göstermiştir.

 

 

 

 

İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji Fizik Bölüm Başkanı Sema Balkan:

‘BAĞLAMSAL FİZİK SORULARINDAKİ ARTIŞ DİKKAT ÇEKTİ’

 2021 AYT sınavında 11. ve 12. sınıf konu kazanımlarına hâkimiyeti ölçen, birden fazla kazanım kullanarak işlem, analiz ve yorum gerektiren, okul denemelerimize paralel Fizik soruları soruldu. Bu sene AYT Fizik sorularında bağlamsal sorulara daha fazla yer verilmesi dikkat çekti.

Sorulan 14 sorunun 7’si 11. sınıf “ Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket, İki Boyutta Hareket, Alternatif Akım, Enerji ve Hareket, Elektriksel Kuvvet ve Elektrik Alan, Elektriksel Potansiyel, Tork ve Denge, Manyetizma ve Elektromanyetik İndüklenme”, 7’si 12. sınıf “Modern Fiziğin Teknolojideki Uygulamaları, Dalgalarda Kırınım, Girişim ve Doppler Olayı, Düzgün Çembersel Hareket, Radyoaktivite, Fotoelektrik Olay, Basit Harmonik Hareket, Kepler Kanunları” kazanımlarına yönelikti. 11. sınıf atış hareketi, bobinin manyetik alanı ve elektroskop soruları birden fazla kazanım içeren ve adayların yorum gücünü ölçen belirleyici sorular olarak dikkat çekti. 12. sınıf fotoelektrik ve uydu soruları orijinal ve belirleyici soru olarak öne çıktı. Düzgün çembersel hareket, basit harmonik hareket, laser ve radyoaktivite soruları adayların sık sık karşılaştıkları soru tipinde soruldu.

 

 

İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji Biyoloji Bölüm Başkanı Muhammet Kılıçöz: 

“BİYOLOJİDE BEKLENEN OLDU”

 Uygulanan 2021 AYT ‘de Biyoloji sınavının müfredata uygun, zorluk bakımından orta düzeyde soruların çoğunlukta yer aldığı bir sınav olduğu söylenebilir. Geçmiş yıllarda yer alan sorularla kıyaslandığında konu içeriklerinin benzer olduğu görülmüştür. Ancak biyoloji sorularının çoğunluğu doğrudan öğrencinin bilgisini kullanma becerisini ölçerken bir kısmının ise bilgiyi soruda uygulayabilmeyi ve grafik yorumlamayı ölçtüğü görülmüştür.  

Çıkan soruların 4 yıllık biyoloji programındaki MEB müfredatına ve kazanımlarına uygun sorular olduğu belirlenmiştir. 13 biyoloji sorusunun tamamı 11 ve 12.sınıf kademelerinin kazanımlarına ait olup, 11.sınıf İnsan Fizyolojisi, Komünite ve Popülasyon Ekolojisi, 12.sınıf Genden Proteine, Canlılarda Enerji Dönüşümleri, Bitki Biyolojisi, Canlılar ve Çevre ünitelerinden sorulmuş,  kademelerin müfredatında sayıca benzer bir dağılım göstermiştir.

2021 AYT’nin 2020 AYT gibi bilen ile bilmeyeni ayırt edebilecek düzeyde ve zorluk seviyesinin benzer olduğu tespit edilmiştir. Doğa Koleji Biyoloji Bölümü olarak sınav soruları beklediğimiz gibi gelmiştir. Kullandığımız eğitim dokümanlarımız ve uyguladığımız deneme sınavları ile örtüşen bir sınav olduğunu gözlemledik. Biyoloji konularını iyi takip ederek hazırlanan, dikkatli öğrencilerin bu sınavda başarı düzeylerinin yüksek olacağını düşünmekteyiz. 

 

 

 

İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji Matematik Bölüm Başkanı Arzu Uz:

 “MATEMATİK BELİRLEYİCİ VE ZORLAYICI BRANŞ OLDU”

2021 AYT Matematik soruları her sene olduğu gibi bilgi ağırlıklıydı. Sınavda öğrencilerimiz 27 matematik 13 geometri (5 trigonometri dahil) sorusuna cevap verdiler. Genel olarak test 11. ve 12. sınıf konularından analiz düzeyinde, birçoğu birden çok kazanımı içinde barındıran, işlemleri uzun, grafiklerin bolca kullanıldığı sorulardan oluşuyordu. 12.sınıf konularının her ünitesinden soru geldiği; trigonometri, limit, türev ve integral konularından ayırt edici sorular olduğu öğrencilerimiz tarafından belirtilmiştir.  9. ve 10. sınıf kazanımlarından oluşan soruların dahi (eski tabiriyle mat-1 sorusu) ayırt edici düzeyde olduğu ve özellikle polinom sorusunun dikkat çekici olduğu söylendi. Geometri soruları 11. ve 12. sınıf kazanımlarından gelmiştir. Öğrencilerin analitik düşünme becerisini gerektiren, kurgularının anlaşılabilirliğinin belirleyici olduğu geometri sorularından oluşmuştur. Analitik geometri soruları belirleyici olacaktır.

Matematik testinin TYT de olduğu gibi AYT de de belirleyici olacağını düşünmekteyiz. Son yılların en zor Matematik soruları olduğu öğrencilerimiz tarafından dile getirilmiştir.

 

 İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji Din Kültürü ve Ahlak Bilgilsi Bölüm Başkanı Abdullah Albayrak:

“KAVRAM BİLGİSİ GEREKTİREN SORULAR AĞIRLIKTAYDI”

2021 yılı YKS ikinci oturum (AYT) sınavında Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi sorularında tüm lise müfredatına orantılı bir şekilde yer verildiğini ve müfredat dışı soru olmadığını söyleyebiliriz. Fıkıh, icma, mekruh gibi kavramların farklı sorularda karşımıza çıkması; mezhep kurucusu İmam Şafii ile ilgili biyografik soru; yine ihlas, ihsan, sırat-ı müstakim kavramlarını içeren soru ile Allah'ın ilim sıfatı ile ilgili sorular neredeyse tamamen bilgi isteyen sorular olarak karşımıza çıkmıştır. Teizm kavramı ile ilgili soruda ise çözüm için bilginin yanında analiz yapmanın gerektiği görülmüştür. Genel olarak kavram bilgisi gerektiren zor sayılabilecek soruların karşımıza çıkması, öğrencinin müfredata hakim olmasının önemini ortaya çıkarmıştır. Sınavı genel olarak değerlendirdiğimizde beklediğimiz gibi kavram bilgisini ölçen soruların ağırlıkta olduğu görülmektedir. Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi sorularının zorluk derecesinin ortanın üzeri düzeyde olduğu söylenebilir.

 

 

İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji Bölüm Başkanı Cem Şimşek:

“SORULARIN ZORLUK DERECELERİ GEÇEN YILDAKİ SORULAR GİBİYDİ”

2021 Yükseköğretim Kurumlar Sınavının (YKS) Alan Yeterlilik Testi (AYT) Sınavında Tarih branşından gelen sorular geçen yıl ile karşılaştırıldığında büyük bir sürpriz yaşanmadı.

Eşit ağırlık tercihi yapacak öğrencilerin çözdükleri Türk Dili Edebiyatı/ Sosyal Bilimler Testi-1 bölümünde 9 ,10, 11, 12. sınıf müfredatları eşit şekilde dağıtılmıştı. Soruların zorluk dereceleri geçen yıldaki sorular gibiydi. 

Son birkaç yıldır soru sorulmayan “İslam Tarihi’nden” bu yıl 1 soru soruldu. Bunun yanında, 12. sınıf “İnkılap Tarihi” ünitelerine eklenen son 4 üniteden bu yıl 1 soru soruldu. 2. Dünya Savaşı’nın da etkisi ile Türkiye’de meydana gelen ekonomik sorunlara karşı önlem amacı ile kabul edilen “Milli Korunma Kanunu” bu ünitelerdeki konulardandı.

Bazı yıllarda Türkiye’nin ulusal ya da uluslararası gündemleri ile ilgili sorular da soruluyordu. Bu yıl “Milli Savunma Üniversitesi Sınavı” ile YKS’de Mısır ile ilgili soru sorulmuş olmasının“ Türkiye –Mısır” yakınlaşmasının gündemde olduğu bir döneme denk gelmesi güzeldi. Milli Savunma Üniversitesi Sınavında ve YKS’de Mısır’da kurulmuş olan Türk devletleri soruldu.

 Sosyal Bilimler Testi-2 bölümlerinden gelen 11 tarih sorusunda konular eşit şekilde dağıtılmıştı. Bu bölümdeki sorular da bilgi ağırlıklı sorulardı. Bu bölümün belirleyici sorularından bir tanesi; Atatürk’ün Kurtuluş Savaşı sırasında söylediği bazı özel cümlelerin kronolojik sıralamasının sorulduğu soruydu.

 

Bu yıl Türk Dili Edebiyatı/ Sosyal Bilimler Testi-1 Bölümündeki sorular ile Sosyal Bilimler Testi-2 bölümündeki sorular arasında zorluk derecesi bakımından büyük bir farklılık yoktu. Aslında eşit ağırlık öğrencilerinin çözdüğü soruların SOS-2 bölümündeki sorulardan daha kolay olması beklenirdi.

 

 

 

İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji Felsefe Bölüm Başkanı Sabri YILMAZ:

“FELSEFE GRUBU SORULARI BEKLENEN DÜZEYDEYDİ”

Felsefe Grubu 2021 AYT’de Sosyal Bilimler-2 testinde felsefe grubu çatısı altında felsefe, psikoloji, sosyoloji ve mantık olmak üzere toplamda 12 soru yer almaktadır.

Felsefe soruları verilen metnin yorumuna dayalı paragraf sorularıydı. Psikolojide savunma mekanizmalarından “yansıtma” kavramına yer verilmiştir. Yine her yıl olduğu gibi öğrenme psikolojisinden “olumsuz pekiştirme” kavramına değinildi. Sosyoloji soruları güncel metin verilip bilginin yorumlanması istenen sorulardı.  Mantık beklenen düzeydeydi. Dil ve mantık konusundan dilin görevleri sorulmuştu. Önerme verilip önermenin tutarlı olup olmadığı sorulmuştu.Psikoloji, sosyoloji ve mantık soruları bilgi gerektiren sorular olduğundan ayırt ediciliği yüksekti. Genel olarak sorular orta zorluk seviyesindeydi.

 

 

 

 

 

 

 

İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji Coğrafya Bölüm Başkanı Osman Nuri Yakupoğlu:

“COĞRAFYA SORULARI AÇIK VE NETTİ”

2021 AYT Coğrafya testi, Sosyal Bilimler-1 ve Sosyal Bilimler-2 kısmında 11 ve 12’nci sınıf kazanımları soruldu. Sınavda müfredat dışı soru sorulmadı. Ekstrem olaylar, enerji nakil hatları, Türkiye madencilik ve turizm, çevre sorunları ve koruma uygulamaları, ülkelerin ekonomik faaliyet türleri, tarım ve ekonomi, ham madde ve sanayi, ilk yerleşmeler, kültür bölgeleri, arazi kullanımı, bölgesel kalkınma projeleri, şehirleşme ve göç, küresel-bölgesel örgütler ile ekosistem kazanımlarına yer verildi. Coğrafya testlerinde soruların ağırlıklı olarak 11’inci sınıf kazanımlarına ait olduğu görüldü. TYT’ de olduğu gibi bu sınavda da harita okuryazarlığına önem verildi. Coğrafya testlerinde soruların, coğrafi sorgulama becerisi ön planda tutularak orta düzeyde, açık ve anlaşılır nitelikte olduğu söylenebilir. Soruların uyguladığımız öğretim programı, yayınlarımız ve deneme sınavlarımız ile örtüştüğü görüldü.


Emoji ile tepki ver!

Bu Haberi Paylaş :

Etiketler :

Benzer Haberler
    0 Yorum
  • Yorumu Gönder
  • Diğer Yorumlar (0)