adscode

"Çıraklık ve staj dönemi emeklilik hesabına dahil edilsin"

CHP Adana Milletvekili Ayhan Barut, Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nda değişiklik yapılarak yok sayılan çıraklık ve staj dönemlerinin de emeklilik hesaplamalarına dahil edilmesini istedi.

"Çıraklık ve staj dönemi emeklilik hesabına dahil edilsin"
Türkiye'den Haberler
Güncelleme : 25-Jan-19 14:18

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Adana Milletvekili Ayhan Barut, Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nda değişiklik yapılarak çıraklık ve staj dönemlerinin de emeklilik hesaplamalarına dahil edilmesini istedi. 

 

İlgili kanun hükümlerine göre lise veya yükseköğretim öğrenciliği dönemlerinde çıraklık ya da staj yapılarak geçen sürelerin emeklilik hesaplamalarına dahil edilmediğine dikkat çeken Ayhan Barut, "Kanun teklifimizle çırak veya stajyer öğrenci olarak çalışma hayatına atılmış yurttaşlarımızın yaşadıkları mağduriyetin giderilmesi ve tekrar mesleki eğitim öğretimin özendirilmesi amaçlanmıştır" dedi. 

 

SORUNLARI ANLATTI

 

Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nda değişiklik yapılmasıyla ilgili hazırladığı teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlığı'na sunan CHP Adana Milletvekili Ayhan Barut, şunları kaydetti:

"5510 sayılı Kanunun 'Sigortalılığın başlangıcı' başlıklı 7'nci maddesine göre sigorta hak ve yükümlülükleri, 4'üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı sayılanlar için çalışmaya, mesleki eğitim veya staja başladıkları tarihten itibaren başlamaktadır. Aynı Kanunun 38 nci maddesine göre malullük, yaşlılık ve ölüm sigortalarının uygulanmasında dikkate alınacak sigortalılık süresinin başlangıcı; malullük, yaşlılık ve ölüm sigortalarına tabi olarak ilk defa kapsama girildiği tarih olarak kabul edildiğinden, çıraklar ve stajyerler, çıraklık ve staj süreleri için malullük, yaşlılık ve ölüm sigortasından sağlanan haklardan yararlanamamaktadır."

 

"EŞİTSİZLİK VE MAĞDURİYET YARATIYOR"

 

Çırak veya stajyer öğrenci olarak fiilen çalışma yaşamında yer alan kişilerin mağdur edildiğine işaret eden Ayhan Barut, şunları kaydetti:

"Çırak veya stajyer öğrenci olarak çalışan kişiler Kanunun 4'üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı sayılıyor, çırak veya stajyer olarak çalışmaya başladığı tarih sigortalılık başlangıcı olarak kabul ediliyor ama bu hakları sadece kısa vadeli sigorta kollarıyla sınırlı tutularak büyük bir eşitsizliğe ve mağduriyete neden olunuyor. Çırak ya da stajyer olarak çalışma hayatına adım atılan tarihin uzun vadeli sigorta kolları bakımından da sigortalılık başlangıç tarihi olarak esas alınmalı, çıraklık ve staj süreleri için bu vatandaşlarımıza borçlanma hakkı verilmelidir. Kanun teklifimiz ile mesleki eğitim öğretimin bir parçası olarak zorunlu görülen ve uygulanan çırak ve stajyer öğrenci olarak çalışılan sürelerin kişilere borçlanma hakkı verilerek, sigortalılık başlangıç tarihinin de uzun vadeli sigorta kolları uygulamasında çırak veya stajer öğrenci olarak çalışmaya başlanılan tarihin esas alınması istenmiştir. Çırak veya stajyer öğrenci olarak çalışma hayatına atılmış vatandaşlarımızın yaşadıkları mağduriyetin giderilmesi ve tekrar mesleki eğitim öğretimin özendirilmesi amaçlanmıştır."

 

İŞTE O TEKLİF

 

CHP Adana Milletvekili Ayhan Barut'un, Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nda yapılmasını istediği teklifte şu ifadeler yer alıyor:

"MADDE 1- 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 41 inci maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent ve üçüncü fıkrasına birinci cümlesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“k) 3308 sayılı Kanunda belirtilen çıraklar ile meslek liselerinde okumakta iken veya yükseköğrenimleri sırasında staja tabi tutulan öğrencilerin çıraklık ve staj süreleri, “Birinci fıkranın (k) bendinde belirtilen sürelerin borçlanılması halinde, çıraklık ve stajın başladığı tarih olarak sigortalılık başlangıç tarihi esas alınır."

MADDE 2- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Kanun hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür."


Emoji ile tepki ver!

Bu Haberi Paylaş :

Etiketler :

Benzer Haberler
    0 Yorum
  • Yorumu Gönder
  • Diğer Yorumlar (0)