adscode

Devlet okullarındaki özel sınıf uygulamaları Meclis gündeminde!

CHP Ankara Milletvekili Levent GÖK, devlet okullarındaki özel sınıf uygulamalarını meclis gündemine taşıdı.

Devlet okullarındaki özel sınıf uygulamaları Meclis gündeminde!
Eğitim
Güncelleme : 01-Nov-19 14:33

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

 

Aşağıdaki sorularımın Milli Eğitim Bakanı Sayın Ziya Selçuk tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını, Anayasanın 98 ve İçtüzüğün 96. maddeleri gereğince arz ederim.

       

   

                                                                  Levent GÖK

Ankara Milletvekili

 

         Devlet okullarında para karşılığında özel sınıflar oluşturulduğu, bu sınıflarda yabancı dil ağırlıklı ve daha nitelikli ders programları izlendiğine dair iddialar son yıllarda her eğitim yılı başında gündeme gelmektedir. Okul yöneticilerinin uygulamayı savunması ve velilerden 3 bin ila 15 bin lira arasında değişen ücretler talep edildiğini, özel sınıflarda okuyan öğrencilerin ailelerinden dönem içerisinde de çeşitli giderler gerekçe gösterilerek para alındığını ifade etmeleri kamuoyunda büyük yankı uyandırmıştır.

         2019 Ağustos ayı içerisinde Milli Eğitim Bakanlığı’nın konuya ilişkin inceleme ve soruşturma başlattığı öğrenilmiş, Bakanlık eğitim ve öğretim faaliyetlerinin eğitimde fırsat eşitliği ilkesine göre yapılacağını duyurmuştur. Ekim ayına gelindiği halde sözü geçen inceleme ve soruşturmadan elde edilen veriler ile uygulanan yaptırımlar açıklanmazken, veliler ise aynı sorunların okullarda halen devam ettiğine ilişkin şikâyetlerini sürdürmektedirler. Anayasaya ve ilgili kanunlara aykırı olarak devam eden bu uygulamalar hukuka saygılı ve adalet duygusu gelişkin bireyler yetiştirilmesinin önünde bir engel teşkil etmekte, çocuklarımıza ayrımcılık tohumları ekmektedir.

         Bu bilgiler ışığında:

  • Devlet okullarında para karşılığı oluşturulduğu iddia edilen özel sınıflara ilişkin inceleme ve soruşturma kapsamında sözü geçen uygulamanın kaç okulda yapıldığı öğrenilmiştir?
  • Son 5 yıl içerisinde ülkemizde para karşılığı açılan özel sınıf sayılarını açıklar mısınız?
  • Sözü geçen uygulama kapsamında Türkiye genelinde okul yöneticileri tarafından velilerden toplanan ücretlerin miktarını açıklar mısınız?
  • Özel sınıf uygulaması yapılan okulların yöneticileri ve olaya karışan öğretmenler hakkında hangi işlemler yapılmıştır?
  • Özel sınıf uygulaması yapan okul yöneticileri MEB’in ödeneklerinin yeterli olmadığını ve velilerden alınan ücretlerle eksiklerin giderildiğini savunmaktadır. Bu tür uygulamaların sona erdirilebilmesi için okul ödeneklerinde düzenleme yapılması düşünülmekte midir?    

Emoji ile tepki ver!

Bu Haberi Paylaş :


Benzer Haberler
    0 Yorum
  • Yorumu Gönder
  • Diğer Yorumlar (0)