adscode

"EĞİTİM ÇALIŞANLARININ TÜMÜNE “ÖĞRETİM YILINA HAZIRLIK ÖDENEĞİ” VERİLSİN"

CHP Ankara Milletvekili Levent Gök, eğitim yılının başlangıcında sadece öğretmenlere verilen öğretim yılına hazırlık ödeneğinin bütün eğitim çalışanlarına ödenmesi için yasa teklifi verdi.

"EĞİTİM ÇALIŞANLARININ TÜMÜNE “ÖĞRETİM YILINA HAZIRLIK ÖDENEĞİ” VERİLSİN"
Eğitim
CHP Ankara Milletvekili Levent Gök,  sadece öğretmenlere eğitim yılının başlangıcında verilen “öğretim yılına hazırlık ödeneğinin” bütün eğitim çalışanlarına” ödenmesi için  yasa teklifi verdi.

Levent Gök’ün, TBMM Başkanlığına verdiği yasa teklifinin gerekçesinde Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde Eğitim ve Öğretim Hizmetleri Sınıfına dâhil öğretmen unvanlı kadrolarda görevli olup; fiilen öğretmenlik yapanlara her öğretim yılında bir defaya mahsus olmak üzere ve öğretim yılının başında öğretim yılına hazırlık ödeneği verildiği hatırlatıldı. Gerekçede, tüm eğitim-öğretim çalışanlarının bir bütün olarak görülmesi ve eğitimin niteliğinin arttırılması için öğretmenlerle birlikte diğer kadrolarda bulunan eğitim çalışanlarına da öğretim yılına hazırlık ödeneği alması verilmesi gerektiği vurgulandı.

Eğitim öğretim hizmetlerinin bir bütünlük içerisinde yürütülmesi halinde niteliğinin artırılarak başarı elde edilebileceğine dikkat çekilen gerekçede, şöyle denildi:

“Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde 865.379 öğretmen görev yapmaktadır. Genel idare hizmetleri, sağlık hizmetleri,  teknik hizmetler ve yardımcı hizmetler sınıfında ise 79.375 çalışan bulunmaktadır. Bu kadrolarda çalışanlar özellikle yaz tatillerinde eğitim öğretime hazırlık amacı ile okullarda yoğun çaba sarf etmektedirler. 2018 yılında eğitim öğretim hazırlık ödeneği 1130 TL olarak ödenmiştir. Tüm eğitim çalışanlarına eğitim öğretime hazırlık ödeneği verilmesi halinde bütçeye sadece 89,6 milyon TL ek getirecektir.” 

 

 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

657 sayılı Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifimiz gerekçesi ile birlikte ekte sunulmuştur.

Gereğini saygılarımla arz ederim. 10.04.2018

 

     Levent GÖK

Ankara Milletvekili

 

GEREKÇE

 

Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde Eğitim ve öğretim Hizmetleri Sınıfına dahil öğretmen unvanlı kadrolarda görevli olup; fiilen öğretmenlik yapanlara (ilköğretim ve okul müdürleri ile yardımcıları, cezaevi okullarında çalışan öğretmenler, yönetici, eğitim uzmanı ve eğitim uzman yardımcıları dahil her öğretim yılında bir defaya mahsus olmak üzere ve öğretim yılının başladığı ay içinde Milli Eğitim Bakanı tarafından belirlenecek tarihte Bakanlar Kurulunca belirlenecek miktarda, öğretim yılına hazırlık ödeneği ödenmektedir. 

Eğitim öğretim hizmetleri bütünlük içerisinde yürütülmesi halinde nitelik arttırılarak, başarı elde edililebilir. Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde 865.379 öğretmen görev yapmaktadır. Genel idare hizmetleri, sağlık hizmetleri,  teknik hizmetler ve yardımcı hizmetler sınıfında ise 79.375 çalışan bulunmaktadır. Bu kadrolarda çalışanlar özellikle yaz tatillerinde eğitim öğretime hazırlık amacı ile okullarda yoğun çaba sarf etmektedirler. 2018 yılında eğitim öğretim hazırlık ödeneği 1130 TL olarak ödenmiştir. Tüm eğitim çalışanlarına eğitim öğretime hazırlık ödeneği verilmesi halinde bütçeye sadece 89,6 milyon TL ek getirecektir. 

Kanun teklifi ile tüm eğitim öğretim çalışanlarının bir bütün olarak görülmesi ve eğitimin niteliğinin arttırılması, öğretmenlerle birlikte diğer kadrolardaki çalışanlarında eğitim öğretime hazırlık ödeneği alması hedeflenmiştir.

 

MADDE GEREKÇELERİ

MADDE 1- Eğitim öğretim hizmetleri sınıfında tüm çalışanlara öğretim yılına hazırlık ödeneği verilmesi amaçlanmıştır.

MADDE 2- Yürürlük maddesidir.

MADDE 3- Yürütme maddesidir.

 

 

 

657 SAYILI DEVLET MEMURLARI KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA HAKKINDA KANUN TEKLİFİ

MADDE 1- 14/7/1965 Tarih ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun EK MADDE 32 aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“EK MADDE 32- Milli Eğitim Bakanlığı kadrolarında olup; fiilen bu görevlerde çalışanlara her öğretim yılında bir defaya mahsus olmak üzere ve öğretim yılının başladığı ay içinde Milli Eğitim Bakanı tarafından belirlenecek tarihte Bakanlar Kurulunca belirlenecek miktarda, öğretim yılına hazırlık ödeneği ödenir. Bu ödenek damga vergisi hariç diğer vergi ve kesintilere tabi tutulmaz.”

MADDE 2- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

Emoji ile tepki ver!

Bu Haberi Paylaş :

Etiketler :

Benzer Haberler
    0 Yorum
  • Yorumu Gönder
  • Diğer Yorumlar (0)