adscode

Emniyet ve MİT'e Fişleme Yasağı

"Kişisel verilerin korunması" kanun taslağına göre MİT ve Emniyet, kişisel veri toplayamayacak.

Emniyet ve MİT'e Fişleme Yasağı
Türkiye'den Haberler
Bakanlar Kurulu'nda imzaya açılan "kişisel verilerin korunmasına" ilişkin tasarıda, özel hayatın korunması ve yasa dışı fişlemelere yönelik önemli tedbirler getiriliyor. Tasarı, 12 Haziran seçimlerinden önce Meclis'e gönderilmiş ancak, eleştiriler sebebiyle yasalaştırılamamıştı.

TÜRKİYE'DE İLK DEFA UYGULANACAK
Yeniden ele alınan tasarı Türkiye'de ilk defa uygulanacak bir sistem öngörüyor. Buna göre, kişisel veriler, yeterli koruma tedbirleri alınarak, tarihi, istatistiki veya bilimsel amaçlarla saklanabilecek.

KİŞİSEL VERİ SAYILAN BİLGİLER
Taslakta, kişisel veri, 'kişilerin isimleri, adresleri, telefon numaraları, hastalıkları, banka hesap numaraları, mali kayıtları, aldığı cezalar, arkadaşları, akrabaları gibi bilgiler' olarak sayılıyor.
Tasarıda yer alan bazı düzenlemeler şöyle:
- Kişilerin ırk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep ve diğer inançlar, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlık, cinsel hayat ile ilgili veriler özel kabul ediliyor. Bunlar kamu kurum ve kuruluşları da dahil olmak üzere kimse tarafından işlenemeyecek.

EMNİYET VE MİT KİŞİSEL VERİ TOPLAYAMAYACAK
- Yasaklanan alanlar ile ilgili MİT ve Emniyet kişisel veri toplayamayacak. Kurumların toplanmasına izin verdiği bilgilere bu kurumlar da ulaşamayacak. Veriler yargılama sürecinde kullanılacaksa bu CMK kapsamında değerlendirilecek. Yargılamaya ilişkin konular bu tasarının kapsamına girmeyecek.
- Dernek, vakıf, sendika gibi kurumlar üyelerinin rızası olmadan bilgileri üçüncü kişilerle paylaşamayacak.
- Bankalar başta olmak üzere ticari işletmeler, müşterileri ile ilgili topladıkları kişisel verileri başkaları ile paylaşamayacak. Bir holding bünyesindeki bir şirketin topladığı bilgiler holdingin diğer şirketlerine bile aktarılamayacak.
- Bir kişinin sağlık bilgileri de aile fertleri dışında kimseye verilmeyecek.- Yurt dışında yaşayan vatandaşların Türkiye'deki kişisel verileri 'Karşılıklılık esası' olmadan bulundukları ülke yetkililerine verilmeyecek.
- Kişisel verilerin korunması, yok edilmesi ve amaç dışı kullanımın önlenmesi için kurul oluşturulacak. Kurumlar, kişisel veri toplamak istiyorsa bu kurula bildirimde bulunacak.- Kişisel verileri yasalara aykırı olarak ele geçiren ve paylaşanlara ilişkin TCK'da yer alan cezalara ilave yeni cezalar da öngörülüyor. Bu kişilere 6 aydan 3 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılacak.
Haberler.com


Emoji ile tepki ver!

Bu Haberi Paylaş :

Etiketler :

Benzer Haberler
    0 Yorum
  • Yorumu Gönder
  • Diğer Yorumlar (0)