adscode

ERG ve AÇEV'den milletvekili adaylarına politika önerileri

ERG ve AÇEV, 14 Mayıs seçimleri öncesinde, adaylara ve seçimler sonrasında görev üstlenecek hükümete ve Meclis'e yönelik önerilerini paylaştı.

ERG ve AÇEV'den milletvekili adaylarına politika önerileri
Vakıf ve Dernekler
Güncelleme : 12-May-23 13:59

Eğitim Reformu Girişimi (ERG) ve Anne Çocuk Gelişim Vakfı (AÇEV), 14 Mayıs seçimi öncesi erken çocukluk eğitimine ilişkin politika önerilerini paylaştı.

Erken çocukluk dönemi, gelişimin en hızlı olduğu yılları, çocukluğun ilk yıllarından başlayarak ilkokula kadar olan süreyi kapsıyor. Uzmanlar, bu dönemde sağlanan nitelikli eğitim hizmetleri çocuğun fiziksel, bilişsel, sosyal ve duygusal gelişimi için eşsiz önemde olduğunu belirtiyor. Erken çocukluk eğitiminin (EÇE) olumlu etkileri, erken çocukluk döneminde çocuğun iyi olma hâlini desteklemenin ötesine geçerek, bireylerin gelecek eğitim ve çalışma yaşamlarında da sürer.
ERG ve AÇEV "Erken Çocukluk Eğitimine ilişkin Politika Önerileri" belgesiyle ilgili olarak şu bilgileri paylaştı:

"Türkiye'de EÇE hizmetlerinin yaygınlaştırılmasına ve okulöncesi eğitime erişimin artırılmasına yönelik politikaların Millî Eğitim Bakanlığı'nın öncelikleri arasında olması ve Ulusal Erken Çocukluk Gelişimi Strateji Belgesi gibi çalışmaların yürütülmesi umut veren gelişmelerdir.

"Ancak yaşamın en önemli evresi olarak kabul edilen erken çocukluk döneminde Türkiye halen niceliksel ve niteliksel hedeflerinin gerisindedir.

"Türkiye'nin çocuk haklarına ilişkin yükümlülüklerinin ve hem uluslararası hem de ulusal düzeyde ulaşmayı taahhüt ettiği kalkınma hedeflerinin hayata geçmesinde EÇE hizmetleri belirleyici role sahiptir."

İki kurumun 14 Mayıs 2023 seçimleri öncesinde, adaylara ve seçimler sonrasında görev üstlenecek hükümete ve meclise yönelik önerilerinin bir bölümü şöyle:

- Erken çocukluk dönemini kapsayan 0-6 yaş aralığındaki tüm çocukların gelişimi ve eğitimine ilişkin bütünsel bir kamu politikası oluşturulması,
- Afetler sırasında ve sonrasında çeşitli risklere, ihmal ve istismara daha açık hâle gelen erken yaş grubundaki çocuklara özel hizmetler sunulması,
- Okulöncesi eğitimin 3-5 yaş aralığındaki tüm çocukları kapsayacak şekilde ücretsiz ve zorunlu eğitim kapsamına alınması,
- Nitelikli ve kapsayıcı eğitime erişimin sağlanması,
- Gelişim ve bakım hizmetlerinin sınırlı olduğu 0-3 yaş aralığındaki çocuklar için özel modeller geliştirilmesi,
- Toplum temelli kurumların eğitim hizmetlerinde MEB yeterliliklerini karşılamasının sağlanması,
- Aile katılımını, ebeveyn işbirliğini, "ilgili babalığı" destekleyici politikaların ve modellerin benimsenmesi,
- Erken çocukluk eğitimine ilişkin detaylı, ayrıştırılmış veri toplanması ve paylaşılması.


Emoji ile tepki ver!

Bu Haberi Paylaş :


Benzer Haberler
    0 Yorum
  • Yorumu Gönder
  • Diğer Yorumlar (0)