adscode
adscode

Fen eleyici, matematik belirleyici oldu

Bilfen Ortaokulları Bölüm Başkanları sınava giren öğrencilerden aldıkları bilgiler doğrultusunda LGS sorularını yorumladı.

Fen eleyici, matematik belirleyici oldu
LGS
Güncelleme : 16-Jun-21 13:36

MATEMATİK BELİRLEYİCİ OLACAK

Millî Eğitim Bakanlığınca (MEB) liselere yerleştirmede bu yıl dördüncü kez uygulanan ve isteğe bağlı girilen Liselere Geçiş Sınavı (LGS) 6 Haziran Pazar günü 2 oturumda gerçekleşti. Öğrenciler, sabah 09.30'da başlayacak sözel oturumda 50, 11.30'da başlayan sayısal oturumda ise 40, yani toplam 90 soru cevapladı.

Öğrenciler “Türkçe, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Yabancı Dil, Matematik ve Fen Bilimleri”, derslerinden sınava girdiler. Sözel ve sayısal olmak üzere 2 bölümden oluşan sınavda öğrencilere sözel bölümde 50 soru için 75 dakika, sayısal bölümde ise 40 soru için 80 dakika verildi.

Bilfen Ortaokulları Bölüm Başkanlarının sınava giren öğrencilerden aldıkları bilgiler doğrultusunda hazırlanan LGS yorumları aşağıdadır:

 

Bilfen Ortaokulları Matematik Bölüm Başkanı – İbrahim ESER

MATEMATİK BELİRLEYİCİ OLACAK

2021 LGS matematik sorularının belirleyici olduğu bir sınavdı. Son üniteden (6. Ünite- Dönüşüm Geometrisi Geometrik Cisimler) soru yer almazken sınavın geneli kazanımlara uygundur. Sorularda yüksek çeldiricilerin yer aldığı ortamlara yaratılmıştır. Örneğin “birbirinden farklı, birden farklı” gibi ifadeler kullanılmıştır. Veri analiz sorularının dışında günlük hayat becerileri içeren soru tiplerinden uzaklaşılmış, matematiksel şekillere önem verilmiş, mantık muhakemenin ön plana çıktığı bir sınav hazırlanmıştır. 9 zor sorunun yer aldığı güçlük derecesi yüksek bir sınav olduğunu söyleyebiliriz.

Soruların neredeyse tamamında birden fazla öncülün kullanılmış olması sorularımızın güçlük derecesini de artırmıştır. Buradaki öncüller soruları çözerken birden fazla kazanımın bir arada düşünülmesini gerekli kılmıştır. Kısacası bu sınavdan matematik sezgisi yüksek, soruyu çözmeye başlamadan önce bu öncüllere dikkat ederek planlama yapabilen öğrenciler başarıyla çıkacaktır.

 

Bilfen Ortaokulları Fen Bilimleri Bölüm Başkanı – Yasemin DÜNDAR

BASİT MAKİNELER FENDE ELEYİCİ OLDU!

2021 LGS Fen Bilimleri sınavı kazanımlara uygun hazırlanmasına rağmen günlük yaşamdan uzak, bilgi ve yoruma dayalı sorulardan oluşmuştur. Tüm ünitelerin sınava dahil olacağı bilgisi verilmesine rağmen son ünite olan “Elektrik Yükleri ve Elektrik Enerjisi” ünitesinden soru sorulmamıştır. Soruların kurgu kısmında görsellerden daha az yararlanılıp sözel anlatıma çok fazla yer verildiği görülmektedir. 4. yılında olan LGS sorularında ve “Ölçme Değerlendirme Merkezi”nin yayımlamış olduğu örnek sorularda da görsel çizimlerin ön planda tutulmasına öğrenciler alışkınlardı ancak bu sınavda görsellere çok fazla yer verilmemesi öğrencileri şaşırtmıştır. Öğrencilerden alınan bilgilere göre A kitapçığı 15. soruda yer alan basit makine düzeneği sorunun güçlük derecesini artırmıştır. Genel olarak Fen Bilimleri sınavında üç sorunun eleyici olduğu, diğer soruların beklenen düzeyde olduğunu söylenebilir.

 

Bilfen Ortaokulları Türkçe Bölüm Başkanı – Sündüs DEMİRDAĞ TUNÇER

 

TÜRKÇE SORULARI TERLETTİ!

ÇELDİRİCİLERİ GÜÇLÜ, DİKKAT GEREKTİREN SORULAR!

2021 LGS’de Türkçe sınavının tamamının anlam bilgisi sorularından oluştuğunu görüyoruz. Sınavda “Sözcükte Anlam, Cümlede Anlam, Paragrafta Anlam, Sözel Mantık Muhakeme, Grafik Okuma” başlıklarından soru sorulurken “Yazım Kuralları, Noktalama İşaretleri ve Edebî Türler” konularından hiç soru sorulmamıştır. Bakanlığın yaptığı açıklamaya uygun olarak dil bilgisi sorusu sorulmadığını ve metinlerin de kısaldığını görüyoruz. Ancak metinler kısalırken soruların zorluk derecesinin arttığını rahatlıkla söyleyebiliriz.

Sınavın genel olarak öğrencilerin yorumlama gücünü, mukayese yeteneğini ve dikkatlerini ölçecek nitelikte çeldiricisi güçlü sorulardan oluştuğunu söyleyebiliriz. Özellikle öğrencilerden aldığımız bilgiler doğrultusunda A kitapçığı 6, 18, 19 ve 20. sorular Türkçe sınavı için ayırt edici niteliktedir.  Sorular, öğrencilerin seçenekleri her yönüyle değerlendirerek analiz etmesini gerektirmektedir. Özellikle Grafik Okuma sorularının Türkçe becerilerini ölçmenin yanı sıra dikkat gerektiren sorular olduğunu görmekteyiz.

Türkçe sınavının; okuduğunu anlayan, yorum yapabilen ve analitik düşünme becerisi yüksek çocukların fark yaratacağı ayırt edici nitelikte olduğunu söyleyebiliriz.

 

Bilfen Ortaokulları Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Bölüm Başkanı – Esra KIZILTAŞ

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLÂK BİLGİSİ

6 Haziran 2021 tarihinde gerçekleşen LGS’de 8. sınıf öğrencilerimize Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi, “Kaza ve Kader” inancı ünitesinden 2 soru, “Zekât ve Sadaka” ünitesinden 2 soru, “Din ve Hayat” ünitesinden 4 soru, “Hz. Muhammed’in Örnekliği” ünitesinden 2 soru, olmak üzere toplam 10 soru sorulmuştur. “Kur’an-ı Kerim ve Özellikleri” isimli son üniteden soru sorulmamıştır.

Sorular müfredata uygun olup sınav okuduğunu anlamaya yönelik sorulardan oluşmuştur. Özellikle şıklar anlam açısından birbirine yakın ve uzun olduğu için dikkat gerektiren ve orta zorlukta bir sınav olarak değerlendirebiliriz.  LGS’de Din Kültürü dersinin müfredattaki konularına hâkim olan, ayet, hadis ve dinî metinleri konularına göre ayırabilen, dinî bir metin içerisinde ya da ayetlerde yer alan kavramları bağlamdan hareketle yorumlayabilen, ayet, hadis ve dinî metinlerde belirtilen konulara dikkat ederek doğru çıkarımlar yapabilen öğrencilerin Din Kültürü ve Ahlak bilgisi dersine adına bu sınavda başarıyı yakalayacağı kanaatindeyiz.

 

Bilfen Ortaokulları Sosyal Bilgileri Bölüm Başkanı – Havva GÜNEŞ

T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK

LGS’DE TARİH DERSİNİN HAKKINI VEREN SORULAR

2021 LGS’de sorulan T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük dersi soruları 8. Sınıf müfredatına ve öğretim programına uygundur.

 1. Ünite olan “Bir Kahraman Doğuyor”dan 1 soru
 2. Ünite olan “Milli Uyanış: Bağımsızlık Yolunda Atılan Adımlar”dan 2 soru
 3. Ünite olan “Milli Bir Destan: Ya İstiklal Ya Ölüm!”den 2 soru
 4. Ünite olan “Atatürkçülük ve Çağdaşlaşan Türkiye”den 3 soru
 5. Ünite olan “Demokratikleşme Çabaları”ndan 1 soru
 6. Ünite olan “Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası”ndan 1 soru yer almaktadır.
 7. Ünite olan “Atatürk’ün Ölümü ve Sonrası”ndan ise soru yer almamaktadır.

Sorular kazanımlara uygun olarak hazırlanmıştır. Ancak 7. ünite “Atatürk’ün Ölümü ve Sonrası” ünitesinden herhangi bir kazanıma ait soru yer almamaktadır. Tarihsel bilgi birikimine sahip öğrencilerin akademik seviyesini ve yorum gücünü iyi ölçen sorulardan oluşan bir sınavdır. Sınavda yer alan sorularda verilen bilginin analiz edilerek öğrencilerin düşünme becerisi, alan ve kavram bilgisinin iyi sorgulandığı görülmektedir. Bunun yanı sıra sorular doğrudan bilgiyi sorgulayan değil, öğrencinin tarihî bilgisini kullanmasını ve analiz yeteneğini de ölçen sorulardan oluşmaktadır. Öğrencinin harita okuma becerisi ve tarihi bilgisini harmanlayan soru da yer almaktadır.

 

Bilfen Ortaokulları İngilizce Bölüm Başkanı – Mediha NARİN

İNGİLİZCE

BAŞARININ ANAHTARI: KELİME BİLGİSİ, DİKKAT VE DOĞRU ZAMAN YÖNETİMİ

Bu yıl öğrencilerimiz, MEB’in yapmış olduğu açıklama doğrultusunda LGS İngilizce Testinde 2020-2021 eğitim döneminde yüz yüze ve uzaktan eğitimde işlenen tüm konu ve kazanımlardan sorumlu olmuşlardır. LGS İngilizce testi MEB kazanımlarına uygun olarak hazırlanmıştır. Sınav tamamen MEB ders kitabı ile uyumludur. LGS İngilizce Testinde sorular, MEB kitabında bulunan ilk 9 üniteden hazırlanmış olup, ilgili ünitelere ait kazanımlar dengeli bir şekilde test edilmiştir. LGS İngilizce Testinde 10. Üniteden herhangi bir soruya yer verilmemiştir.

LGS İngilizce Testindeki sorular incelendiğinde, soruların oldukça anlaşılır ve net olduğu gözlemlenmiştir. Sınavda, öğrencilerin kelime bilgilerini ve dikkatlerini ölçen sorulara yer verilmiştir. Hedef kelimelere çalışmış, yönerge ve seçenekleri dikkatli bir şekilde okuyup soruları çözmüş olan öğrencilerin sınavda başarılı olmaları beklenmektedir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Emoji ile tepki ver!

Bu Haberi Paylaş :


Benzer Haberler
  0 Yorum
 • Yorumu Gönder
 • Diğer Yorumlar (0)