adscode
adscode

“İstanbul Üniversitesi’nin Araştırma Üniversitesi Olarak Kalması İçin Bazı Hedefler Belirledik”

İÜ Rektörü Prof. Dr. Mahmut Ak, 18 Aralık 2018 tarihinde İÜ Tıp Fakültesi öğretim üyeleri ile İÜ Tıp Fakültesi Dekanlığı’nda kahvaltıda bir araya geldi.

“İstanbul Üniversitesi’nin Araştırma Üniversitesi Olarak Kalması İçin Bazı Hedefler Belirledik”
Üniversite

İÜ REKTÖRÜ PROF. DR. MAHMUT AK İÜ İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ ÖĞRETİM ÜYELERİ İLE TOPLANTI GERÇEKLEŞTİRDİ

 

Düzenlenen toplantıda İÜ Rektörü Prof. Dr. Mahmut Ak bir sunum yaparken, İÜ Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Bahaüddin Çolakoğlu bir konuşma gerçekleştirdi.

 

“Bu Projeler Bizim Adımıza Son Derece Güzel Gelişmeler”

 

İÜ Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Bahaüddin Çolakoğlu çeşitli projeler gerçekleştirdiklerini belirterek, “Bu projeler bizim adımıza son derece güzel gelişmeler. Son altı ay itibariyle gelir düzeyimiz son derece arttı. Ekim ayında 30 milyonu, Kasım ayında ise 32 milyonu geçtik. Yılbaşında da büyük bir miktarda global bütçe anlaşması yapacağız” dedi.

 

“İstanbul Üniversitesi Kaliteli Bir Öğretim Üyesi Kadrosuna Sahiptir”

 

Düzenlenen toplantıda bir sunum gerçekleştiren İÜ Rektörü Prof. Dr. Mahmut Ak, “Üniversitemiz Türkiye’deki ilk üniversite sıfatını taşımasının yanında bu sıfata yakışmak için elinden gelen gayreti göstermektedir. Bu gayretlerimizi sizlerle paylaşmak istedim. Hem eğitim, hem araştırma hem de hizmet bakımından iyi bir durumdayız. Bu güzel durum, hepinizin katkılarıyla ortaya çıkmıştır” şeklinde konuştu.

 

Bir Araştırma Üniversitesi’nde bulunması gereken özelliklerinden söz eden İÜ Rektörü Prof. Dr. Mahmut Ak, “Araştırmaya dayalı bilimsel bilgi üretiminde öncü, nitelikli yayın odaklı olan, uluslararası yayın ve araştırmada güçlü işbirliği hedefli olan, dış kaynaklı proje yürüten ve yüksek dış kaynak geliri yaratan, eğitimin niteliğini geliştiren lisansüstü eğitim merkezli olan üniversite araştırma üniversitesi sıfatına layıktır. Bütün bunlara baktığımızda İstanbul Üniversitesi’nin bu sıfata layık olduğunu rahatlıkla söylemekteyiz. Üniversitemiz hem eğitimde, hem araştırmada, hem de hizmette ülkemizde rehber durumdadır” ifadelerini kullandı.

 

İÜ Rektörü Prof. Dr. Mahmut Ak, öğretim elemanı kadrosu zenginliğine ve öğrenci sayısına vurgu yaptı: “Üniversitemiz bünyesinde 911 profesör, 346 doçent, 566 doktor öğretim üyesi, 323 öğretim görevlisi, 1369 araştırma görevlisi ve 111 yabancı uyruklu öğretim üyesi bulunmaktadır. Öğrenci sayımızdan bahsettiğimizde ise gurur verici bir nokta dikkat çekmektedir. Araştırma Üniversitelerinin temel özelliklerinden bir tanesi lisansüstü eğitime önem vermesidir. Bizim üniversitemizde şu anda 22.000 lisansüstü öğrenci vardır. Bu da toplam öğrencilerimiz arasında %29.6 gibi bir orana denk gelmektedir.”

 

“İstanbul Üniversitesi’nin Araştırma Üniversitesi Olarak Kalması İçin Bazı Hedefler Belirledik”

 

İstanbul Üniversitesi’nin Araştırma Üniversitesi olarak kalması ve daha da ileriye gidebilmesi için şu anki durumunu belirleyip, hedef koyduklarını belirten İÜ Rektörü Prof. Dr. Mahmut Ak, “SCI, SSCI ve A&HCI Endeksli Dergilerde Ortalama Makale Sayısı bakımından 2022 için toplam hedefimiz 5528’dir. Uluslararası İşbirliği İle Yapılan SCI, SSCI ve A&HCI Endeksli Dergilerde Ortalama Makale Sayısı için ise 2022 hedefi 1375’tir. Atıf Puanı hedefi ise 229.239’dur. Tamamlanan Ortalama Dış Destekli Proje Sayısı için hedef sayısı 1843 olarak belirlenmiştir. Hedeflenen Ulusal Patent Başvuru Sayısı ise 790’dır. Hedeflenen Uluslararası Patent Başvuru Sayısı da 74’tür. Uluslararasılaşmaya son derece önem veren üniversitemizin 2022 yılı için  Tamamlanması Hedeflenen Uluslararası İşbirlikli Proje Sayısı 41’dir. YÖK ve Kalkınma Bakanlığı’nın 100/2000 Projesi mevcuttur. Türkiye’nin öncelikli alanlarını belirleyerek, Türkiye’nin ilerlemeyi düşündüğü alanlarda üniversitelerin nasıl yardımcı olabileceğine dair bir liste hazırladılar. YÖK 100 alanı belirleyerek burada doktora eğitimine başlayan öğrenciler 2000 lira borç vermektedir. Bu öğrencilerin tamamının aynı üniversitede kümelenmesini önlemek için her bir üniversitenin en fazla 10 alana başvurulmasına izin verilmiştir. Üniversitemize başvurduğu bütün alanlarda öğrenci verilmiştir. Bu proje kapsamında şu an 40 öğrencimiz bulunmaktadır. 2022 için hedefimiz ise 165 öğrencidir” dedi.

 

“Yayınlarımızın Uluslararasılaşmasını Sağlamak İçin İstanbul Üniversitesi Uluslararası Yayınevini Kurduk”

 

İÜ Rektörü Prof. Dr. Mahmut Ak, YÖK tarafından İstanbul Üniversitesi’nde başlatılan Temel Bilimler Programı (TEBİP), Yurtdışı Doktora Araştırma Bursu (YUDAB) ve Yurt Dışına Lisansüstü Öğrenim Görmek Üzere Gönderilecek Adayları Seçme ve Yerleştirme (YLSY) hakkında da bilgi verdi.

İÜ Rektörü Prof. Dr. Mahmut Ak’ın üzerinde durduğu bir diğer konu ise uluslararasılaşmak kapsamında yayınlanan dergiler ve İÜ Press oldu: “Yayın bakımından ülkemiz Avrupa’da ikinci sıradadır. Ancak mesele yayınlarımızın atıf almasıdır. Ülkemiz bu konuda gerilerde kalmaktadır. İstanbul Üniversitesi, kaliteli bilginin üretildiği yer olduğundan dolayı bu konuya ayrıca önem vermekteyiz. Uluslararası görünümü nasıl arttırabileceğimizin arayışında olduk. Üniversitemiz bünyesinde 80 akademik dergi yayınlanmaktadır. 65 tanesi düzenli olarak çıkmaktadır. 65 derginin 35 tanesini projeye dahil ederek, bunları 3 gruba ayırıp bunlar için profesyonel destek aldık. Profesyonel destek neticesinde İstanbul Üniversitesi kapsamında kalan 16 dergi bir yıl süresinde uluslararası dergi seviyesine yükseldi. Bu dergiler ‘Web of Science’ (ESCI) kapsamına alındı. Böylece uluslararası erişilebilirliği ve kullanılabilirliği sağlanmış oldu. Bu konuda sevindirici olan bir diğer husus ise dergilerimizin 11 farklı branştan olmasıdır. Hemen her fakültemiz temsil edilir durumdadır. Dergiler için olduğu gibi kitaplar için de uluslararası takip sistemi mevcuttur. Yayınlanan kitapların uluslararası düzeyde taranabilmesi için ise kitapların uluslararası yayınevinden çıkmış olması gerekmektedir. Ancak ülkemizde uluslararası yayınevi bulunmamaktadır. Uluslararası yayınevinin, uluslararası standartlara göre yılda 20 kitap yayınlaması gerekmektedir. Bu kapsamda ağustos ayında İstanbul Üniversitesi Uluslararası Yayınevi’ni kurarak 30 kitap projesini başlattık. Bu 30 kitabın 20 tanesini sosyal-beşeri alanda olmak üzere çeşitli alanlara ayırdık ve bunun için bir takvim belirledik. 2019 Eylül gibi 30 kitabımız İstanbul Üniversitesi Uluslararası Yayınevi kapsamında yayınlanmış olacak.”

İÜ Rektörü Prof. Dr. Mahmut Ak’ın sunumunun ardından, İÜ Tıp Fakültesi öğretim üyelerinin sorularına geçildi. Soru-cevap kısmının sonrasında kahvaltı programı son buldu.

 


Emoji ile tepki ver!

Bu Haberi Paylaş :

Etiketler :

Benzer Haberler
    0 Yorum
  • Yorumu Gönder
  • Diğer Yorumlar (0)