adscode
adscode

MHP’DEN ÇOCUK HAKLARI KOMİSYONU ÖNERİSİ

Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Erkan Akçay Dünya Çocuk Hakları Gününde TBMM’de Çocuk Hakları Komisyonu kurulmasını önerdi.

MHP’DEN ÇOCUK HAKLARI KOMİSYONU ÖNERİSİ
Eğitim
Güncelleme : 22-Nov-18 09:55

MHP Grup Başkanvekili Erkan AKÇAY meclis genel kurulunda bir konuşma yaparak mecliste Çocuk Hakları Komisyonu kurulmasını istedi. Çocuklarımıza yönelik işlenen suçlar, çocuk haklarının ihlali, çocukların cinsel istismara maruz kalması ve tabii ki onların eğitim ve öğretimden uzak kalması günümüz toplumlarının en önemli sorunlarından birisi olduğuna dikkat çeken Akçay “Çocuk işçiliği, erken yaşta evlilik gibi vakalar sağlıklı bir toplum inşa etmenin önündeki engellerdir” dedi.

 

Çocuk haklarını korumanın hukuki bir müeyyideye bağlanması aslında karşımızdaki sorunun ne denli büyük ve önemli olduğunu gösterdiğini ifade eden Akçay konuşmasına şöyle devam etti: “Gerek uluslararası sözleşmelerde gerekse anayasalarda ve bizim Anayasa'mızda da çocukların korunmasına ilişkin hükümler yer almaktadır. Ülkemizde çocukların korunmasına yönelik İçişleri, Sağlık, Millî Eğitim ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlıklarının görev alanına giren farklı çalışmalar vardır. Elbette bakanlıkların bu istikamette çaba gösterdiklerini de biliyoruz ancak gerek yasal düzenlemeleri yapmak gerek uluslararası gelişmelerle politika belirlemek gerekse de farklı bakanlıklar arasındaki eş güdümü sağlamak üzere Türkiye Büyük Millet Meclisinde bir ihtisas komisyonu olarak çocuk hakları komisyonu kurulmasını öneriyoruz.”

 

Öte yandan Grup Başkanvekili Erkan AKÇAY’ın imzasıyla İçtüzük değişikliği teklifi de meclis başkanlığına sunuldu. Mecliste bir ihtisas komisyonu olarak Çocuk Hakları Komisyonunun kurulmasını öngören İçtüzük değişikliği teklifinin gerekçesinde komisyonun çalışma alanı şu şekilde belirtildi: Çocuk hakları konusunda uluslararası alanda genel kabul gören gelişmeleri izlemek; Türkiye Cumhuriyeti’nin taraf olduğu uluslararası anlaşmaların çocuk hakları konusundaki hükümleri ile T.C. Anayasası ve diğer ulusal mevzuatlar arasında uyum sağlamak için yapılması gereken değişiklikleri ve düzenlemeleri belirlemek, yasa taraması yapmak ve bu amaçla yasal düzenlemeler önermek; Türkiye’de çocuk haklarının, Türkiye Cumhuriyeti’nin taraf olduğu uluslararası anlaşmalara, T.C. Anayasası’na ve kanunlara ne ölçüde uygun olarak uygulandığını incelemek, bu amaçla araştırmalar yapmak ve konu ile ilgili sorunlara çözüm bulmak; Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde yer alan komisyonların gündemindeki konuların çocuklar üzerindeki etkileri hakkında istek üzerine görüş bildirmek; Çocuklara yönelik hak ihlalleri ve ayrımcılık iddialarına ilişkin doğrudan komisyona gönderilen veya Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığınca komisyona havale edilen başvuruları ve basın veya benzeri organlardan haricen öğrenilen ihlal iddialarım gerekli gördüğü takdirde resen incelemek ve ilgili makamlara iletmek; Her yıl yaptığı çalışmaları, elde edilen verilere ilişkin rapor hazırlamak; Çocuk hakları konusunda kamuoyunu bilgilendirici etkinlikler yapmak.


Emoji ile tepki ver!

Bu Haberi Paylaş :

Etiketler :

Benzer Haberler
    0 Yorum
  • Yorumu Gönder
  • Diğer Yorumlar (0)