adscode

ÖĞRETMENLER GEÇİM SIKINTISI ÇEKİYOR!

Eğitim-İş, 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle öğretmenlerin ekonomik, mesleki ve sosyal durumlarını ortaya koyan bir araştırma yaptı.

ÖĞRETMENLER GEÇİM SIKINTISI ÇEKİYOR!
Sendikalar
Güncelleme : 26-Nov-18 09:06

Eğitim-İş’in, 23 ilde 1060 öğretmenle yüz yüze görüşerek yaptığı “Öğretmenlerin Ekonomik, Mesleki ve Sosyal Durumlarına İlişkin Öğretmen Görüşleri” adlı araştırma sonuçları, öğretmenlerin ekonomik ve sosyal olarak çok zor durumda olduğunu ortaya çıkardı.

Bunun yanı sıra devlet okullarında niteliğin düştüğü öğretmenler tarafından ifade edilirken, öğretmenlerin sadece yüzde 45,76’sı Milli Eğitim Bakanının eğitimin sorunlarını çözebileceğine inanıyor. Öğretmenlerin yüzde 70’i ise vakıf, dernek ve Diyanet İşleri Başkanlığı’nın eğitime müdahalesinden rahatsız.

Araştırmaya katılan öğretmenlerin yüzde 77,83’ü öğretmenliğin saygın bir meslek olma özelliğini kaybettiğini belirtirken, yüzde 64,72’si borçları nedeniyle motivasyonunun azaldığını söylüyor. On öğretmenden dördü daha çok gelir elde edebileceği bir iş bulması halinde öğretmenliği bırakacağını ifade ediyor.

Araştırmaya göre, öğretmenlerin yüzde 42,17’si ikiden fazla kredi kartı kullanıyor ancak yüzde 29,25’i kredi kartının sadece asgari borcunu ödeyebiliyor. Öğretmenlerin yüzde 32,557i şahıslara borcu olduğunu belirtirken, yüzde 22,36’sı ek iş yapıyor.

 

Araştırmanın dikkat çeken sonuçları şöyle:

 

1.      Araştırmaya katılanların %70,09’u gelişmiş ülkelerdeki öğretmenlerden daha düşük maaş alıyorum ifadesine kesinlikle katılıyorum, %17,64’ü ise katılıyorum cevabını vermiştir. Öğretmenlerin %87,73’ü gelişmiş ülkelerdeki öğretmenlerden daha düşük maaş aldıklarını ifade etmiştir.

2.      Öğretmenlerin %75,85’i maaşının düşük olması nedeniyle toplumdaki saygınlığını azaldığını belirtmiştir

3.      Öğretmenlerin %64,72’si borçları nedeniyle motivasyonunun azaldığını ifade etmiştir.

4.      Öğretmenlerin %50,66’sı çocuklarının dengeli bir şekilde beslenemediğini ve gıda ihtiyaçlarını tam olarak karşılayamadığını belirtmiştir.

5.      Öğretmenlerin %57,45’i çocuklarının kılık kıyafet ihtiyacını rahat bir şekilde karşılayamadığını belirmiştir.

6.      Öğretmenlerin %43.96’sı çocuklarının eğitim ihtiyacını karşılayamadığını ifade etmiştir.

7.      Öğretmenlerin %38,87’si daha çok para kazanacağı iş imkanı olması halinde öğretmenliği bırakacağını belirtmiş, %23,04’ü ise kararsız olduğunu ifade etmiştir.

8.      Öğretmenlerin %50,66’sı gelirlerinin yetersizliği nedeniyle psikolojik sorunlar yaşadığını ifade etmiştir.

9.      Öğretmenlerin %81,04’ü son bir yılda yaşanan fiyat artışlarının bütçesini daha fazla etkilediğini belirtmiştir.

10.  Öğretmenlerin %50,19’u görevden alınma korkusu yaşadığını belirtmiştir.

11.  Öğretmenlerin %57,54’ü öğrencilerine örnek olabilecek şekilde giyinemediğini ifade etmiştir.

12.  Öğretmenlerin %75,57’si devlet okullarında eğitimin niteliğinin her geçen gün düştüğünü belirtmiştir.

13.  Öğretmenlerin %43,86’sı gelecekten ümitli olmadığını, %18,49’u ise kararsız olduğunu belirtmiştir.

14.  Öğretmenlerin %46,89’u okul yöneticilerinin öğretmenlere siyasi baskı yaptığı, %17,64’ü ise kararsız olduğu yönünde cevap vermiştir.

15.  Öğretmenlerin %70,38’i okul yöneticisi olmak için mutlaka torpile ihtiyaç olduğunu ifade etmiştir.

16.  Öğretmenlerin %77,83’ü öğretmenliğin saygın bir meslek olma özelliğini kaybettiğini belirtmiştir.

17.  Öğretmenlerin %%69,9’u devlet okullarında niteliğin düşmesi nedeniyle öğrencilerin özel okullara yönlendiğini belirtmiştir.

18.  Öğretmenlerin sadece %45,76’sı Milli Eğitim Bakanının eğitimin sorunlarını çözebileceğine inandığını belirtmiştir. %30’u çözemeyeceği yönünde görüş belirtmiştir.

19.  Öğretmenlerin %63,78’i Milli Eğitim Bakanına müdahale edildiğini ifade etmiştir.

20.  Öğretmenlerin %70’i vakıf, dernek ve diyanetin eğitime müdahalesinden rahatsız olduğunu belirtmiştir.

21.  Öğretmenlerin %42,45’i ev kredisi ödediğini belirtmiştir.

22.  Öğretmenlerin %25,75’i araba kredisi ödediğini ifade etmiştir.

23.  Öğretmenlerin %31,79’u kirada oturduğunu belirtmiştir.

24.  Öğretmenlerin %16,98’i çocuklarının eğitimi için kredi çektiğini belirtmiştir.

25.  Öğretmenlerin %22,36’sı ek iş yaptığını belirtmiştir.

26.  Öğretmenlerin %42,17’si ikiden fazla kredi kartı olduğunu ifade etmiştir.

27.  Öğretmenlerin %32,55’i şahıslara nakit borcu olduğunu ifade etmiştir.

28.  Öğretmenlerin %29,25’i kredi kartının sadece asgari borcunu ödeyebildiğini ifade etmiştir.

29.  Öğretmenlerin %11,23’ü maaşında icra olduğunu ifade etmiştir.

30.  Öğretmenlerin %18,58’i maaşına en az bir kez icra geldiğini ifade etmiştir.

31.  Öğretmenlerin %53,68’i son bir yıldır tiyatroya gitmediğini belirtmiştir.

32.  Öğretmenlerin %37,08’i son bir yıldır sinemaya gitmediğini ifade etmiştir.

33.  Öğretmenlerin %37,83’ü haftada bir kez ailesiyle yemeğe gidebildiğini ifade etmiştir.

34.  Öğretmenlerin %53,96’sı tatilini evinde ya da köyünde geçirdiğini belirtmiştir.

35.  Öğretmenlerin %78,4’ü günlük gazete almadığını belirtmiştir.

36.  Öğretmenlerin %58,87’si her ay bir kitap alamadığını belirtmiştir.

 

EĞİTİM-İŞ'İN HÜKÜMETE ÖNERİLERİ

 

1- Öğretmenlerin ve eğitim çalışanlarının yoksulluk sınırı altında ücret almalarına son verilmelidir.

2- Eşit işe eşit ücret kapsamında ek ders adaletsizlikleri giderilmeli, diğer çalışanlara verilen ek ödeme öğretmenlere ve eğitim çalışanlarına da verilmelidir.
3-3600 Ek gösterge hemen verilmelidir
4-Çalışanların üstündeki vergi yükü (vergi dilimi) en fazla %10 olmalıdır
5-Ücretli, sözleşmeli öğretmenliğe son verilmeli, kadrolu güvenceli atama yapılmalıdır.
6-Öğretmen ve yönetici atamaları başta olmak üzere tüm atamalarda mülakat kaldırılmalı, tüm kademelerde somut kriterler ile liyakat esas alınmalıdır
7-Öğretmenlerin aile bütünlüğü, yer değiştirme adaletsizliği sorunları çözülmelidir.
8- Öğretmenlik meslek kanunu öğretmenlerin iş güvencesini sağlayacak, mesleki saygınlığı güçlendirecek şekilde düzenlenmelidir.
9-Öğretmenlere ve eğitim çalışanlarına yönelik şiddetin önüne geçecek önlemler alınmalıdır.
10-Uzman/Başöğretmen adaletsizliği giderilmeli, bu unvanlar kaldırılarak 5 yılını dolduran öğretmenlere Uzman Öğretmenlik, 10 yılını dolduran öğretmenlere baş öğretmenlik tazminatı ödenmelidir.

11- 24 Kasım Öğretmenler Günü’nde öğretmenlere ve eğitim çalışanlarına bir maaş ikramiye verilmelidir. 

12- Öğretmenlerin ek ders ücretleri 2019 için en az 25 TL olmalıdır.        

13- İnternet hizmeti öğretmenlere ücretsiz olmalıdır. 

14- Öğretmenlere toplu taşıma araçları ücretsiz olmalıdır. 

15- Öğretmenlerin sınav görev ücretleri en az iki katına çıkarılmalıdır. 

16- Öğretmenlere temsil tazminatı ödenmelidir.

17- Lojman imkanı olmayan yerlerde eğitim çalışanlarına kira yardımı verilmelidir. 

18- Çocuk yardımları artırılmalıdır. 


Emoji ile tepki ver!

Bu Haberi Paylaş :

Etiketler :

Benzer Haberler
    0 Yorum
  • Yorumu Gönder
  • Diğer Yorumlar (0)