adscode

Örgün öğretimde devamsızlık sorunu Meclise taşındı!

CHP Ankara Milletvekili Levent GÖK, açık öğretime katılım oranları ve örgün öğretimde devamsızlık sorunları hakkında soru önergesi verdi.

Örgün öğretimde devamsızlık sorunu Meclise taşındı!
Eğitim

2018 – 2019 eğitim yılı itibariyle açık öğretim ortaokul ve liselerinde yaklaşık 2 milyon 750 bin öğrenci bulunmaktadır. 2003 – 2004 eğitim yılında açık öğretim lisesinde 267 bin 235 öğrenci kayıtlıyken 2017–2018 eğitim yılında bu sayı 5 katın üzerinde bir artış göstererek 1 milyon 554 bin 938 kişiye çıkmıştır.

Örgün öğretimde ise devamsızlık büyük bir sorun olarak karşımıza çıkmaktadır, her 10 öğrenciden 3 tanesi okula devam etmezken bu sayı mesleki ve imam hatip liselerinde 4’e çıkmaktadır. Çocuklarımız ve gençlerimiz eğitimden uzaklaşmakta, imkânsızlıklar sebebiyle açık öğretime rağbet artmakta, örgün öğretime kayıt yaptıran öğrenciler eğitime devam edememektedir.

CHP Ankara Milletvekili Levent GÖK'ün konuya ilişkin verdiği soru önergesi:

 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

 

Aşağıdaki sorularımın Milli Eğitim Bakanı Sayın Ziya Selçuk tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını, Anayasanın 98 ve İçtüzüğün 96. maddeleri gereğince arz ederim.

       

   

                                                                  Levent GÖK

Ankara Milletvekili

 

         2018 – 2019 eğitim yılı itibariyle açık öğretim ortaokul ve liselerinde yaklaşık 2 milyon 750 bin öğrenci bulunmaktadır. 2003 – 2004 eğitim yılında açık öğretim lisesinde 267 bin 235 öğrenci kayıtlıyken 2017 – 2018 eğitim yılında bu sayı 5 katın üzerinde bir artış göstererek 1 milyon 554 bin 938 kişiye çıkmıştır.

         Örgün öğretimde ise devamsızlık büyük bir sorun olarak karşımıza çıkmaktadır, her 10 öğrenciden 3 tanesi okula devam etmezken bu sayı mesleki ve imam hatip liselerinde 4’e çıkmaktadır. Çocuklarımız ve gençlerimiz eğitimden uzaklaşmakta, imkânsızlıklar sebebiyle açık öğretime rağbet artmakta, örgün öğretime kayıt yaptıran öğrenciler eğitime devam edememektedir.

         Bu bilgiler ışığında:

 • 2002 – 2003 eğitim yılında bir ortaöğretim ve bir lise öğrencisinin yıllık eğitim gideri kaç Türk Lirası olarak gerçekleşmiştir?
 • 2017 – 2018 eğitim yılında bir ortaöğretim ve bir lise öğrencisinin yıllık eğitim giderleri kaç Türk Lirası olarak gerçekleşmiştir?
 • 2002 – 2018 yılları arasında ortaöğretim ve liseden mezun olan öğrenci sayısını yıllık temelde açıklar mısınız? Rakamları nüfus artış oranlarıyla karşılaştırır mısınız?
 • Açık öğretim ortaokul ve liselerine rağbetin 15 yılda 5 katın üzerinde artış göstermesinin sebepleri nelerdir?
 • Ortaöğretim ve lise öğrencilerinin devamsızlık oranlarının bu denli yüksek olmasının sebepleri nelerdir?
 • 2002 – 2018 yılları arasında yıllık temelde kaç ortaöğretim ve lise öğrencisi eğitim hayatını yarıda bırakmıştır?
 • Sosyal devlet ilkesi çerçevesinde çocuklarımızın ve gençlerimizin eğitime erişim olanaklarını artırmak için özel okul teşvikleri dışında herhangi bir çalışma yürütülmekte midir?

Emoji ile tepki ver!

Bu Haberi Paylaş :

Etiketler :

Benzer Haberler
  0 Yorum
 • Yorumu Gönder
 • Diğer Yorumlar (0)