adscode
adscode

TEKNOLOJİNİN ÖĞRENMEYE ETKİSİ

Özellikle son 10 yılda teknoloji, hızlı bir şekilde hayatımıza girmiştir. Dünya bambaşka bir çağa evrilmiştir. Her alandaki gelişimde teknolojinin payı kaçınılmaz olmuştur. Bu alanlardan en önemlisi şüphesiz…

TEKNOLOJİNİN ÖĞRENMEYE ETKİSİ
Konuk Yazar
Uzmanlar ve veliler eğitimde teknolojinin yerini devamlı sorgulamakta ve şu sorulara cevaplar aramaktadırlar:
Bu zamanın çocukları bizlerden akıllı mı? 
Çocuklar bizden şanslılar mı, şanssızlar mı? 
Çocuklara bilgisayarı yasaklasak mı? Bilgisayarı kullandırsak mı? Bilgisayarı ne kadar kullandırsak ?
Yüz yüze eğitim mi yoksa uzaktan eğitim mi?
Öğretmenlere gerek kalmayacak mı, bilgisayarlı eğitim ile çocuklar okula gerek kalmadan mı okuyacaklar?
Şimdi bu sorulara eğitim konusunda ileri düzeyde olan ülkelerin eğitim sistemine bakarak cevap arayalım;
Avrupa ülkelerinin çoğunda, eğitim ve öğretim için Bilgi ve İletişim Teknolojisi(BIT) araçlarının geniş ölçüde kullanımı teşvik ediliyor. Çoğu ülke, öğretmenlerin, bilgisayar ya da projektör, DVD, video, TV, kamera, akıllı tahta ve kişiselleştirilmiş bir çevrimiçi öğrenme alanı oluşturmak için bir dizi Bilgi ve İletişim Teknolojileri altyapısını entegre eden sanal öğrenme ortamı kullanmasını tavsiye ediyor.
            Çoğu ülke, sınıfta eğitim ve öğretim için donanımdan çok özellikle Bilgi ve İletişim Teknolojileri kullanımını öneriyor. Kelime işlemci ve elektronik tablo programları gibi genel ofis uygulamaları, multimedya uygulamaları, dijital öğrenme oyunları, e-posta, sohbet ya da tartışma forumları gibi iletişim yazılımları ve ansiklopediler ve sözlükler gibi dijital kaynaklar, hemen hemen tüm ülkelerde teşvik edilen yazılım türleri arasında.
PISA araştırmalarında listenin ilk 10 sırasına heterojen olarak dağılmış olan Çin’in eğitimde bilgisayar teknolojilerini nasıl kullandığını bir bilgisayar firması olan Dell’in araştırmaları ışığında inceleyelim:
Dell’in yaptığı araştırmaya göre dünyanın Çin’den öğreneceği çok fazla şey var.
Araştırmanın bulguları:
  1. Çin teknolojiyi bütün müfredata entegre etmiş durumdadır.
  2. Çinli öğrenciler sınıflarında teknolojiyle çok fazla zaman geçirmektedir
  3. Çinli öğretmenlerin teknolojik bilgisi öğrencilere oranla daha fazladır.”
Bulguların Yorumlanması:
  1. Eğitimde bilgisayar teknolojilerinin en önemli adımı olan teknolojinin eğitime entegrasyonu işlemini başarıyla gerçekleştirmesi Çin’in, PISA araştırmalarındaki başarısını kanıtlar niteliktedir.
  2. Sınıfların tasarımı bilgisayar teknolojilerinin kullanımını maksimum düzeyde tutmaktadır.
  3. Çinli öğretmenlerin teknoloji kullanımı hakkında öğrencilerden çok daha fazla bilgi sahibi olması öğrencilerin öğretmeni ciddiye almasına ve öğrenmeyi öğrenmek için öğretmene ihtiyaç duymasına böylece internette ve çeşitli mecralarda yüzlercesi bulunan yanlış bilgileri almasına engel olmuştur.
 
Tüm bu bulgular eşliğinde teknolojinin olumlu faydalarına bakalım:
Bilgisayar teknolojisi çocuğun yaratıcılığını geliştirir
Bilgisayar kullanan çocuklar daha iyi neden-sonuç ilişkisi kurabilirler.
Araştırma becerileri gelişir.
Karar verme becerileri gelişir.
Bilgiye hızlı ve kolayca ulaşırlar.
Kişisel öğrenme için imkân sağlar.
Dünyanın her yerine, konu ile ilgili kişilere ulaşmayı, bağlantılar kurmayı kolaylaştırır.
Eğlenerek öğrenmeleri sağlar.
Sosyalleşmeyi sağlar.
Ezbersiz, derinlemesine öğrenme sağlar.
Eğitim ortamında çeşitlilik ve zenginlik kazandırır.
 
Yapılan araştırmalar, teknolojinin tüm bu olumlu özelliklerin ancak iyi bir içerik ile gerçekleşebileceğini söylüyor. Örneğin sınıfta yapılamayan bir deneyin; tablet bilgisayarlarla sınıfta yapılıp, öğrencilerle paylaşılması etkili bir çalışma örneğidir.
Yukarıda saydığımız olumlu yönleri kadar olumsuz yönleri de teknolojinin bulunmaktadır. Örnek olarak; televizyonu genel kültürümüz arttıracak programlar için izliyorsak faydalı, zaman öldürmek için izliyorsak zararlıdır.
Bu örnekler çoğaltılabilir, mesela internet, elektronik ortamda hızlı bir şekilde bilgiye ulaşmamızı sağlarken, hayattan kopuk, internete bağımlı insanların da oluşmasına sebep olmaktadır. Buradaki ölçü teknolojiye ne şekilde kullandığımız olmalıdır.
Örnek olarak, teknoloji ile üretim yapılan fabrikalar atıkları ile doğaya zarar verebilecekken, yine teknoloji kullanılarak yapılan arıtma tesisleri ile bu tehlike minimum seviyeye indirilebilir.
Türkiye’nin bugüne kadar eğitime teknoloji entegrasyonu adına attığı en büyük adım FATİH projesidir. Fatih projesi kapsamında tüm okullardaki alt yapı düzenlemeleri yapılmalı ve sınıflarda teknolojinin etkin kullanması sağlanmalıdır.
            Eğitimde çağdaş seviyeyi yakalamanın en önemli koşulu içerik ve bu içeriğin sunulduğu araç ve yöntemlerdir. Bu araç ve yöntemlerin en önemlisi ise teknolojidir. Teknolojinin eğitimde öğretmenler ve kitaplar kadar vazgeçilmez bir araç olduğunu kabul etmek gerekmektedir.
                                                                                                  Serpil DAĞÇAYIR
                                                                                 Psikolojik Danışman ve Rehber Öğretmen
 
 
Kaynakça:
Emiroğlu, Akif ,İnovasyon ve Teknoloji Yönetimi,Ekim Basın Yayın,2017
Perkmen Serdar ve Tezci Erdoğan(Editör), Eğitimde Teknoloji Entegrasyonu, Pegem Akedemi Yayıncılık,2011
http://www.ogrenmeyoldasi.com/egitimde-teknoloji-iyi-mi-kotu-mu/
http://www.ensonhaber.com/teknolojinin-egitimdeki-onemi-2013-05-09.html
http://www.egitimag.com/teknolojinin-egitim-basarisina-etkisi/
http://elifdemircioglu06.weebly.com/e287itimde-teknoloji.html
http://www.hurriyet.com.tr/egitim/teknolojideki-yeniliklerin-ogrenmede-rolu-26651831
http://dergisosyalbil.selcuk.edu.tr/susbed/article/view/427
 

Emoji ile tepki ver!

Bu Haberi Paylaş :

Etiketler :

Benzer Haberler
    0 Yorum
  • Yorumu Gönder
  • Diğer Yorumlar (0)