adscode

Türk PDR Derneği: Ruh Sağlığı Yasası bir an önce çıkmalı

Psikologlar Yasasına ilişkin müdahil olduğu gelişmelere dair Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneği'nin görüşleri:

Türk PDR Derneği: Ruh Sağlığı Yasası bir an önce çıkmalı
Türkiye'den Haberler
Güncelleme : 14-Jan-21 17:46

HİZMET SUNANIN YETKİNLİK VE SINIRLARINI BELİRLEYECEK, HİZMET ALANIN MADDİ MANEVİ İSTİSMARINI ÖNELEYECEK OLAN “RUH SAĞLIĞI YASASI” BİR AN ÖNCE ÇIKARILMALIDIR.

 

Türk Psikolojik Danışma Ve Rehberlik Derneği Genel Başkanı Oğuz Özat; ruh sağlığı alanında çalışan meslek gruplarının ayrı meslek kanunu talep etmesinin devlet işleyişi geçmiş oda ve meslek yasalarına bakıldığında mümkün olmadığı gerçek dışı olduğu, Afrika ülkelerinde dahi Ruh Sağlığı Yasası varken ülkemizde hala çıkarılmamasının ülkemize yakışmadığını bu nedenle halkımızın eğitimsiz, yetkin olmayan kişilerce istismar edildiği, ruh sağlığı meslek grupları arasında yetkinlik ve görev sınırlarına dönük çatışmalara sebebiyet verdiğini ifade ederek acilen Ruh sağlığı hizmetlerinin hizmet yasasına ihtiyacı olduğunu belirtmektedir.

 Ancak Psikologlar Kanunu ve diğer meslek gruplarının da bu konuda hassas olması gerektiğini bu şekilde meslek gruplarının anlamsız ayrı baş çekerek, ayrı kanun taleplerinde bulunmasının genel hizmet yasasının bir an önce çıkmasını zorlaştırdığını belirtmiştir. Haklar ve unvan koruma ise ruh sağlığı yasasının uyumlu şekilde sağlayacağını ifade eden Özat, birkaç gündür Psikoloji mezunlarının Psikologlar Kanunu adı altında talepleri ile farklı parti milletvekillerine ulaşmaya çalıştıklarını, bu konuda talepler ilettiklerini, sosyal medya ve farklı iletişim kanallarını kullandıklarını belirtmiştir.

Konu ve alan ile ilgili bilgisi olmayan bazı Türkiye Büyük Millet Meclisi Milletvekillerimizin de bu görüşmeler üzerine kendilerine aktarılan ancak diğer ruh sağlığı meslek guruplarını kaygılandıran ifadeleri 100.000’e ulaşan Psikolojik Danışma ve Rehberlik lisans mezunu Psikolojik Danışmanlar üzerinde tepki oluşturmaktadır.

Ruh sağlığı ve psikoloji alanında halen ülkemizde;

 • Sağlık Bakanlığı
 • Milli Eğitim Bakanlığı
 • Aile Çalışma Sosyal Hizmetler Bakanlığı
 • Gençlik ve Spor Bakanlığı
 • Türk Silahlı Kuvvetler
 • Adalet Bakanlığı
 • Üniversiteler

 Bünyesinde ‘Tababet Kanunu’, ilgili bakanlıkların hizmet yasaları ve yönetmeliklerince tanımlanmış hizmetlerde yine aynı hükümler dahilinde belirtilen aşağıdaki Ruh Sağlığı meslek grupları;

 1. Tıp Fakültesi mezunu psikiyatri doktoralı Psikiyatristler
 2. Psikoloji lisanslı Psikologlar
 3. Psikolojik Danışma ve Rehberlik lisanslı Psikolojik Danışmanlar
 4. Sosyal Hizmetler lisanslı Sosyal Çalışmacılar
 5. 5. Hemşire lisanslı Psikiyatri YL’li Psikiyatri Hemşiteleri
 6. Psikolojik Danışma ve rehberlik ile psikoloji üzerine Klinik YL’li Klinik Psikologlar

tarafından eğitimlerine dönük yetkinlikleri ve görev tanımları dahilinde kamuda, yasal mevzuat ve hükümler dahilinde özel kurumlar, işletmeler ve işyerlerinde yetkinlikleri ile çalışmaktadır.

Belirttiğimiz açıklama ve hususlar dahilinde görülecektir ki, Ruh Sağlığı alanı ve hizmetleri 6 Ruh sağlığı meslek grubu tarafından birçok bakanlık ve kurum mevzuatına göre hizmet vermektedir.

İstenen kanun talebi gerçek dışıdır.  Çünkü devletimiz meslek kanunları, odaları ile ilgili kanuni düzenlemeler eğer o hizmet alanında tek unvanlı meslek grubu var ise tek bir mezun lisans grubuna unvanına çıkarılabilir. Ancak aynı hizmet grubunda tek bir lisans ve unvan grubun yanında birçok meslek grubu çalışıyor ise tümünün hakları, görev ve yetkinlik karmaşa ve çatışmasını önlemek hizmet bütünlüğü için ise Hizmet Yasaları çıkarılmıştır.

Ruh Sağlığı alanı da yukarıda belirttiğimiz gibi 6 meslek grubu ve ilgili birçok meslek grubu ile halkımıza kamusal ve özel hizmet vermektedir. Bu bağlamda Ruh sağlığı alanında belli bir meslek grubuna örneğin psikologlar kanunu veya psikolojik danışmanlar kanunu çıkarılması mümkün değildir.  Ruh sağlığı alanında ‘’Ruh Sağlığı Hizmet Yasası’’  çıkarılması gereklidir.

Bu hizmet yasasında;

ilgili meslek gruplarının birbirlerinin yetkinlik alanlarına girmeden, görev ve sınırları ile mesleki hakları tanımlanır. Yine meslek odası oluşturulması düşünülüyor ise hizmet adıyla oluşturulur. Örneğin; mimar, iç mimar ve birçok mühendisliklerin olduğu meslek grubunda her mühendisliğe ayrı meslek odası ve kanunu çıkarılmamış ‘’Mimarlar Ve Mühendisler Kanunu ve Odası’’ çıkarılmıştır.

Farz edelim ki;
Psikologlar kanunu adı altında bir yasa teklifi oluşturuldu:

 • Diğer ruh sağlığı meslek gruplarının bu kanunda hak kayıpları olmayacak mıdır?
 • Diğer ruh sağlığı meslek gruplarının yetkinlikleri ve görev tanımları nasıl korunacaktır?
 • Diğer beş Ruh sağlığı meslek grubu da kendilerine dönük kanun haklı olarak talep etmeyecek midir?
 • Tek bir hizmet alanında 6 ayrı meslek kanunu olması ruh sağlığı hizmetlerini kaosa sürüklemeyecek ve hizmetin aksamasına neden olmayacak mıdır?

Ruh Sağlığı alanında Psikologların ayrı bir meslek kanunu talebi bu nedenlerle gerçek dışıdır.

 

İlgili Meslek grubu veya gruplarının, hak ve unvan ve yetkinlik anlamında yasa taleplerine saygı duyuyoruz. Bu konuda istekleri yasal mevzuata bağlama talepleri son derece haklıdır. Ancak bu hizmete karmaşa yaratan hatalı ve bencilce gerçek dışı bir istektir. Ruh sağlığı alanında haklar ve istismarı önleyecek düzenlemeler Psikologlar kanunu gibi diğer 5 meslek grubunu yok sayan bir kanun ile değil “Ruh Sağlığı Kanunu” ile sağlanabilir.

 

Ülkemizde Ruh Sağlığı alanının istismarı, kadro ve istihdam sorunları, yetki ve yetkinlik sorunlarını temelinde bir lisans mezunlarına dönük yasa eksikliği değil; Ruh Sağlığı Yasası yanında ruh sağlığı meslek mensuplarının işsizliği, yetkinlik ve görev sınırları, istihdam, kadro eksikliğidir. Bu istekler meslek yasası ile çözümlenemez. Kaldı ki ilgili meslek grubunun ayrı bir kanun adı altında talep ettiği birçok hak 657 sayılı DMK, Tababet Kanunu ve bakanlıkların yasal düzenlemeleri içerisinde zaten vardır.

 

Halen bu konuda bir Ruh Sağlığı Hizmet ve Meslek Yasası Meclis’te bekletilmektedir.

 

Yukarıda verdiğimiz bilgiler dahilinde bu konuda akademik, yasal, mesleki çalışmalarımız dosyalarımızla ilgilenildiği takdirde tarafınıza gerekli müşavirliği vermeye hazır olduğumuzu belirtiriz.

 

5 meslek grubunun bulunduğu Ruh Sağlığı Hizmetlerinde bir meslek grubuna ait meslek kanunu talep edilen gibi örneğin; Psikologlar Kanunu vs olamayacağını, bu taleplerin gerçek dışı olduğunu, meslek grupları arasında kaos, çatışma ve mevzuat sıkıntıları yaşanacağını tarafınıza ilgili meslek mensuplarının bu şekilde talepleri ile geldiğinde yukarıda ki meslek grupları dernekleri ve kamu yararına Ruh Sağlığı meslek çatı örgütümüz Türk Psikolojik Danışma Ve Rehberlik Derneğimizin görüşleri de dikkate alacağınıza inanıyor. Bu konuda yapılan görüşmelerin dahi mesleki kavgalara ve gündemlere neden olduğunu tarafınıza belirtiyoruz.

 

Tüm Ruh Sağlığı meslek örgütlerinin bir araya getirilerek hazırlanacak “Ruh Sağlığı Yasası” için hazır olduğumuzu, bencillik içeren, kaos ve karmaşa yaratacak, hizmetleri aksatacak, ben talepli yasa değil, halkımıza dönük halkımız istismardan koruyacak, ilgili meslek gruplarının haklarını ve görevlerini içerecek biz talepli ‘’Ruh Sağlığı yasası’ talep ediyoruz.

 

Saygılarımızla.

 

Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneği Yönetim Kurulu

 


Emoji ile tepki ver!

Bu Haberi Paylaş :


Benzer Haberler
  0 Yorum
 • Yorumu Gönder
 • Diğer Yorumlar (0)