adscode
adscode

Türkçe'de okuduğunu anlama ön plandaydı, fen ayırt edici, matematik belirleyici branştı

İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji Ortaokul Rehberlik Bölüm Başkanları dün yapılan Liselere Geçiş Sınavı (LGS) hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Türkçe'de okuduğunu anlama ön plandaydı, fen ayırt edici, matematik belirleyici branştı
LGS
Güncelleme : 16-Jun-21 13:33

Dün yapılan Liselere Geçiş Sınavı (LGS) hakkında değerlendirmede bulunan Ortaokul Rehberlik Bölüm Başkanı Gülşen Aksu, “Sorular genel olarak bu becerileri ölçmeye yönelikti. Ayrıca, sınava kendi okulunda girmek, öğrencileri olumlu etkiledi” şeklinde konuştu.

İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji, Ortaokul Rehberlik Bölüm Başkanı Gülşen Aksu, “Eğitim dokümanlarımız ve deneme sınavlarımızın sınavla örtüştüğünü gördük. Dikkatli ve zaman yönetimi olan öğrencilerin başarı düzeylerinin daha yüksek olacağını düşünüyoruz” dedi.

TERCİHLER, ÖĞRENCİYİ TANIYAN UZMANLAR İLE YAPILMALI

Gülşen Aksu, sınav sonrası psikoloji ile ilgili velilere önerilerde bulundu. Bazı öğrencilerin sınav sonrası sınavla ilgili konuşmak istemeyebileceğini, böyle bir durumda ısrarcı olunmaması gerektiğini ifade etti. Bunun normal ve geçici bir süreç olduğunu belirten Aksu, “Sadece sınavın sonucu değil sınava hazırlık sürecinde verdikleri emeğin de önemini hissettirmek gereklidir. 30 Haziran’da sınav sonuçları açıklanacak. Tercihlerin, mutlaka öğrenciyi tanıyan uzmanlarla yapılması daha doğru olur” diye konuştu.

TÜRKÇE YORUMU: OKUDUĞUNU ANLAMA BU YIL DA ÖN PLANDA

Ortaokul Koordinatörü Türkçe Bölüm Başkanı Dr. Çiğdem Mollaibrahimoğlu, “2021 LGS Türkçe soruları, Millî Eğitim Bakanlığı'nın Türkçe Öğretim Programı’na ve ‘Sınavla Öğrenci Alacak Ortaöğretim Kurumlarına İlişkin Merkezî Sınav’ konu, kazanım ve açıklamalarına uygun oluşturulmuştur” açıklamasında bulundu.

Mollaibrahimoğlu sözlerine şu şekilde devam etti:

“LGS Türkçe sorularının beklenen uzunlukta ve yoruma dayalı olduğu, düzenli yayımlanan MEB çalışma fasikülleri ve aylık örnek sorularla benzerlik gösterdiği görülmektedir. Okuma becerisini ölçen soruların ağırlıkta olduğu sınavda ölçülen kazanımlar şunlardır: grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlama; bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin etme; deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirleme; geçiş ve bağlantı ifadelerinin metnin anlamına olan katkısını değerlendirme; metnin konusunu, ana fikrini/ ana duygusunu, yardımcı fikirlerini belirleme; metnin içeriğini yorumlama; okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunma; metinde önemli noktaların vurgulanış biçimlerini ve metindeki işlem basamaklarını kavrama.”

BELİRLEYİCİ BRANŞ MATEMATİK OLDU

Matematik Bölüm Başkanı Berivan Dülğer, “2021 LGS matematik sorularını incelediğimizde soruların Millî Eğitim Bakanlığı 8. sınıf müfredatına bağlı kalınarak hazırlandığı ancak son iki konu olan Dönüşüm Geometrisi ve Geometrik Cisimler’den hiç soru sorulmadığı görülmektedir. Beklendiği gibi matematik sorularının tamamı; öncelikle kazanım bilgisi, sonrasında üst düzey düşünme, doğru yorumlama ve dikkat becerisi gerektiren sorulardan oluşmaktadır” dedi.

Dülğer sözlerine şöyle devam etti:

“Sınav dikkatli okunduğu taktirde hızlı yorumlanabilen, günlük yaşamla ilişkilendirilmiş sorulardan oluşmuştur. Farklı konulara ait kazanımların bir arada kullanıldığı bağlamsal sorulardan oluşmuştur. Sorular görsel anlamda zengindir ve problem çözme yeteneğini ölçmektedir. Sınavda tüm sorular okuduğunu anlamaya, yorum yapmaya, bilgiyi kullanarak çözüm üretmeye dayalıdır. Bu yönüyle seçici ve ayırt edici bir sınav olmuştur.”

FEN BİLİMLERİ YORUMU: GEÇEN YILA GÖRE DAHA AYIRT EDİCİYDİ

Fen Bilimleri Bölüm Başkanı Fatih Tüfekçi ise “Fen bilimleri sınav soruları; Millî Eğitim Bakanlığı'nın açıklamasında yer aldığı gibi birinci ve ikinci dönem konularından oluşmuştur. İlk dönemin tüm ünitelerinden soru sorulmuş, ikinci dönemden sadece Elektrik Yükleri ve Elektrik Enerjisi ünitesinden soru sorulmamıştır. Soruların ünitelere göre dağılımı; “Mevsimler ve İklim” 2 soru, “DNA ve Genetik Kod” 5 soru, “Basınç” 2 soru, “Madde ve Endüstri” 5 soru, “Basit Makineler” 2 soru, “Enerji Dönüşümleri ve Çevre Bilimi” 4 soru şeklindedir. Sorular MEB müfredatına ve kazanımlarına uygundur. Sınav sorularının bilgi hâkimiyeti ve yorum becerisini ölçmeye yönelik olduğu görülmektedir. Soruların kısa olduğunu ama önceki yıla göre ayırt edici soruların daha fazla olduğunu söyleyebiliriz” diye konuştu.

T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK: GÖRSEL İÇERİKLERE YER VERİLDİ

Sosyal Bilgiler Bölüm Başkanı Çiğdem Karakaş, “2021 LGS soruları Millî Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan öğretim programına uygun ve zorluk seviyesi bakımından orta düzeyde hazırlanmıştır. Sınav sorularının, MEB tarafından yıl içinde yayımlanan örnek sorular ve çalışma fasikülü sorularına benzer olduğu görülmektedir. T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük dersi soruları genel itibarıyla harita okuma becerisi kazanmış, okuduğunu anlayan, öğrendiği bilgileri yorumlayabilen, bilgiden hareketle sonuca ulaşabilen ve kazanımlar arası ilişki kurarak bilgileri transfer edebilen, dersimiz ile ilgili kavramlara hâkim olan tüm öğrencilerin yapabileceği şekilde hazırlanmıştır. Önceki yıllarda yapılan LGS soruları ile karşılaştırıldığında görsel içeriklere (harita okuma, diyagram, tablo) yer verildiği görülmektedir. Ünite kazanımlarına hâkim, düzenli konu tekrarı yaparak soru çözen öğrencilerimiz sınav sürecini başarıyla tamamlamıştır” dedi.

İNGİLİZCE YORUMU: İNGİLİZCE SORULARI KOLAYDI

İngilizce Bölüm Başkanı Tuba Mumcu, “Soruların yayımlanan örnek sorulara göre daha kısa ve anlaşılır fakat dikkat gerektiren sorular olduğu görülmüştür. Öğrencilerin okuduklarından anlam çıkarmaları, verilen görsele bakarak çıkarım yapmaları ve ilişki kurabilme becerilerini kullanabilmelerini gerektiren soru çeşitleri sınavda karşımıza çıkmıştır. Aynı zamanda kelime bilgisinin de bu bağlamda ön plana çıktığı görülmüştür. Okuma anlama becerisi yüksek, temel kazanımları edinmiş öğrenciler öğrendikleri bilgiyi doğru şekilde kullanarak bu soruları rahatlıkla çözebilmişlerdir. Genel anlamda hedef kazanımların İngilizce dil bilgisi yapısına uygun şekilde ölçüldüğü görülmüştür. İngilizce testinde çeldiricisi yüksek soru bulunmamaktadır” açıklamasını yaptı.

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ YORUMU: GEÇEN YILA GÖRE DAHA KOLAYDI

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Bölüm Başkanı Abdullah Albayrak şöyle konuştu:

“Öğrencilerimiz sınavda geçen seneye göre daha kolay sorularla karşılaştılar. Sınavda hemen her üniteden sorunun yer aldığı ve ders içi kazanımların dengeli bir şekilde sorulara dağıtıldığı görülmektedir. Soruların zorluk derecesinin, MEB tarafından yıl boyunca yayımlanmış örnek sorulara daha düşük olduğu görülmektedir. Sorular bilgi içerikli olmakla birlikte düşünsel becerilere dayalıdır. Sorularda verilen ayet, hadis ve örnek olaylar ile konular arasındaki ilişki ön plandadır. İhtiyaç sahibi ailelere dağıtılan erzak kolisi yardımının sosyal medyada paylaşılmasının yanlışlığının vurgulandığı soru, bunun somut örneğidir. Buna benzer sorularla öğrencilerin dersin amacına uygun çıkarımlar yapması hedeflenmiştir.”

 


Emoji ile tepki ver!

Bu Haberi Paylaş :

Etiketler :

Benzer Haberler
    0 Yorum
  • Yorumu Gönder
  • Diğer Yorumlar (0)