adscode
adscode
adscode testttt
adscode oguzzz

Uzmanlar LGS Ocak ayı örnek sorularını değerlendirdi!

Doğa Koleji bölüm başkanları, 2019-2020 eğitim-öğretim yılı Liseye Geçiş Sınavı’nın Ocak ayı örnek sorularını değerlendirdi.

Uzmanlar LGS Ocak ayı örnek sorularını değerlendirdi!
Sınavlar
Güncelleme : 24-Jan-20 16:06

DOĞA KOLEJİ’NDEN LGS ÖRNEK SORU DEĞERLENDİRMESİ

TÜRKÇE OCAK AYI LGS ÖRNEK SORU ANALİZİ

Okuma, anlama ve yorumlama yeteneği gelişmiş öğrenciler Türkçede önde olacak!

Ocak ayı Türkçe örnek sorularının bu ay da bilgiden ziyade okuma, anlama ve yorumlama yeteneğine bağlı olduğunu görüyoruz. Soruların çoğu orta zorluk düzeyinde olmakla birlikte birkaç soru öğrencilerin muhakeme yeteneğini daha belirgin ölçmekte. Bu sorulardan biri beşinci soru olarak verilen şiir sorusu. Öğrencilerin, “lebdeğmez” örneğini bulurken öncülde verilen bilgiyi iyi analiz etmeleri ve yaptıkları doğru analizle çözüme gitmeleri gerekmektedir. Dokuzuncu sorudaki sözel mantık sorusu ise metindeki iş ve işlem basamaklarının adım adım çözümlenmesini gerektiriyor.  Kazanım dışı sorunun yer almadığı ocak ayı örnek sorularında görsel okumaya yer verilmezken grafikle sunulan bilgilerin yorumlanması istenmiştir. Diğer sorularda ise öğrencilerin bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin edebilme, metindeki yardımcı fikirler ile ana fikri belirleyebilme, cümle düzeyinde okudukları ile çıkarımda bulunabilme, medya metinlerini analiz etme becerileri ölçülmektedir. Okuma anlamanın hâkim olduğu sorularda dil bilgisi olarak “cümlenin ögeleri” konusuna yer verilmiştir. Bu soru da yine bir öncüle bağlı olarak ezberden uzaklaştırılarak sorulmuştur. Türkçe soruları; öncülde verilen bilgilerin değerlendirilmesi ve oradan bir sonuca varılması, aynı zamanda sunulan her bir bilginin yorumlanabilmesinin önem arz ettiğini göstermektedir. Öğrencilerimize, okuma ve yorumlama becerilerini geliştirmek adına tür ayırt etmeksizin okumalarını tavsiye ediyoruz.

Dr. Çiğdem Mollaibrahimoğlu

Doğa Koleji Türkçe Bölüm Başkanı

 

MATEMATİK OCAK AYI LGS ÖRNEK SORU ANALİZİ

24 Ocak 2020 tarihinde yayımlanan Ocak ayı LGS örnek sorularında 8. sınıf müfredatına bağlı kalındığı görülmektedir. Yayımlanan soruların tamamı birinci eğitim öğretim dönemi konularını kapsamakta ve soruların içeriğinin %50’sini Cebirsel İfadeler ve Özdeşlikler konusu oluşturmaktadır.

Sorular incelendiğinde günlük hayatla ilişkilendirilmiş soruların çoğunlukta olduğu görülmektedir. Matematik okuryazarlığını ölçmeyi hedeflediği ve açık bir dil kullanıldığı dikkat çekmektedir.

Sorularda verilen üst bilgiler ile öğrenciden doğru yorum yaparak çözüme ulaşması istenmektedir.

Soruların tarz olarak daha çok PISA sorularına benzerlik gösterdiği ve görseller yardımıyla zenginleştirilerek öğrenciye yalın bir şekilde sunulduğu görülmektedir. Analitik düşünme becerisini kullanmaya yönelik sorulara ağırlık verildiği ve sorularda verilen yönergeleri dikkatli yorumlayan öğrencilerin çıkarımlarını işlemlere dökmesi beklenmektedir. 

Soruların zorluk düzeyi ile ilgili şunlar söylenebilir;

Soruların hiçbiri temel bilgi ya da uygulama düzeyinde değildir. Okuduğunu doğru anlama, doğru yorumlama, hızlı düşünme ve yeterli pratik gerektiren sorulardır.

Berivan DÜLĞER

Doğa Koleji Ortaokul Matematik Bölüm Başkanı

 

FEN BİLİMLERİ OCAK AYI LGS ÖRNEK SORU ANALİZİ

Ocak ayı örnek sorularında da müfredat kazanımlarına hakim olma ve bunları yorumlayabilmenin önemli olduğu görülüyor.

Fen Bilimleri örnek soruları MEB’in sınırladığı müfredat kazanımlarına uygun olup  beklenildiği gibi ayırt edici, bilgi hâkimiyeti ve muhakeme becerisini ölçen sorulardan oluşmaktadır. Deneysel soruların da karşımıza çıktığı örnek sorular, önceki yıl uygulanan LGS ‘deki gibi muhakeme yeteneği gerektiren, yorum yapabilme becerisinin ölçüldüğü tablolar, görseller ve deneysel düzenekler içermektedir.

1.soru “Mevsimler ve İklim” ünitesine ait olup, öğrencinin bilgilerini kullanmasını gerektiren ve yorum gücü yardımı ile cevaplayabileceği bir sorudur. 2. soru “DNA ve Genetik Kod” ünitesinden biyoteknoloji konusundan, 4 ve 5. sorular ‘’Basınç’’ ünitesinden gaz basıncı konularından, 3, 6, 7, 8, 9 ve 10. soru ise ‘’Madde ve Endüstri’’ ünitesinden fiziksel ve kimyasal değişimler-kimyasal tepkimeler, periyodik tablo, asitler ve bazlar ve maddenin ısı ile etkileşimi konularından yöneltilen müfredat kazanımlarına hakim olan ve yorum gücü yardımı ile öğrencilerin bu soruları çözebileceğini görmekteyiz.

Özetle, yayınlanan örnek soruların bilgi düzeyinden daha çok analiz-sentez düzeyinde olduğunu, muhakeme yapma yeteneği ve sayısal bilgileri kullanarak yorum gücü gerektirdiğini görmekteyiz.

M. Fatih TÜFEKÇİ

Doğa Koleji Fen Bilimleri Bölüm Başkanı

 

T.C. İNKILAP TARİHİ ve ATATÜRKÇÜLÜK OCAK AYI LGS ÖRNEK SORU ANALİZİ

T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük dersi MEB 2020 LGS Ocak ayı örnek soruları 8. sınıf kazanımlarına ve öğretim programına uygundur.

Yayımlanan soruların, dersimizin üçüncü ünitesi “Millî Bir Destan: Ya İstiklal Ya Ölüm!” ile dördüncü ünitesi “Atatürkçülük ve Çağdaşlaşan Türkiye”den geldiği görülmektedir.

Sorular tek tek irdelendiğinde öğrencilerin,“Lozan Antlaşması’nın sağladığı kazanımları analiz eder”, “Çağdaşlaşan Türkiye’nin temeli olan Atatürk İlkelerini açıklar”, “Ekonomi alanında meydana gelen gelişmeleri kavrar.” kazanımlarına sahip olması beklenmektedir.

Sorularda alan ve kavram bilgisinin sorgulandığını, bilgiden hareketle sonuca ulaşmanın gerekliliğinin ön plana çıktığını görmekteyiz. Atatürk’ün inkılap anlayışıyla ilgili verilen soruda Atatürk’ün sözleri verilmiş, öğrencilerin yorumlama gücü ölçülmüştür. Dersimize ait kavramları iyi öğrenen, soruları dikkatli okuyan öğrencilerimiz soruların çözümünde yanılgıya düşmeyeceklerdir.

Tüm sorular değerlendirildiğinde T.C İnkılap Tarihi dersine çalışırken, soru çözümü yaparken düşünme becerilerini artırmak amacıyla verilen bilgileri analiz etmeleri öğrencilerimize tavsiyemdir.

Çiğdem Karakaş

Doğa Koleji Sosyal Bilgiler Bölüm Başkanı

 

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLÂK BİLGİSİ OCAK AYI LGS ÖRNEK SORU ANALİZİ

Ocak 2020 Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi örnek sorularının; müfredatta yer alan kazanım başlıkları ekseninde; iyi hazırlanmış, görseller ile desteklenmiş ve aynı zamanda çözümlerinin kolay olduğunu ifade edebiliriz. Soruların hazırlanış tarzının örnek olaylar üzerinden sonuç çıkarma, ayet, hadis yorumlama ve kurgulama şeklinde olduğu görülmektedir. Doğrudan bilgi sorusunun yer almadığı örnek sorularda bu defa terim bilgisi sorgulamasının yapıldığı görülmektedir. Geçen ay yayınlanan örnek sorularda olduğu gibi bu ay yayınlanan örnek sorularda da olay ve yorumlara “ahlaki bakış açısı” vurgulamasının ön plana çıkarıldığı görülmektedir.

Sınava hazırlanan öğrencilere iyi çalışmalar ve kolaylıklar dileriz.

Abdullah Albayrak

Doğa Koleji Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Bölüm Başkanı

 

İNGİLİZCE OCAK AYI LGS ÖRNEK SORU ANALİZİ

Ocak ayı örnek sorularını incelediğimizde özellikle okuma-anlama düzeyini ölçen sorulara ağırlık verildiğini görmekteyiz. Bu sebeple öğrencilerin, okuduklarından anlam çıkarmaları, analiz-sentez yapabilmeleri ve ilişki kurabilme becerilerini kullanabilmeleri gerekmektedir. Aynı zamanda kelime bilgisinin de bu bağlamda ön plana çıktığı görülmektedir. Soru köklerinde yapı olarak olumsuz soru ifadelerine yine yer verilmiştir. Bu durum öğrencinin soruları çözerken soru yönergelerindeki ifadelere dikkat etmesi gerektiğini göstermektedir.

Ocak ayı örnek sorularının ezberci yaklaşımdan uzak sorular olduğu görülmektedir. Okuma-anlama ve yorumlama becerisi yüksek, temel kazanımları edinmiş öğrenciler öğrendikleri bilgiyi doğru şekilde kullanarak bu soruları rahatlıkla çözebileceklerdir.

Tuba Mumcu

Doğa Koleji İngilizce Bölüm Başkanı

 


Emoji ile tepki ver!

Bu Haberi Paylaş :

Etiketler :

Benzer Haberler
    0 Yorum
  • Yorumu Gönder
  • Diğer Yorumlar (0)