adscode
adscode
adscode testttt
adscode oguzzz

Uzmanlar örnek soruları değerlendirdi! Kasım ayı örnek soruları bize ne gösteriyor?

Doğa Koleji bölüm başkanları, 2019-2020 yılı Liseye Geçiş Sınavı’nın Kasım ayı örnek sorularını değerlendirdi.

Uzmanlar örnek soruları değerlendirdi! Kasım ayı örnek soruları bize ne gösteriyor?
Sınavlar
Güncelleme : 27-Nov-19 13:09

DOĞA KOLEJİ’NDEN LGS ÖRNEK SORU DEĞERLENDİRMESİ

TÜRKÇE KASIM AYI LGS ÖRNEK SORU ANALİZİ

Kasım ayı Türkçe örnek soruları değerlendirildiğinde soruların orta zorluk düzeyinde olduğunu söyleyebiliriz. Zaman ilerledikçe soruların hem zorluk derecesi hem de çeşitliliğinde farklılıklar olacaktır. Kasım ayı örnek soruları, geçen yıl yayımlanan örnek sorularla hemen hemen paralel gitmekte. Görsellerle kurgulanan sorular yanında akıl yürütme ve çıkarım yapma sorularına da yer verilmiş.

Kasım ayı örnek soruları bize ne gösteriyor?

Daha önceki aylarda olduğu gibi Kasım ayı örnek soruları da gösteriyor ki ezbere dayalı sorular sorulmamaya ve Türkçenin temel dil becerisi “okuduğunu anlama” sınanmaya devam edecek. Metin içi ve metin dışı anlam ilişkisi kurabilen, yardımcı fikirleri belirleyebilen, yazarın olaylara bakış açısını tespit edebilen, metindeki örnek ve ayrıntılara atıf yapabilen, haberi/bilgiyi görsel yorumcuların nasıl ilettiğiyle ilgili yorum yapabilen, metinde önemli noktaların vurgulanış biçimlerini kavrayan, okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunabilen, okuduğu metnin ana duygusunu belirleyebilen öğrenciler soruları zorlanmadan çözebileceklerdir. Bu ayki sorularda uzun zamandır yer verilmeyen metne bağlı birden fazla soruya da yer verilmiş. Noktalama işaretleriyle ilgili soru ise ezberden uzaklaştırılarak metnin bağlamından yararlanılarak çözümlenmesi istenmiştir.

Okuduğunu anlama becerisini geliştirmek için neler yapmalı?

Öğrencilerin LGS maratonuna yorulmadan devam edebilmeleri ve sınavda da başarılı bir performans sergileyebilmeleri için bol bol okuma yapmalarını öneriyoruz. Kitap, gazete, dergi gibi farklı türler okumaları okuma alışkanlıklarının yerleşmesi ve farklı metinler üzerinde yorum yapabilmeleri için son derece önemli. Bu çalışma yöntemiyle çözümleme yeteneği gelişen öğrencilerimiz, öncülden varılması istenen sonuca çok rahat ulaşacaklardır.

Dr. Çiğdem Mollaibrahimoğlu

Doğa Koleji Türkçe Bölüm Başkanı

 

MATEMATİK KASIM AYI LGS ÖRNEK SORU ANALİZİ

25 Kasım 2019 tarihinde yayımlanan Kasım ayı LGS örnek sorularında 8. sınıf müfredatına bağlı kalındığı görülmektedir. Yayımlanan soruların tamamı birinci dönem konularını kapsamakta ve soruların %60’ı kareköklü ifadeler konusundan oluşmaktadır.

Günlük hayatla ilişkilendirilmiş soruların çoğunlukta olduğu, matematik okuryazarlığını belirlemeye yönelik açık bir dille ifade edilmiş olduğu dikkat çekmektedir.

Daha önce de yayımlanan örnek sorularda olduğu gibi sorular, soru kökünde verilen üst bilgilere dayanarak öğrencinin doğru yorum yaparak çözüme ulaşması beklenmektedir.

Görseller yardımıyla zenginleştirilmiş soruların öğrencilerin yorum becerisinden bağımsız olarak yalnızca işlem yaparak çözebileceği soru tarzında olmadığı görülmektedir. 8. sınıf konu kazanımlarına bağlı kalınarak hazırlanan örnek soruların analiz yapma, verilen yönergeleri dikkatli yorumlama ve çıkarım yapma, çıkarımlarını işleme dökme becerilerini kullanarak çözümleyebileceği sorulardır.

 

Doğa Koleji Ortaokul Matematik Bölüm Başkan Yardımcısı

  Berivan DÜLĞER

 

FEN BİLİMLERİ KASIM AYI LGS ÖRNEK SORU ANALİZİ

 

Fen bilimleri örnek soruları MEB’in sınırladığı müfredat kazanımlarına uygun olup beklenildiği gibi ayırt edici, bilgi hakimiyeti ve muhakeme becerisini ölçen sorulardan oluşmaktadır.

Deneysel soruların da karşımıza çıktığı örnek sorular, önceki yıl uygulanan LGS’deki gibi muhakeme yeteneği gerektiren, yorum yapabilme becerisinin ölçüldüğü tablolar, görseller ve deneysel düzenekler içermektedir.

1, 2 ve 3. sorular; “Mevsimler ve İklim” ünitesine ait olup, öğrencinin bilgilerini kullanmasını gerektiren ve yorum gücü yardımı ile cevaplayabileceği sorulardır. 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10. soruları ise “DNA ve Genetik Kod” ünitesinden yöneltilen müfredat kazanımlarına hakim olan öğrencilerin, yapacağı yorumlarla çözebileceğini görmekteyiz.

Özetle, yayımlanan örnek soruların bilgi düzeyinden daha çok analiz-sentez düzeyinde olduğunu, muhakeme yapma yeteneği ve sayısal bilgileri kullanarak yorum gücü gerektirdiğini görmekteyiz.

Doğa Koleji Fen Bilimleri Bölüm Başkanı

M.Fatih TÜFEKÇİ

 

T.C İNKILAP TARİHİ ve ATATÜRKÇÜLÜK KASIM AYI LGS ÖRNEK SORU ANALİZİ

Kasım ayı LGS örnek soruları İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük dersinin kazanımları doğrultusundadır. Sorularda öğrencilerin bilgiyi yorumlamaları istenmektedir. Okuduğunu yorumlayabilen, dersimize ait kavram bilgisine sahip öğrencilerimizin rahatlıkla yanıtlayabileceği sorulardır.

Soruları tek tek irdelediğimizde Milli Uyanış ünitesiyle ilgili görsel soru yer almaktadır. Görsel soruda, Mondros Mütarekesi’ni takip eden olaylar kronolojik sıra ile verilmiş, maddelerin şıklarda doğru yorumlanması istenmiştir. Ayrıca aynı üniteyle ilgili tablo sorusu ile öğrencilerin Milli Varlığa Düşman Cemiyetlerle ilgili çıkarımda bulunması istenmiştir. Diğer bir soruda Tarık Buğra’nın “Küçük Ağa” romanından alıntı yapılarak Kuvayı Milliye ile ilgili öğrencilerin yorumlama yetenekleri ölçülmek istenmiştir. 1. Dünya Savaşı Cepheleri ile ilgili verilen tabloda öğrencilerden iki cephenin benzerliklerine ulaşmaları istenmiştir.

Genel olarak değerlendirdiğimizde sorular ezberci yaklaşımdan uzak, anlaşılır ve nettir. Bolca okuma yapan, konuyu özümseyen, farklı soru tarzları ile karşılaşan öğrencilerimiz sınav hazırlık sürecinde zorlanmayacaklardır.

 

Çigdem Karakaş

Doğa Koleji Sosyal Bilgiler Bölüm Başkanı

 

 

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ KASIM AYI LGS ÖRNEK SORU ANALİZİ

 

Kasım 2019 Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi örnek sorularını genel itibariyle beğendiğimizi, müfredatta yer alan kazanım başlıkları ekseninde soruların iyi hazırlanmış olduğunu ifade edebiliriz. Kasım ayı örnek sorularında önceki aylarda sunulan örnek sorulara göre yorum ve analize biraz daha ağırlık verilmiş olduğu ve bunun yanında görsel zekâya hitap eden sorulara da yer verildiği görülmektedir. Aynı çerçevede bilgi boyutunu dikkate alan sorular da yer almaktadır. Soruların kimisinde kuvvetli çeldiriciler yer alırken kimilerinde zayıf çeldiriciler tercih edilerek ortalama soru ayarı tutturulmuştur. Bu ayki sorularda felçli köpeğe yürüteç desteği, 11 milyon ağaç gibi sosyal hayatın içindeki konuların “dini bakış açısı” çerçevesi dikkate alınarak, öğrencilerden çıkarım yapılmasının istendiğini görmekteyiz.

Sınava hazırlanan öğrencilere başarılar dileriz.

 

 

Abdullah Albayrak

Doğa Koleji Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Bölüm Başkanı

 

 

 

İNGİLİZCE KASIM AYI LGS ÖRNEK SORU ANALİZİ

8.sınıf LGS Kasım ayı sorularında daha önce yayımlanan örnek sorularda ya da 2019 LGS’de rastlamadığımız tarzda iki soru karşımıza çıkmaktadır. Yayımlanan örnek soruların 4. ve 5. sorusu yabancı dil kazanımlarını değerlendirirken disiplinler arası yaklaşımı da sarmal olarak sorunun içine almıştır. Bu soru tipleri ile öğrencilerin sadece yabancı dil bilgisi değil okuduklarından çıkarımda bulunmaları, analiz-sentez yapabilmeleri ve ilişki kurabilme becerilerini kullanabilmeleri de değerlendirilmektedir. Disiplinler arası yaklaşım benimsenerek hazırlanmış sorularda, dikkat becerisinin ve kelime bilgisinin ön plana çıktığı görülmektedir. Soru köklerinde yapı olarak olumsuz soru ifadelerine yine yer verilmiştir. Bu durum öğrencinin soruları çözerken soru yönergelerinde olumlu/olumsuz ifadelere dikkat etmesi gerektiğini göstermektedir. Örnek soruların orta güçlükte ve ezberci yaklaşımdan uzak sorular olduğu görülmektedir. Okuma-anlama-yorumlama becerisi yüksek, temel kazanımları edinmiş öğrencilerin soruları rahatlıkla çözmesi öngörülmektedir.

 

 

Tuba Mumcu

Doğa Koleji İngilizce Bölüm Başkanı

 


Emoji ile tepki ver!

Bu Haberi Paylaş :

Etiketler :

Benzer Haberler
    0 Yorum
  • Yorumu Gönder
  • Diğer Yorumlar (0)