adscode
adscode

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (YTÜ)

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (YTÜ)

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (YTÜ)
Üniversite Rehberi

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMUNUN ADI: YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (YTÜ)

Rektör: Prof. Dr. Tamer YILMAZ

Kuruluş Tarihi: 1911

Bulunduğu İl: İstanbul

Fakülteler: Eğitim Fakültesi, Elektrik-Elektronik Fakültesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Gemi İnşaatı ve Denizcilik Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İnşaat Fakültesi, Kimya-Metalurji Fakültesi, Makine Fakültesi, Mimarlık Fakültesi, Sanat ve Tasarım Fakültesi, Uygulamalı Bilimler Fakültesi

Yüksek Okullar: Yabancı Diller Yüksek Okulu

Enstitüler: Fen Bilimleri Enstitüsü, Sosyal Bilimler Enstitüsü

Öğrenci Sayısı: 35,965 (Önlisans, Lisans ve Lisansüstü)

Akademik Personel Sayısı: 1687

Burs Olanakları: Öğrencilerimiz, Kredi Yurtlar Kurumu (KYK), MEB, TÜBİTAK, Türk Dil Kurumu, Türk Tarih Kurumu gibi Devlet Kurumlarının sağlamış olduğu çeşitli burs ve kredi imkânlarından faydalanabilmektedir. Bunun yanı sıra, YTÜ Vakfı’nın koordinasyonunda; üniversitemizin iş birliği içinde olduğu vakıf ve dernekler ile kişi, kurum ve kuruluşlar tarafından sağlanan burslar, YTÜ Burs Bürosu aracılığı ile öğrencilere tahsis edilmektedir.

Yurt Olanakları: Davutpaşa Kampüsünde 72 kişilik Çağdaş Yaşam Sennur Selçuk Öztap Kız Yurdu, 42 kişilik İstanbul Kız Liseliler  kız Yurdu ve 24 kişilik Şehide Türkan Türkmen Tekin Kız öğrenci yurdu olmak üzere toplam 138 kişilik yurt bulunmaktadır. Ayrıca, Davutpaşa Kampüsümüzde Kredi ve Yurtlar Kurumu’na bağlı Fatih Sultan Mehmet erkek öğrenci yurdu bulunmaktadır. (Detaylı bilgi için: http://www.barinma.yildiz.edu.tr).

Yurtiçi ve Yurtdışı Üniversitelerle İkili Anlaşmaları, Uluslararası Öğrenci Değişimi Programları: Yıldız Teknik Üniversitesi Erasmus değişim programı kapsamında en yüksek hibe miktarına sahip olan ve en çok öğrencisini yurtdışına gönderen üniversitelerin başında gelmektedir. Üniversitemizin, Erasmus+, Mevlana Değişim Programı ve Farabi Değişim Programı kapsamında dünya çapında 59 ülkede 400'den fazla yükseköğrenim kurumu ile karşılıklı 800’den fazla anlaşması bulunmaktadır. (Detaylı bilgi için: http://www.erasmus.yildiz.edu.tr)

Koronavirüs Sonrası Eğitim Dönemine Yönelik Yapılan Hazırlıklar:  Üniversitemiz 110 yıllık köklü geçmişi ve nitelikli akademik kadrosuyla önemli bir ekoldür. Koronavirüs krizinin başladığı ilk andan itibaren Üniversitemiz pandemi sürecinin gerektirdiği şartlara çok kısa sürede uyum sağlamış ve eğitimin sürekliliğini sağlayarak uzaktan eğitim sürecini oldukça başarılı bir şekilde yürütmüştür. Aynı zamanda, pandeminin toplum üzerindeki etkilerini azaltmak ve bilimsel bilgiyi etkin sunabilmek amacıyla, yükseköğretim kurumlarının önemli rollerinden biri olan kamu yararı ve sosyal sorumluluk bilinci ile nitelikli araştırmalara da hız vermiştir.

Salgın süreci eğitim için alternatif ve yenilikçi modellere ihtiyaç duyulduğunu açık bir biçimde ortaya koydu. Yıldız Teknik Üniversitesi olarak proaktif bir yaklaşım ile geleceği öngörmekte ve pandemi sonrası eğitim sistemimizi gerçekçi, maksimalist yaklaşımdan uzak ve önemli derecede esnek bir biçimde düzenlemekteyiz. Öncelikli olarak geleneksel olmayan yöntemlerle sunulan eğitimlerde, kişisel veya sosyo-ekonomik koşulları, dolayısıyla daha büyük zorluklar yaşamış ve halen de yaşamakta olan öğrencilerimizin pedagojik, ekonomik ve duygusal ihtiyaçlarını tespit etmek amacıyla yeni tarama çalışmalarına başlamış bulunmaktayız. Öğrencilerimize fırsat eşitliği sağlamak ve öğrenmelerini desteklemek amacıyla telafi edici mekanizmalar oluşturmak için çalışmalarımızı daha kapsamlı hale getiriyoruz. Öğrencilerimizin diledikleri zaman diliminde eksiklerini tamamlayabilmelerine imkân sağlayacak, özellikle bireyselleştirilmiş öğrenme süreçlerini kurgulamakta; öğrencilerimizin kampüse döndüklerinde bu süreçlere erişimini kolaylaştırmak için teknolojik alt yapımızı her gün daha da geliştirmekteyiz. Öğrencilerimize önceki dönemlerdeki ders kayıtlarına hızlıca erişebilecekleri teknolojik imkânı kampüslerimizin her noktasında en yüksek seviyelere ulaştırmaya hazırlanmaktayız. Pandeminin olumsuz etkilerini en aza indirmek için, öğrencilerimizin belirlediğimiz eksiklerini telafi edici seminerler, konferanslar ve paneller düzenliyoruz ve düzenlemeye de devam edeceğiz. Pandemi dönemi boyunca kazandığımız uzaktan eğitim deneyimini daha da rafine hale getirip, eğitim sistemimizin yeniden yapılandırılması bağlamında yüz yüze eğitimin avantajlarından en üst düzeyde fayda sağlarken, hibrit öğretim modelinin yeni pedagojik norm çerçevesinde planlanması için kuramsal ve uygulamalı çalışmalarımızı sürdürmekteyiz.

Öğrenciler neden sizi seçsin: Yıldız Teknik Üniversitesi 110 yıllık köklü geçmişi, nitelikli akademik kadrosu ve altyapısı ile Türkiye’nin en saygın ve başarılı teknik üniversitelerinden biridir. Üniversitemiz, öğrencilerine ve akademisyenlerine güçlü bir girişimcilik ekosistemi sunan, üniversite-sanayi işbirliğine köprü olan Türkiye’nin en büyük ve başarılı YTÜ Teknoparkına ve uluslararası standartlarda donanımlı laboratuvarlara sahip bir “Araştırma Üniversitesi”dir.

YTÜ’nün öncelikli amacı öğrencilerini bilimsel, mesleki, sosyal ve kültürel anlamda donanımlı olarak dünya sahnesine sunmaktır. YTÜ’de tüm öğrencilerimiz teorik bilgiyi uygulama ile birleştiren “Koop modeli” ile eğitim görmekte bu sayede eğitimleri sırasında uzun dönemli iş deneyimi elde etmektedir. TÜBİTAK tarafından Türkiye’nin en girişimci ve yenilikçi üniversiteleri arasında sıralanan Yıldız Teknik Üniversitesi, girişimcilik ve inovasyonu üniversite yaşamının en üst değeri olarak görmektedir.

Yıldız Teknik Üniversitesi öğrencileri sürdürülebilir kampüs endekslerinde en üst sıralarda yer alan Türkiye’nin en yeşil kampüsünde, nitelikli akademik eğitimin yanı sıra; sanattan spora, mühendislikten teknolojiye birçok alanda faaliyet gösteren öğrenci kulüplerinde kazanacakları eşsiz deneyimle sosyal ve kültürel açıdan da gelişim sağlamaktadır. Öğrencilerimiz; köklü geçmişi ve nitelikli akademik kadrosuyla hedefi çağa öncülük eden bir dünya üniversitesi olmak olan, iş dünyasında kalitesi ve saygınlığı kabul edilmiş Yıldız Teknik Üniversitesi’nden aldıkları eğitim ve kazandıkları vizyon ile mezun olduklarında tercih edilir bireyler olmanın avantajını yaşamaktadır.

 

İletişim Bilgisi:

Yıldız Kampüsü;
Barbaros Bulvarı 34349 Yıldız-İstanbul
Tel: 0212 383 70 70 (40 Hat)

Davutpaşa Kampüsü
Davutpaşa Mah. Davutpaşa Caddesi 34220 Esenler- İstanbul
Tel : 0212 383 70 70 (40 Hat)
Faks: 0212 383 40 11

Ayazağa Kampüsü
Büyükdere Caddesi
80670 Maslak-İstanbul

Sosyal Medya Adresleri:

https://www.instagram.com/yildizedu/

https://www.facebook.com/YildizEdu

https://twitter.com/YildizEdu

Youtube: Yildizedu


Emoji ile tepki ver!

Bu Haberi Paylaş :


Benzer Haberler
    0 Yorum
  • Yorumu Gönder
  • Diğer Yorumlar (0)