adscode

YKS soruları zor muydu, kolay mıydı?

Ulus Kampüsü Özel MEF Lisesi Bölüm başkanları ve öğretmenleri, sınavın ardından sınava giren öğrencilerden aldıkları bilgilerle ve 2020 TYT ve AYT sorularıyla yapılan karşılaştırmalarla TYT ve AYT 2021’in genel değerlendirmesini yaptı.

YKS soruları zor muydu, kolay mıydı?
YKS
Güncelleme : 28-Jun-21 11:30

2 milyon 607 bin 903 adayın başvurduğu, öğrencilerin heyecanla beklediği, üniversiteye girişin ilk adımı olan Temel Yeterlilik Testi (TYT), 26 Haziran 2021 Cumartesi günü, üniversiteye girişin ikinci adımı olan Alan Yeterlilik Testi (AYT), 27 Haziran 2021 Pazar günü gerçekleşti.

Ulus Kampüsü Özel MEF Lisesi Bölüm başkanları ve öğretmenleri, sınavın ardından sınava giren öğrencilerden aldıkları bilgilerle ve 2020 TYT ve AYT sorularıyla yapılan karşılaştırmalarla TYT ve AYT 2021’in genel değerlendirmesini yaptı. İlk değerlendirmeler şöyle:

 

2021 TYT SORULARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

 

2021 TYT Türkçe soruları;

TYT’DE TÜRKÇE NETLERİ BELİRLEYİCİ OLACAK.

7 soru sözcükte ve cümlede anlam, 24 soru paragraf bilgisi, 1 soru anlatım biçimleri ve düşünceyi geliştirme yolları konularından oluşmaktadır. Paragraf sorularının; 1’i akışı bozan cümle, 2’sinin paragrafı ikiye bölme, 5’inin yardımcı düşünce, 2’sinin boşluk doldurma, 2 sorunun karşılık bulma, 8’inin ana düşünce, 6’sının karma paragraf sorusu şeklinde hazırlandığı görülmüştür. Paragraf sorularında uzun metinler yer almamış ancak kısa paragraf sorularının, derin anlamlı bir tarza sahip olması öğrencileri zaman açısından zorladığı değerlendirilmektedir. Bunlar, anlaşılması zor metinler olduğu için tek okumada değil, birkaç okumada doğru cevaba ulaşılabilir niteliktedir. Ayrıca bazı soruların seçeneklerinin de birbirine yakın olması, sadece küçük farklarla birbirinden ayrılması, çeldiricileri güçlü hale getirmiştir.

Dil bilgisi soruları ile ilgili zorluk derecesi açısından 2020 sorularından farklı olmadığı yorumu yapılabilir. Ancak soru sayısı ve konu dağılımı olarak bir farklılık olduğu değerlendirilmektedir. 2020’de 2 adet yazım kuralları, 2 adet noktalama işaretleri, 1 adet tamlama, 1 adet cümlenin ögeleri, 1 adet karma dil bilgisi sorusu olmak üzere toplam 7 adet dil bilgisi sorusu sorulmuşken bu yıl da aynı şekilde toplam 7 adet soru sorulmuştur. Bu 7 adet sorunun konu dağılımı şu şekildedir:

 • Yazım kuralları: 2 adet,
 • Noktalama işaretleri: 2 adet,
 • Cümlenin ögeleri ve tamlamalar: 1 adet,
 • Ses bilgisi: 1 adet,
 • Karma dil bilgisi: 1 adet (Tüm dil bilgisi konularını tarar nitelikte),

Geçen sene olduğu gibi 2021’de de “anlatım bozukluğu” konusundan soru sorulmamıştır. Ses bilgisi konusuyla ilgili geçen sene soru çıkmamışken bu yıl 1 adet soru ses bilgisinden gelmiştir.

2021 TYT’de sürpriz bir soruya rastlanmamıştır.

 

2021 TYT Coğrafya soruları;

GRAFİK YORUMLAMA, HARİTA VE COĞRAFYA OKURYAZARLIĞI GEREKTİREN SORULAR…

TYT Coğrafya soruları nüfus, doğal afetler, dünyanın hareketleri, göller ve makroklima konularını içeren -orta zorlukta- sorulardan oluşmaktadır.

Bilgi-bilgiyi yorumlama soruları ağırlıkta olup sorular, akademik olarak belirli bir donanıma sahip olan öğrencilerin cevaplayabileceği niteliktedir. Soru dağılımları MEB müfredatında yer alan 9’uncu ve 10’uncu sınıf kazanımlarını içeren konulardan meydana gelmiştir.

Uzun yıllardır sorulmayan dünyanın hareketleri ünitesinden bu yıl 1 adet soru sorulmuştur. Her yıl TYT’de sorulan doğal afetler ve nüfus konusu ile ilişkili sorular yine sorulmuştur. Bu sorular; grafik yorumlama, harita ve coğrafya okuryazarlığı gelişmiş olan öğrencilerin -rahatlıkla- çözebileceği sorulardan oluşmaktadır.

 

2021 TYT Felsefe soruları;

BİLGİLERİ YORUMLAMAYA DAYALI SORULAR...

Felsefe soruları 10 ve 11. sınıf kazanımlarına uygun olarak hazırlanmıştır. Sorular felsefe alanın terminolojisine hâkim olmayı gerektirmekte; yorum/anlam içeren paragraf sorularında ise bilgiyi soruya aktarma, analiz ve sentez düzeyinde düşünme becerisi içermektedir. 1 soru siyaset felsefesi alanına ilişkin olarak rahatlıkla çözümlenebilir niteliktedir. Din sorularını cevaplamayan öğrenciler için de yer alan 5 felsefe sorusu daha zorlayıcı, bilgi ve yorum içeren sorular olarak gözlenmiştir.

Genel olarak felsefe sorularının kazanıma uygun, sıra dışı bir durumun olmadığı orta zorlukta sorular olduğu söylenebilir.

 

 

 

 

2021 TYT Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi soruları;

OKUMA, ANLAMA VE YORUMLAMA BECERİSİ GEREKTİREN SORULAR…

2021 TYT Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi soruları; müfredata uygun olup sorulardan 1 adeti bilgi sorusu; 4 adet soru ise yoruma dayalı olarak karşımıza çıkmaktadır. Okuma, anlama ve yorumlama becerisini geliştirmeye yönelik olan soruların cevap seçenekleri güçlü çeldiricilere sahip değildir. 2020 TYT sorularının orta zorlukta olduğu kabul edilirse 2021 TYT sorularının bir önceki yıla göre daha kolay sorulardan oluştuğunu söyleyebiliriz. Ayrıca bilgi sorusunun 12. sınıf müfredatından geldiği gözlemlenmektedir. Paragraf uzunlukları ÖSYM’nin öngördüğü uzunlukta olup yeterli düzeyde okuma hızına sahip her öğrenciye sınav süresini verimli kullanma adına avantaj sunmaktadır.

 

2021 TYT Tarih soruları;

OKUMA, ANLAMA VE YORUM GÜCÜNE DAYALI SORULAR…

 1. soru 9. sınıf İslamiyet öncesi Türk tarihi ünitesinden hazırlanmış olup, Avrupa Hun devleti ile ilgili okuma anlama yorumlama sorusudur. Kavrama düzeyinde hazırlanmıştır. 2. soru yine 9. sınıf Türk İslam tarihi Büyük Selçuklu Devleti Malazgirt Savaşı ile ilgili bir diyalog sorusu şeklinde hazırlanmış, kavrama düzeyinde bir sorudur. 3. soru 10. sınıf Osmanlı devleti kültür ve uygarlığı ile ilgili olup, verilen bilgiden hareketle sonuca ulaşmaya yönelik olarak hazırlanmış kavrama düzeyinde bir sorudur. 4. soru 12. sınıf Millî Mücadeleye hazırlık düzenli orduya geçiş konusu ile ilgili olup, Mustafa Kemal’in sözünden hareketle akıl yürütme- analiz düzeyinde bir sorudur. 5. soru ise, 12. sınıf Millî Mücadeleye hazırlık dönemi TBMM’nin özellikleri ve yapısı 1921 Anayasası ile ilişkilendirilerek kavrama düzeyinde hazırlanmış bir soru olarak karşımıza çıkmıştır.

Tarih sorularının öğrencileri zorlayıcı nitelikten çok okuma anlama ve yorum gücüne dayalı sorulardan oluştuğu gözlenmiştir. Sınavın konu dağılımı geçen yıllara benzer niteliktedir.

 

2021 TYT Matematik soruları;

9-10. SINIF MÜFREDATINA UYUMLU, PROBLEM AĞIRLIKLI OKUMA-ANLAMA-YORUMLAMAYA DAYALI TÜRKÇE PARAGRAF SORULARINDAN UZUN SABIR VE BECERİ GEREKTİREN MATEMATİK SORULARI

2021   Matematik sorularını incelediğimizde; MEB müfredat programları 9-10. sınıf Matematik dersi kazanımlarına uyumlu olduğunu, soru sayısı bakımından da genel olarak 30 Matematik 10 Geometri sorusu sorulduğunu gördük. Konu dağılımı bakımından ise 2020 TYT’si ile benzerlik gösterdiğini, çelişkili bir soru olmadığını gözlemledik. Son iki yılda olduğu gibi yine problem ağırlıklı uzun metinlerden oluşan sorular sorulmuş olup bu sınavda okuduğu sorunun özünü anlayabilen, verileri denklemlere dönüştürüp çözebilen öğrencilerin yapabileceği türden sorulara yer verilmiş sürpriz bir soru ile karşılaşılmamıştır. Geçen yıl mantık konusunda soru sorulmamış iken bu yıl sınavda Mantık konusundan bilgi ve yorumlamaya dayalı bir soru sorulduğu gözlemlenmiştir. Ayrıca geçen yıldan farklı olarak bu yıl 9. sınıfa ait olan birinci dereceden iki bilinmeyenli eşitsizlikler ile ilgili bir grafik sorusunun da sorulduğunu ve sınavdaki 30 Matematik sorusunun çoğunluğunun 9. sınıfa ait sorulardan oluşturulduğunu söyleyebiliriz.

2020 TYT de o yıla özgü öğrencilere verilen ek süre nedeni ile zaman sorunu yaşanmamış ve bu durum sınava olumlu yansımış idi. Ancak öğrencilerimizden aldığımız verilere ve yaptığımız incelemeler sonucunda elde ettiğimiz bilgilere göre bu yıl zaman sorunu yaşandığını da belirtmek isteriz.

Sınavdaki sorular hız -zaman dengesini kurabilen, sabır ile soruları okuyarak verilenleri matematik diline çevirebilen ve yorumlayabilen kısacası çok okuyan, muhakeme becerisi yüksek ve 9. sınıftan itibaren sağlam bir matematik kültürü ile kendisini geliştiren öğrencilerin yorumlayarak çözebileceği sorular olmuştur. 2021 TYT de Matematiğin sıralamalarda belirleyici olacağını düşünüyoruz. 

 

 2021 TYT Geometri sorular;

ZAMAN İSTEYEN; ÇOK ADIMLI SORULAR…

 

Soruları incelediğimizde, MEB müfredat programları 9 ve 10. sınıf Geometri dersinin kazanımlarına uyumlu olduğu soru sayısı bakımından da 10 adet beklenen soru olduğu değerlendirilmiştir. Sürpriz soru yoktur.

Soruların konu dağılımı şöyledir: Açılar 1 adet soru, üçgenler 4 adet soru, çokgenler ve dörtgenler 3 adet soru, katı cisimler 2 adet soru şeklindedir. Bu bilgilere göre 5 adet soru 9. sınıf müfredatından, 5 adet soru ise 10. sınıf müfredatından gelmiştir. Temel geometri bilgilerini özümseyen; bu bilgileri TYT’nin mantığıyla yorumlayabilen öğrenciler başarılı olabileceklerdir. 2021 yılı soruları geçmiş yıllara -özellikle 2020 TYT Geometrisine- bakıldıkça biraz daha zaman gerektiren; çok adımlı sorulardan oluşmaktadır. Bu durumun ise Geometrinin sıralamalarda belirleyici olacağını göstermektedir.

 

2021 TYT Biyoloji soruları;

BİLGİ AĞIRLIKLI, AKADEMİK OLARAK BELİRLİ BİR ALTYAPI GEREKTİREN SORULAR…

Soruların 3 adeti 9. sınıf müfredatından kalan 3 adeti ise 10. sınıf müfredatından sorulmuştur. Buradan da anlaşılabileceği gibi soruların tamamı müfredata uygun olacak şekilde 9. ve 10. sınıf konularından oluşmaktadır.

 Bu sınavda Biyoloji sorularının konulara göre dağılımı ise şöyledir:

-Yaşam Bilimi Biyoloji (canlıların yapısında bulunan temel bileşenler-lipitler): 1 adet,

- Hücre (hücre zarı): 1 adet,

- Canlılar Dünyası (canlıların çeşitliliği ve sınıflandırılması): 1 adet,

- Hücre Bölünmeleri (mayoz bölünme):1 adet,

- Kalıtımın Genel İlkeler (soyağacı):1 adet,

- Ekosistem Ekolojisi (ekosistemde madde ve enerji akışı):1 adettir.

 

2021 TYT Biyoloji sorularının tamamı bilgi ağırlıklı sorular olup, akademik olarak belirli bir altyapıya sahip olan öğrencilerin cevaplayabileceği niteliktedir.

Burada şunu belirtmekte fayda olduğunu düşünüyorum. Bu soruların benzeri hatta bazılarının nerede ise aynısını öğrencilerimize dağıttığımız kaynaklarda bulunmaktadır. MEF ailesi olarak öğrencilerimize kaynak seçiminde de ne kadar isabetli hareket ettiğimizi görmek biyoloji zümresi olarak bizleri ayrıca mutlu etmektedir. Çünkü hücre zarı, trigliserit ve özellikle mayozla ilgili sorularda öğrencinin konunun ana hatlarını bilmesi tek başına bu soruları zorlanmadan yapması için yeterli olmayacaktır. Burada konunun ince detaylarıyla ilgili de öğrencinin çokça soru çözmesinin zaruri olduğu görülüyor. Bu da her kaynaktan ziyade az ama amaca hizmet eden doğru kaynaktan yararlanmanın önemini bir kez daha göstermektedir.

 

2021 TYT Fizik soruları;

ÜNİTELERE AİT TEMEL BİLGİLERİN BİLİNMESİ İLE DAHA ÇOK OKUMA VE ANLAMAYA DAYALI SORULARDAN OLUŞMUŞ BİR SINAV...

2021 TYT soruları incelendiğinde soruların 9. ve 10. sınıf müfredatından sorulmuş olduğunu ve kazanımlara uygun olup herhangi bir sürpriz ile karşılaşılmadığı görülmektedir.

 1. sınıf müfredatından toplam 5 soru, 10. sınıf müfredatından ise 2 soru sorulmuştur. Sorular genellikle konular hakkında bilinen genel bilgilerin hatta biraz daha fazlasının yorumlanması şeklinde olmuştur. Bu yüzden sınava girmiş olan öğrencilerimizin bu konulara hakkında genelden biraz daha fazla bilgi sahibi olmaları gerekmektedir. Hatta enerji ve basınç sorusunda olduğu gibi konulara ait formüllerinde bilinmesi gereken bir sınav olmuştur. Sınava gerektiği gibi hazırlanmış olan ve fizik soruları için gerekli zamanı ayıran öğrencilerimizin TYT fizik sorularını fazla zorlanmadan yapabildiklerini düşünmekteyim.

Aynı zamanda sorulan mercekte görüntü oluşumu sorusunun TYT de sorulan fizik sorularının çok daha üstünde bilgi içerikli bir soru olduğu ve bu sorunun TYT fizik kısmının belirleyici sorusu olduğunu düşünmekteyim.

 

2021 TYT Kimya soruları;

BİLGİ AĞIRLIKLI SORULAR…

Sorular, MEB kazanımlarına ve müfredata uygun olarak sorulmuştur. Bu yıl soruların daha çok bilgi ağırlıklı olduğu; bazı soruların ise önceki yıllarda gelen sorularla benzer oldukları görülmüştür. Kimya sorularının yıl içerisinde sistemli çalışma yapan öğrencilerin rahatça cevaplayabileceği sorular olduğu; sorular arasında beklenmedik -sürpriz niteliğinde- bir soru bulunmadığı değerlendirilmektedir.

 

 

 

2021 AYT-YDT SORULARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

 

2021 AYT Edebiyat soruları;

EZBER VE DETAY BİLGİLER İÇEREN VE O ALANA AİT ANA KİŞİLER, ESERLER, ÖZELLİKLER DEĞİL DE İKİNCİ DERECEDE ÖNEMLİ BİLGİLERE DAİR BİR SORGULAMA İÇEREN SORULAR…

Sınavdaki 18 soru; Geleneksel Türk tiyatrosu, söz sanatları, edebî akımlar, Türk edebiyatı dönem özellikleri, divan edebiyatı (nazım-nesir türleri), Halk edebiyatı, masallar, yazar-şair-eser bilgisi, II. Yeni, nazım şekilleri, şiir bilgisi konularından oluşmaktadır. Geçen yıllardan farklı olarak Cumhuriyet Dönemi Türk edebiyatına yönelik soruların 2020 AYT’deki gibi az sayıda olduğu gözlemlenmiştir. 2020 AYT’de Cumhuriyet Dönemi Türk edebiyatından 1 adet soru yer almışken bu sene 2 adet soru yer almaktadır. Ayrıca diğer yıllardan farklı olarak nazım şekillerine ait 3 adet sorunun yer alması dikkat çekicidir. Edebî akım sorusu da üzerinde durulması gereken bir sorudur. Türk edebiyatının dönemlerini derinden etkileyen ve derslerde çokça irdelenen akımların değil de “ekspresyonizm (dışavurumculuk)” akımının sorulması dikkat çekicidir.

AYT’de bu yıl da geçen yıl olduğu gibi edebiyat bilgisini irdeleyen sorular dışında, anlam bilgisi konusuna yönelik   toplam 6 adet soru sorulmuştur.

Soruları genel anlamda değerlendirecek olursak 2020 AYT’de ezber bilgiye dayalı değil, bilgiden çıkarım yapmayı gerektirecek yeni nesil, kaliteli sorular ağırlıklı olarak sorulmuşken bu yıl ezber ve detay bilgiler içeren ve o alana ait ana kişiler, eserler, özellikler değil de ikinci derecede önemli bilgilere dair bir sorgulama yapılmıştır. Bu nedenle sınavın edebiyat terminolojisini ve bilgisini ölçen kaliteli bir sınav olduğunu söylemek doğru olmayacaktır.  

Bu sınavda, kullanılan dil dolayısıyla tartışma yaratacak 1 soru yer almaktadır. Soruda, verilen beyitlerdeki anlamın bulunması istenmiş, ancak beyitlerde Arapça ve Farsça kelimelerin ağırlıkta olduğu görülmüştür. Bu soruda, yabancı sözcüklerin Türkçe karşılığı verilmediğinden öğrenciler, bütünden bir anlam çıkarmaya çalışmışlar ve bu durum zorlanmasına neden olmuştur. 2020 AYT’de de benzer bir durum edebî sanat sorusunda yaşanmıştı. Öğrencilere Arapça-Farsça sözcük ve tamlamaların ağırlıkta olduğu beyitlerdeki anlamın sorulması, sınavda hedeflenen ölçmenin sağlıklı bir şekilde gerçekleşmesini engellemiştir.

2021 AYT Edebiyat sorularında müfredat dışı sürpriz bir soru yer almamaktadır.

 

2021 AYT Coğrafya soruları;

COĞRAFYA SORULARINDA SÜRPRİZ YOK

Sosyal Bilimler-I ve Sosyal Bilimler-II testlerindeki Coğrafya soruları beklendiği gibi 11 ve 12’nci sınıf MEB müfredatında yer alan Doğal Sistemler, Çevre ve Toplum ile Bölgeler ve Ülkeler ünitelerinden çıkmıştır.

Sınavda coğrafi olayların neden-sonuç ilişkisi, dağılış özelliği ile Türkiye ve Dünya haritaları üzerinde harita kullanma ve tanıma becerisinin önemini ortaya koyan sorular yer almaktadır.

Hem bilgiye hem de yoruma dayalı sorulardan oluşan sınav güçlük derecesi bakımından orta düzeydedir.

 

2021 AYT Felsefe soruları;

BİLGİYE VE YORUMA DAYALI SORULAR…

Felsefe grubunda yer alan 3 felsefe, 3 psikoloji, 3 sosyoloji, 3 mantık sorularının MEB kazanımlarına uygun hem bilgi hem yorum/anlam içeren sorular olduğu değerlendirilmektedir. Felsefe grubu sorularının tümünde alan bilgisine ve kavramlarına hâkim olmak gerekmektedir.

Genel olarak sorular orta zorlukta, -hazırlığını yapan- tüm öğrenciler tarafından rahatlıkla cevaplanabilecek düzeyde sorulardır. Özellikle mantık soruları iyi bir akıl yürütmeyle de cevaplanabilecek düzeydedir. Psikoloji, sosyoloji, felsefe sorularının tamamının bilgi, kavrama ve analiz düzeyinde olduğu ifade edilebilir.

 

2021 AYT Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi soruları;

GENEL KAVRAMLARI İÇEREN SORULAR…

Genel olarak AYT Din Kültürü dersi sorularının bir önceki yıla göre aynı zorluk düzeyinde olduğunu söyleyebiliriz. Soruları tek tek ele alırsak; 35-36. soruların 10. Sınıf müfredatından geldiğini görüyoruz. Kavram bilgisinin önemini sorularda bir kez daha görmüş oluyoruz. 37. sorunun anlama ve yorumlamaya dayalı bir soru olduğunu söyleyebiliriz. Güçlü çeldirici olmayan soru için AYT’nin en kolay sorusu diyebiliriz.  38, 39 ve 40. sorular da kavram bilgisinin ölçüldüğü karşımıza çıkmakta. Soruları genel hatlarıyla ele alırsak detaydan uzak Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi genel kavramlarını kapsadığını söyleyebiliriz.

 

2021 AYT Tarih soruları;

MEB MÜFREDATIYLA UYUMLU BİLGİYE DAYALI SORULAR…

Türk dili ve edebiyatı ve sosyal bilimler-1 bölümünde 10 adet tarih sorusu yer almaktadır. Soruların konu dağılımı 9, 10, 11 ve 12. sınıf konularından oluşmaktadır. Öğrencilerin her bir soruda detaylı bilgiye sahip olmaları ve kronolojiye hâkim olarak soruları yanıtlamaları beklenmiştir. Hem TYT hem de sosyal-1 testinde Atatürk ilkelerinden bu yıl hiç soru çıkmadığı gözlemlenmiştir. 9. sınıf konularından her yıl olduğu gibi İlkçağ Tarihi, İslamiyet Öncesi Türk Tarihi, İslam Tarihi, Türk İslam Tarihi ünitelerinden soru gelirken; 10 ve 11. sınıf Osmanlı Tarihi ile ilgili olarak 17 ve 19. yüzyıllara yönelik zorlayıcı bilgi sorusu ile öğrenciler ölçülmüştür. 12. sınıf konularından özellikle Mondros Ateşkesi, Millî Mücadele sürecinde ayaklanmalar, Kurtuluş Savaşı ve Atatürk Devrimleri, Saltanatın kaldırılması ile ilgili detay içeren bilgi soruları ile öğrencilerin hem dikkat hem kavram hem de kronoloji bilgilerinin ölçüldüğü fark edilmiştir.

Sosyal Bilimler-2 testinde 11 adet tarih sorusu yer alırken; bu bölümdeki soruların öğrencilerin öncelikle kavram ve kronoloji bilgilerini ölçen detaylı bilgi içerikli sorular olduğu görülmektedir.

 

2021 AYT Matematik soruları;

ALAN BİLGİSİ GÜÇLÜ ÖĞRENCİLERİN, BİLGİDEN HAREKETLE YORUMA GİDEREK ÇÖZEBİLECEĞİ SORULAR…

2021 AYT Matematik sorularını incelediğimizde; lise müfredatına uygun olduğunu ve 9, 10, 11 ve 12.  sınıf konularını kapsadığını  gözlemledik. Soru sayısı açısından 2020 AYT de olduğu gibi Matematikten 26 adet ve Geometriden 14 adet soru sorulmuştur.

Öğrencilerin lise öğrenimleri boyunca matematik konu kazanımlarını hangi ölçüde öğrendiğini kontrol edici nitelikte özenle hazırlanmış sorulardan oluşan bu sınav; bilgiyi sorgulayıcı nitelikte olup bilgi ile yorum gücünü öne çıkararak sonuca gitmeyi hedefleme niteliği taşımaktadır.

2020 AYT de online eğitim- öğretimler nedeni ile 12. sınıf ikinci dönemine ait olan Limit- Türev- İntegral konuları sınav kapsamı dışında bırakılmış ve bu konulardan soru sorulmamıştı. Ancak bu yıl, beklediğimiz gibi AYT de 2. sınıfa ait Limit ve Süreklilik (2 adet) -  Türev (4 adet) - İntegral (4 adet)   konularından soru sorulduğu ve bu soruların bilgiyi yorumlayabilen öğrencilerin çözebileceği yapıda sorular olduğu  gözlenmiştir. Ayrıca Logaritma ve Limit konularının birlikte sorgulandığı soruda görüldüğü gibi seçici sorularda birden fazla kazanımın birlikte sorulduğu da gözlemlenmiştir. Yine bu sınavda  geçmiş yıldan farklı olarak 9. sınıfa ait Mantık  ile   Ebob- Ekok konularından da soru sorulmuş  ve 11.  ile 12. sınıf konularından sorulan soruların sayısının   geçmiş yıla göre daha fazla olduğu gözlenmiştir.

Ezbere dayanmayan, analitik düşünebilen ve matematiği teoremleri ile öğrenmiş olan öğrencilerin bu sınavda başarılı olabileceğini düşünüyoruz. Limit- Türev- İntegral ve Polinom konularına ait soruların sınavın ayırt edici nitelikte soruları olduğunu söyleyebiliriz.

2021 TYT de olduğu gibi 2021 AYT de matematiğin sıralamada belirleyici olabileceğini düşünüyoruz. 

 

2021 AYT Geometri soruları;

KAPSAMLI BİR BİLGİ BİRİKİMİ VE YÜKSEK MUHAKEME YETENEĞİ GEREKTİREN SORULAR…

2021 AYT Geometri soruları, bilgi temelli klasik sorular ile muhakeme gücünü ölçen yeni nesil soruların dengeli dağılımından oluşmuştur.

 

Soruların konu dağılımı aşağıdaki gibidir:

Trigonometri: 5 adet,

Üçgenler: 1 adet,

Analitik Geometri: 2 adet,

Çember: 2 adet,

Katı Cisimler: 2 adet,

Dönüşüm geometrisi: 1 adet,

Çemberin Analitik İncelenmesi: 1 adet şeklindedir.

2020 AYT'de sınava dahil edilmeyen 12. sınıf 2. dönem konusu olan “Çemberin Analitik İncelenmesi” konusundan bu yıl soru geldiği dikkatlerden kaçmamıştır.

Bazı soruların birden fazla konu ve kazanımı içerdiği, soruların özenle hazırlandığı, kapsamlı bir bilgi birikimi ve yüksek muhakeme yeteneği gerektirdiği göz önünde bulundurulduğunda sınavın ayırt edici bölümlerinden birisi olacağı öngörülmektedir.

 

2021 AYT Biyoloji soruları;

BU YIL DA İNSAN FİZYOLOJİSİ ÜNİTESİ YILI...

2021 AYT Biyoloji sorularının 6 adeti 11. sınıf müfredatından kalan 7 adeti ise 12. sınıf müfredatından sorulmuştur. Soruların tamamı müfredata uygun olup 2 adeti öğrencinin grafik yorumlama becerisini ölçen niteliktedir.

 

2021 AYT Biyoloji sorularının konulara göre dağılımı şöyledir:

- Dolaşım Sistemi: 1 adet,

- Destek ve Hareket Sistemi: 1 adet,

- Denetleyici ve Düzenleyici Sistemler: 1 adet,

- Solunum Sistemi: 1 adet,

- Genden Proteine (Protein Sentezi): 1 adet,

- Genden Proteine (DNA): 1 adet,

- Komünite Ekolojisi: 1 adet,

- Populasyon Ekolojisi: 1 adet,

- Canlılarda Enerji Dönüşümleri (Hücresel Solunum): 1 adet,

- Canlılarda Enerji Dönüşümleri (Fotosentez): 1 adet,

- Bitki Biyolojisi (Bitkilerde Eşeyli Üreme): 1 adet,

- Bitki Biyolojisi (Bitkilerde Madde Taşınımı): 1 adet,

- Canlılar ve Çevre: 1 adettir.

 

Sorular müfredata uygun ve geçmiş yıllarda olduğu gibi genellikle öğrencilerin biyoloji bilgisini kullanma becerilerini ölçen niteliktedir. Sene başından sonuna kadar pandemi demeden yüz yüze/online ayrımı yapmadan ısrarla bizimle sınava hazırlanan öğrencilerimizin sürpriz soruyla karşılaşmadıklarını ve biyoloji sorularını rahat çözdüklerini ifade etmeleri bizleri ziyadesiyle memnun ettiğini burada paylaşmak isterim. Soruların konu bilgisi tam ve düzenli tekrar yapan öğrencilerin beklentilerini karşılayan düzeyde olduğunu söyleyebiliriz.

 

2021 AYT Fizik soruları;

ÜST DÜZEY BİLGİLERİN DE ÖLÇÜLDÜĞÜ BİR AYT…

2021 AYT soruları incelendiğinde; soruların 11 ve 12. sınıf müfredatından sorulmuş olduğu; MEB kazanımlarına uygun olup, herhangi bir sürpriz ile karşılaşılmadığı değerlendirilmektedir. Toplam soru adeti 14 olan AYT fizik bölümünün yarısı 11. sınıf; yarısı ise 12. sınıf müfredatından oluşmuştur. Soruların bazıları normal; bazıları ise biraz üst seviyede bilgi içerikli sorulardır. Bununla beraber soruların içeriği incelendiğinde; iki soruda, bobin ile bilye ve elektrostatik ile fotoelektriğin akıllıca birleştirildiği konu ile ilgili tüm bilgiler kullanarak yine üst düzeyde bir yorumlama kabiliyetinin de ortaya çıkarıldığı görülmektedir.

Sınava gerektiği gibi hazırlanan ve AYT fizik sorularının çözülebilmesi için gerekli zamanı ayırabilen öğrencilerin sınavda çıkmış olan soruları -bazı sorularda biraz zorlansalar da- rahatlıkla çözebilecekleri değerlendirilmektedir.

 

2021 AYT Kimya soruları;

SİSTEMLİ ÇALIŞMA GEREKTİREN SORULAR…

Sorular MEB kazanımlarına ve müfredata uygun olarak sorulmuştur. 11. sınıf müfredatından 8 soru, 12. sınıf müfredatından ise 5 soru sorulmuştur. Konu dağılımları önceki yılların soruları ile benzerlik göstermektedir. Sorular net ve anlaşılır düzeyde olup 5 soru sayısal işlem becerisini 8 soru da alan bilgisini ölçer nitelikte hazırlanmıştır. Sınav soruları sistemli çalışma yapan öğrencilerin çözebileceği düzeyde soruları içerdiği değerlendirilmektedir.

 

2021 YDT soruları;

GENİŞ KELİME DAĞARCIĞI GEREKTİREN SORULAR…

YDT sınavında yer alan 80 adet sorunun konu dağılımı aşağıdaki gibidir:

Kelime soruları: 5 adet,

Dilbilgisi soruları: 10 adet,

Cloze test soruları: 5 adet,

Cümle tamamlama (sentence completıon) soruları: 8 adet,

İngilizceden Türkçeye çeviri soruları: 6 adet,

Türkçeden İngilizceye çeviri soruları: 6 adet,

Okuma (readıng) soruları: 15 adet,

Diyalog soruları: 5 adet,

Anlamca en yakın cümleyi bulma soruları: 5 adet,

Verilen durumda söylenecek ifadeyi bulma: 5 adet,

Paragraf tamamlama (paragraph completıon) soruları: 5 adet,

Anlam bütünlüğünü bozan cümle (ırrelevant sentence) soruları: 5 adet,

2021 YDT (İngilizce) sınav soruları konu dağılımları ve soru sayıları açısından geçen yıla göre önemli bir farklılık göstermemiştir. Kelime, dil bilgisi ve cümle tamamlama kısımlarının zorlayıcı olmadığı, düzenli çalışan İngilizce alt yapısı sağlam ve geniş bir kelime dağarcığına sahip öğrencilerin oldukça kolay yapabileceği sorular olduğu görülmüştür.  -Paragraf sorularının biraz daha zorlayıcı olduğu görülmektedir.-

Okuma parçaları soruları, okuma becerisine sahip ve okuma stratejilerini bilen öğrenciler için çok zor olmasa da bu konuda kendini yetiştirmemiş öğrenciler için zorlayıcı olabilir.

Diyalog soruları -dikkatle okunduğunda- öğrencilerin çok zorlanmadan yapabileceği sorular olmuştur. Anlama en yakın cümleyi bulma sorularının da dikkat isteyen ve öğrencilerin eş anlamlı kelimeleri bilmelerinin ve geniş kelime dağarcığına sahip olmalarının önemini ispatlayan sorulardır.

Anlam bütünlüğünü sağlayan cümleyi bulma, çeviri soruları, anlam bütünlüğünü bozan cümleyi bulma soruları üzerinden yine öğrencilerin okuma, anlama ve yorumlama becerileri ağırlıklı olarak sorgulanmıştır. Bu bölümlerdeki sorular orta kolaylıkta sorulmuştur. 

Özel MEF Lisesi olarak; sınava giren tüm öğrencilerin emeklerinin karşılığını alacak sonuçlarla karşılaşmalarını, gelecekleri için en önemli adım olacak üniversite yaşamlarında kendilerine başarılar dileriz.


Emoji ile tepki ver!

Bu Haberi Paylaş :

Etiketler :

Benzer Haberler
  0 Yorum
 • Yorumu Gönder
 • Diğer Yorumlar (0)