adscode

Milli Eğitimde Denetim Sorunları

Emekli bir müfettiş olmam nedeniyle yaşadığı bir sorunu bana anlatan bir kurum sahibinin...

mcanga25@gmail.com
Emekli bir müfettiş olmam nedeniyle yaşadığı bir sorunu bana anlatan bir kurum sahibinin;  yerleşim planında hiçbir değişiklik yapmadan ve ÖÖKY’nin 13/2. maddesinde belirtilen ve Yönetmeliğin Ek:4’deki tablosunda belirtilen hususlara uygun olarak program ilavesi yapmak istediklerini, bu taleplerinin müfettiş görevlendirmeden il bazında evraklar üzerinde yapılması gerekirken; bu görevin iki müfettişe verilmesi ve bu iki müfettişinde kurumun talebinin dışında başka birim ve bölümlerine bakarak olumsuz rapor gerekçesi yaratıp olumsuz rapor vermesine anlam veremediğini söyledi. Eski bir müfettiş olarak bu ve buna benzer hususları sık sık duyar olduğum için bu yazıyı yazmak istedim.

            Ülkemizde resmi ve özel olmasına bakılmaksızın hangi alanda eğitim öğretim yapılıyorsa bu çalışmaların mevzuatına uygun olarak Milli Eğitim Bakanlığının denetim, gözetim ve izni doğrultusunda yapılmaktadır.

            Milli Eğitim Bakanlığı bu ve buna benzer eğitim, öğretim ve yönetim işlerini denetleyerek rehberlik etmek, uyarmak, başarı düzeylerini belirlemek, mevzuata uygunluğunu tespit etmek ve gerektiğinde uygun olmayan durumlar için yasal yaptırımlar önermek gibi hususları yerine getirmek için iç, dış, merkezi ve yerel birimlerde denetim kurulları oluşturmuştur.

            Denetim kurullarının ve burada görev yapan elemanların seçilmesi, yetiştirilmesi ve çalışmaları evrensel hukuk kuralları ile ülkemizde var olan hukuk kurallarına uygun olarak düzenlenmekle beraber; uygulamada bazen bu ilkelere aykırı hususlara sık sık rastlanmakta ya da bu yönde duyumlar alınmaktadır.

            Yıllarca bu görevi yapan emekli bir denetim elemanı olarak; denetim elemanının bir hocamızın belirttiği gibi “Poz müfettiş, toz müfettiş, yoz müfettiş” olmaması, gücünü yasa, yönetmelik, tüzük gibi kaynaklardan değil; demokrat, adil, ölçülü davranışlara sahip olan kişiliğinden almalı, rehberliği ön planda tutmalıdır.

            Denetim elemanının birinci derecede görevi iletişim olmakla birlikte; yaptığı her işte, yazdığı her raporda ve uyguladığı her davranışta örnek olmalı, bir konu hakkında düzenlediği rapor yeri ve zamanı  geldiğinde içtihat niteliği taşımalıdır.

            Bunun böyle olması gerekmekte ise de; bazı denetim elemanlarının, hele o dönemdeki siyasi iktidardan beklentisi olanlar ile hak etmediği halde o iktidar tarafından bu görevlere getirilenlerin yaptığı iş ve işlemlerde, yazdığı yazı ve yayınladığı bildirilerde yasal olarak yapmaması gerektiği halde siyasi erki ya da o erkin duygu ve düşüncelerini ya da egolarını savunduğu görülmektedir.

            Amacımın bağcıyı dövmek değil, üzüm yemektir. Yıllarca bu mesleği yapan birisi olarak Ülkemizde en iyi ve en doğru çalışan birimlerden birisinin beklide birincisinin Milli Eğitim Maarif Müfettişleri Başkanlıklarına bağlı müfettişler olduğunu biliyorum.

Ancak; belirtilen bu ve buna benzer yanlış ve yanlı davranışların savunduğu siyasi iktidara ve dolayısı ile kendisine menfaat sağlayacağını düşünse bile; bunu tam tersini doğurduğu görülmektedir. Yaptığı en ufak hatada destelediği siyasi erk tarafından da dışlandığını gördüğünde yaşadığı hayal kırıklıklarını yakinen gören ve duyan birisi olarak; denetim elemanlarının büyük bir çoğunluğunun yaptığı gibi ve “Keser döner sap döner, gün gelir hesap döner” ata sözümüzde de belirtilen düşünceyi de dikkate almaları gerekmektedir.

            Denetim elemanları, bağlı bulunduğu bakanlığın ya da birimin eli, ayağı ve kulağı olmalıdır. Ama bunu yaparken etik olmayan hiçbir davranışa kapılmadan tam bir tarafsızlık içinde olmalıdırlar. Mevzuata, evrensel kurallara ve kişi vicdanına aykırı hiçbir davranışı onaylamamalıdır. Çünkü müfettiş Devlettir. Devleti temsil etmektedir. Devlette adil olmalıdır.  Devlette süreklilikte esastır. Gün gelir bu gün yetkili oldukları için yaptıkları haksızlıklara, kişileri ve kurumları düşürdükleri haksız durumlara yarın kendilerinin düşmeyeceğinin garantisini kim verebilir.

Emoji ile tepki ver!

Bu Yazıyı Paylaş :

    1 Yorum
  • Yorumu Gönder
  • Diğer Yorumlar (1)