adscode
adscode

Liselerin LYS Sıralamaları Eşitsizlikleri Belgeliyor!

Sınavlı sistem ülkenin bazı kentlerinde yer alan liselere büyük avantajlar sağlıyor.

alaaddindincer@egitimajansi.com
Lisans Yerleştirme Sınavlarının heyecanı bütün velileri ve bu sınavlara girecek gençleri sarmış durumda. Lisans Yerleştirme Sınavları üniversiteye odaklanan gençler ve aileleri için önemli bir viraj ve son aşama. Son günlerde sınavlara yönelik hazırlıklar hız kazanmış görünüyor. Liselerin 12.sınıfında okuyan yüz binlerce öğrenci ya rapor ya da izin alarak bu sınavlara hazırlanmaktadır. Önceden mezun olup sınava yeniden gireceklerde hazırlıklarını bir yıldır sürdürmektedir.

2015 yılında üniversitelerin bütün lisans kontenjanlarına o yıl LYS’ye giren adaylardan 789 bin 726’sı yerleşme olanağı buldu. Geçen yıl ilan edilen lisans kontenjanlarında bu yıl bir son dakika değişikliği olmazsa LYS’ye girecek 953 bin 280 adaydan 162 bin 554’ü elenerek umudunu gelecek Haziran ayına ertelemiş olacak. Bu hesaplamalara göre 2016 yılında LYS’ye girecek adayların %17’si lisans programlarından birine yerleşme olanağı bulamayacak.

Eşitsizlik ve adaletsizlikler ile dolu bir sistemin 4 yıllık sınavlarda soru çözme sıralamalarına bakıldığında en yukarıda yer alanlar ile aşağıda yer alanlar arasındaki açı aralığının artık geometrik kavramları bile zorlama noktasına ulaştığını görüyoruz. Bu çalışmamızda sıralamaya örneklem olarak ele aldığımız liseler Fen, Anadolu ve Anadolu Lisesine dönüştürülen genel liseler oldu. Bu liselerin 4 yıllık temel bilim alanlarında (LYS 1 ve LYS 2) soru çözme ortalamalarına göre listelerin ilk beş sırasında yer alan liseler tamamına yakının aynı liseler olması okullar arasında genişleyen açı aralığı olarak saptadığımız bilgiyi doğrulamaktadır.

Son 5 Yılda 180 Puanı Geçen ve LYS’ye Başvuran Aday Sayıları Tablo 1

Yıl

180 Puanı Geçen Aday Sayısı

LYS’ye Başvuran Aday Sayısı

Fark

Farkın Oranı

%

2012

1.349.610

871.313

478.197

35.43

2013

1.232.681

851.131

381.550

30.95

2014

1.423.127

946.252

476.875

33.51

2015

1.369.147

953.280

415.867

30.37

*2016

1.600.049

?

?

?

*ÖSYM Tarafından 2016 LYS’ye başvuran sayıları açıklanmadığından bu yıla ilişki bir değerlendirme yapamıyoruz.

Bu yıl YGS’yi geçenlerin sayısında rekor denecek bir artış oldu. Nedenleri üzerinde çok şey söylenebilir. Muhtemelen LYS’ye başvuran sayısında da bir artış söz konusu olacaktır. Ancak en somut olgu 2012*15 arasında 4 yıllık dönemde YGS’de 180 Puan barajını geçen her 100 adaydan 32’si LYS’ye girmeyi tercih etmemiştir. Bu adayların kimler olduğu, hangi gelir gruplarından geldikleri, okudukları liselerin türlerinin ne olduğu ve neden başvuru yapmadıkları mutlaka araştırılmalıdır.

Kamuya ait Fen ve Anadolu Liselerinin 2012-2013-2014 ve 2015 yıllarında LYS 1,2,3,4/LYS 1,2,3/LYS 1,2’de puanların en üst sınırını gösteren tablolar.

Fen Liseleri Tablo 2

Yıllar

LYS 1.2.3.4

LYS 1.2.3

LYS 1,2

2012

452.541

353.856

301.847

2013

438.790

365.699

281.146

2014

439.690

379.583

305.507

2015

431.281

409.964

409.911

 

Anadolu Liseleri ve Dönüşen Genel Liseler Tablo 3

Yıllar

LYS 1.2.3.4

LYS 1.2.3

LYS 1.2

2012

421.617

372.627

343.185

2013

441.538

389.706

381.266

2014

407.038

391.082

385.452

2015

402.465

389.257

400.501

 

Liselerin LYS üst sınır puanları yıllara göre farklılık göstermektedir. 2015 yılında hem Fen Liselerinde hem de Anadolu Liselerinde LYS 1.2.3.4’te alınan üst sınır puan 2013 ve 2014 yılına göre bir düşüş göstermektedir. Bu kategoride yer alan derslerin ağırlıklı olarak matematik ve fen bilimlerini kapsayan derslerden oluşması bu alanda bir gerilemenin olduğunu ortaya koymaktadır. Sayısal grupta yer alan öğrencilerin kendi alan derslerinde önceki yıllara göre daha başarılı olmaları beklenir. Öğrenci ve okul sayısı arttıkça puan artışı aynı oranda artış göstermemektedir. Bu yıl bazı alanlara getirilen barajları başarı çıtasını yükseltip yükseltmeyeceğini ancak sonuçlar açıklandıktan sonra öğrenebileceğiz. Baraj getirilen alanlarda yüzdelik dilimlerin yükselmesi beklenmelidir.

Matematik, geometri, fizik, kimya ve biyoloji dersleri temel bilim alan dersleri olarak tanımlanıyor. Bu dersler LYS 1 ve LYS 2 kategorisinde değerlendiriliyor. Her iki değerlendirme kategorisinin ilk 5 sırasında yer alan okul adları;

2012 Yılı Fen Liselerinin Adları Tablo 4-a

LYS 1

LYS 2

Konya Meram Fen Lisesi

Mersin Eyüp Aygar Fen Lisesi

Ankara “ “

Manisa Turgutlu Halil Kale Fen Lisesi

Aydın “ “

Konya Meram Fen Lisesi

Mersin Eyüp Aygar Fen Lisesi

Eskişehir Fatih Fen Lisesi

İzmir Fen Lisesi

Aydın Fen Lisesi

 

2012 Yılı Anadolu ve Genel Liselerin Adları 4-b

LYS 1

LYS 2

Ankara Atatürk Anadolu Lisesi

Üsküdar H.Avni Sözen Anadolu Lisesi

İstanbul Kabataş Lisesi

Ankara Atatürk Anadolu Lisesi

İstanbul Lisesi

İstanbul Lisesi

Üsküdar H.Avni Sözen Anadolu Lisesi

İstanbul Kabataş Lisesi

Ankara Gazi Anadolu Lisesi

İst Galatasaray Lisesi

 

2013 Yılı Fen Liselerinin Adları Tablo 5-a

LYS 1

LYS 2

İzmir Fen Lisesi

Ankara Fen Lisesi

Ankara Fen Lisesi

İzmir Fen Lisesi

Konya Meram Fen Lisesi

Aydın Fen Lisesi

Aydın Fen Lisesi

İstanbul Atatürk Fen Lisesi

Antalya Yusuf Ziya Öner Fen Lisesi

Eskişehir Fatih Fen Lisesi

 

2013 Yılı Anadolu ve Genel Liselerin Adları Tablo 5-b

LYS 1

LYS 2

Ankara Atatürk Anadolu Lisesi

Ankara Atatürk Anadolu Lisesi

İstanbul Lisesi

İstanbul Lisesi

Üsküdar H.Avni Sözen Anadolu Lisesi

Üsküdar H.Avni Sözen Anadolu Lisesi

Ankara Gazi Anadolu Lisesi

Ankara Gazi Anadolu Lisesi

Bursa Anadolu Lisesi

Çankaya M.Emin Resulzade Anadolu Lisesi

 

2014 Yılı Fen Liselerinin Adları Tablo 6-a

LYS 1

LYS 2

Konya Meram Fen Lisesi

İzmir Fen Lisesi

Ankara Fen Lisesi

İstanbul Atatürk Fen Lisesi

İzmir Fen Lisesi

İzmir Fen Lisesi

İzmir Buca Fen Lisesi

Konya Meram Fen Bilgisi

İstanbul Atatürk Fen Lisesi

Ankara Fen Lisesi

 

2014 Yılı Anadolu ve Genel Lise Adları Tablo 6-b

LYS 1

LYS 2

Ankara Atatürk Anadolu Lisesi

İstanbul Kabataş Erkek Lisesi

İstanbul Lisesi

Ankara Atatürk Anadolu Lisesi

İstanbul Kabataş Lisesi

İstanbul Lisesi

İstanbul Cağaloğlu Anadolu Kisesi

Üsküdar H.Avni Sözen Abadolu Lisesi

Konya Meram Anadolu Lisesi

Bursa Anadolu Lisesi

 

2015 Yılı Fen Liseleri Adları Tablo 7-a

LYS 1

LYS 2

İzmir Fen Lisesi

İzmir Fen Lisesi

Ankara Fen Lisesi

Ankara Fen Lisesi

İstanbul Atatürk Fen Lisesi

Aydın Fen Lisesi

Aydın Fen Lisesi

İstanbul Atatürk Fen Lisesi

Denizli Erbakır Fen Lisesi

Eskişehir Fatih Fen Lisesi

 

2015 Yılı Anadolu Liseleri Adları 7-b

LYS 1

LYS 2

Ankara Atatrk Anadolu Lisesi

İstanbul Kabataş Erkek Lisesi

İstanbul Kabataş Erkek Lisesi

İstanbul Lisesi

İstanbul Lisesi

Ankara Atatürk Anadolu Lisesi

Ankara Gazi Anadolu Lisesi

Ankara Gazi Anadolu Lisesi

Üsküdar H.Avni Sözen Anadolu Lisesi

Kadıköy Anadolu Lisesi

 

Değerlendirme ve Sonuç Sınavlı sistem ülkenin bazı kentlerinde yer alan liselere büyük avantajlar sağlamaktadır. Yukarıda listelenen liseler ortaöğretime öğrenci yerleştirme sistemi içerisinde sınavlarda ilk 5 binlik dilimde yer alan öğrenciler arasında tercih edilen liselerdir. Fen Liselerinin l80 soruluk LYS 1’de ortalama soru çözme Aralığının 60-65,90 soruluk LYS 2’de ise 70-75 Aralığında olduğunu görmekteyiz. Yukarıda yer alan Anadolu Liselerinin LYS 1’de ortalama soru çözme aralığı 55-60,LYS 2’de ise 60-65’tir. Listelerden ve sıralamalardan da anlaşılacağı üzere üç büyük kentte yer alan liselerin arasına sadece Konya, Denizli, Eskişehir ve Aydın illerinden birer lise girebilmiştir.

Fen ve Anadolu Liseleri gruplaması içinde yer alan liselerin son sıralarında doğru soru çözme ortalamasının puan aralığı fen liselerinde 10-20,Anadolu Liselerinde 5-10 puan arasında değişmektedir. En altta ve en üstte yer alan okullar arasında makasın bu denli açılması eleme, seçme ve sıralamaya dayalı bu sınavlı sitem içerisinde okul türü Fen ve Anadolu’da olsa ürettiği sonuçlar yükseköğretim giriş sisteminin yeniden ele alınıp köklü bir değişime gidilmesi gerektiğini ortaya koymaktadır. Oysa eğitim sistemi okullarda okuyan öğrenciler arasında asgari düzeyde de olsa eşitliği sağlamak zorundadır. Mevcut lise türleri arasında adı geçen liseler en ileri düzeyde eğitimin yapıldığı ve her türlü olanağın sağlandığı var sayıldığında bu denli avantaj ve dezavantaj olgusunun yaşanıyor olması üzerinde önemle durulması gereken bir husustur.

Ötekileştiren, dışlayan ve farklılıkları yok sayan müfredat içeriklerinden başlayarak, ders saatleri, ders kitapları, ders süreleri, okul düzeyleri arasındaki geçişler ve çocukların ilgi alanlarını keşfedecek yeni bir eğitim reformu yapılmalıdır. Merkezileşen, bürokratikleşen ve giderek otoriterleşen değil, karar ve yetkilerin yerellere devredildiği, demokratikleşen ve özgürlüklerin en geniş anlamda yaşandığı, bileşenlerin katılımına açık, cinsiyet eşitlikçi herkesin eşit ölçülerde ulaşabileceği nitelikli bir eğitim sistemi kurulmalıdır. Önerdiğimiz böyle bir eğitim sistemi her türlü haksızlıkların, eşitsizliklerin ve adaletsizliklerin panzehiri olacaktır. Eğitim önemli bir alandır. Palyatif, günü kurtarmaya dönük makyaj çözümler ve içeriği boş hamasetler ile sürdürülemez. İçi boş vaatler, hamaset ve okullar arasında ayrımcı tutumlarda ısrarcı olmak ülkeye ve toplumu kandırmak, gelecek kuşaklara zaman kaybettirmek anlamına gelmektedir. 

 

Kaynak; İzmir'den bir ar-ge uzmanı

Liselerin YGS VE LYS Sıralamaları Çalışması

MEB ve ÖSYM Verileri


Emoji ile tepki ver!

Bu Yazıyı Paylaş :

    0 Yorum
  • Yorumu Gönder
  • Diğer Yorumlar (0)