adscode
adscode

19. Meb Şurası'nın Gizli Gündemi Yaşama Geçiriliyor

DES: ​Bir süredir siyasal iktidarın kadrolaşmasını yürüten Eğitim Bir-Sen’in yarattığı tartışmanın "Karma eğitimin zorunlu olmaktan çıkarılması" olduğu bilinmektedir.

19. Meb Şurası'nın Gizli Gündemi Yaşama Geçiriliyor
Sendikalar
Eğitim Bir-Sen’in ve diğer yandaş sivil kuruluşların delegasyon ağırlığından oluşan 19. Milli Eğitim Şurası’nda, son derece çarpık olan görüşlerin komisyonlarda bir öneri haline getirilebileceği ve karar altına alınabileceği endişesini taşımaktayız.
Bunun açık örneğine Şura’nın birinci gününde, Genel Eğitim Sekreterimiz Önder Yılmaz’ın bulunduğu"Öğretim Programları ve Haftalık Ders Çizelgesi"  adlı komisyon çalışmasında şahit olduk. Komisyonda, din derslerinin okulöncesi sınıflarında okutulması önerilmiştir. Okulöncesinde Kuran-ı Kerim, Siyer-i Nebi ve İlahilerin öğrenilmesini ders olarak öneren zihniyet deyim yerindeyse Şura’yı yoklamıştır. Bu öneri, tüm saldırganca tutumlara rağmen Eğitim-İş’in karşı koyması neticesinde oylanmadan gündemden çıkarılmıştır.
Ancak bugün, ilkokul 1. 2. ve 3. sınıfa Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi konulması önerisi kabul edilmiştir. Daha önce, otelcilik ve turizm meslek liselerinde verilen servis dersinin zorunlu olmaktan çıkarılması için Milli Eğitim Bakanlığı’na başvuran Eğitim Bir-Sen, konuyu Şura’da tekrar gündeme getirmeye çalışmaktadır. Yine Eğitim Bir-Sen,  karma eğitim mecburiyetinin kaldırılmasına yönelik önerisini “ders çizelgeleri” ana başlığı yerine, dikkat çekmeyen “okul güvenliği” başlığı içine “kız ve erkek çocukların ayrı olmasının okul güvenliği bakımından daha doğru olacağı” bahanesiyle ekleyecektir.
Kuşkusuz Yandaş Sendika, Şura toplantılarına büyük bir delegasyon ağırlığıyla katılmaktadır. Bu sendikanın yöneticileri, karar önerilerinden önce, iktidara yaslanmış kimliğini dayatarak korku ve baskı yaratmaya çalışmaktadır. Aksini düşünen bir kısım delegasyon ise son derece sinik bir tutum takınarak kararların oylanması sırasında sessiz kalmayı tercih etmektedir.
Eğitim-İş delegasyonu ise söz hakkını hem pedagojik ilkeleri açığa çıkartan ifadelerde bulunarak kullanmakta hem de sessizleşmiş delegasyona güven verecek bir dik duruş sergilemektedir.
Gündem dışı önerilerde bulunup karar aldırmaya çalışan yandaş delegasyon, karşı çıkışlarımız sırasında sataşmalarını kaba şiddete vardırmakta, basına verdiğimiz demeçlere müdahale etmektedir. 
Eğitim-İş bu Şura'nın aykırı ses çıkartan, bilimsel-parasız-çağdaş eğitimi savunan tek kurumudur.Her türlü söylemimizde karşımıza dikilen saldırgan tutumlara karşı ilkelerimizi savunmaya devam edeceğiz. Milli Eğitim Bakanlığı Şura’nın güvenliğini sağlamalı, komisyonların sağlıklı bir şekilde çalışması için bir an önce önlem almalıdır. Aksi halde gereğini yerine getiremeyen Milli Eğitim Bakanı’nı istifaya davet ediyoruz.
 
 Veli DEMİR
 Genel Başkan

Emoji ile tepki ver!

Bu Haberi Paylaş :

Etiketler :

Benzer Haberler
    0 Yorum
  • Yorumu Gönder
  • Diğer Yorumlar (0)