adscode

HSYK'da 8 Yeni Madde Kabul Edildi

Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu'nun (HSYK) yapısında değişiklik öngören kanun teklifinin, Adalet Komisyonu'nda üçüncü gün görüşmeleri yapıldı.

HSYK'da 8 Yeni Madde Kabul Edildi
Gündem
Yapılan görüşmeler sonucunda HSYK'da değişiklik öngören kanun teklifinin 1. 2. 3. ve 6. 7. 8. 9. 10. maddeler kabul edildi. Kanun teklifinin 4 ve 5. maddeleri ise çıkarıldı.
MADDE 1: Maddeyle, 2797 sayılı Yargıtay Kanunu'nun "Başkanlar, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı ve Yargıtay Cumhuriyet Başsavcıvekilinin nitelikleri" başlıklı 30'uncu maddesi değiştirilerek Yargıtay Birinci Başkanı ve Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı seçilebilmek için Yargıtay üyeliğinde geçen en az 4 yıl görev yapmış olmak şartı 8 yıla, Birinci Başkanvekili, daire başkaın ve Yargıtay Cumhuriyet Başsavcıvekili seçilebilmek için öngörülen 3 yıllık görev süresi şartı ise 6 yıla çıkarılıyor.
MADDE 2: Madde'yle, 24/2/1983 tarihli ve 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanunu'nun 49. maddesinin birinci fıkrasında yer alan "Aşmamak üzere" ibaresinden sonra gelmek üzere 'Bakanlıkça' ibaresi eklenmiş, ikinci fıkrası yürürlükten kaldırılmış ve dördüncü fıkrasında yer alan 'ilgisine göre Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca veya' ibaresi madde metninden çıkarılmıştır' ifadeleri yer alıyor.
MADDE 3: Madde'yle, Hakimler ve Savcılar Kanununun "Yurtdışında görevlendirme ve mali haklar" başlıklı 50. maddesinin birinci fıkrası değiştirilerek hakim ve savcıların, dış temsilciliklerde, uluslararası mahkeme veya kuruluşlarda muvafakatleri alınarak görevlendirilmelerinin bakanlık tarafından yapılması öngörülüyor.

7., 8., 9. VE 10. MADDELER
TBMM Adalet Komisyonu'nda, HSYK ile ilgili yasa teklifinin 7., 8., 9., 10. maddesi kabul edildi. TBMM Adalet Komisyonu'nda, HSYK Kanun Tasarısı maddeleri üzerindeki görüşmelere devam ediliyor. Yasa teklifinde yer alan, 7. 8. 9. maddeler kabul edildi.
Tasarıda yer alan maddeler şöyle:
MADDE 7: 23/7/2003 tarihli ve 4954 sayılı Türkiye Adalet Akademisi Kanununun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (f) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 8: 4954 sayılı Kanunun 8 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
MADDE 9: Başkanlık, Başkan ile üç başkan yardımcısından oluşur. Başkan yardımcılarının sorumlu olduğu birimler Başkan tarafından belirlenir."
MADDE 10: 4954 sayılı Kanunun 9 uncu maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, ikinci fıkrasında yer alan "Yönetim Kurulunca" ibaresi "Başkan tarafından" şeklinde değiştirilmiştir.

TEKLİFTEN ÇIKARILAN MADDELER
MADDE 4: Anayasanın 140'ıncı maddesinin altıncı fıkrasında, hakimler ve savcıların idari görevleri yönünden Adalet Bakanlığına bağlı oldukları hükmüne yer verilmiştir.
2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanununun 113 üncü maddesinde, adalet komisyonlarının kuruluşu, 114 üncü maddesinde ise görevleri düzenlenmiştir. 114 üncü maddede düzenlenen görevler esas itibariyle adli ve idari yargı personeli ile ceza infaz kurumları personeline ilişkin "İdari" nitelikli görevlerdir.
Bu sebeple 113 üncü maddede değişiklik yapılarak komisyonların oluşumundaki yetki Adalet Bakanlığına verilmektedir.
MADDE 5: 2802 sayılı Kanunun 113 üncü maddesinde yapılan değişiklikle adli yargı ilk derece adalet komisyonlarının oluşumunda yetki Adalet Bakanlığına verildiğinden, zorunlu hallerde hakim görevlendirilmesine adalet komisyonlarınca devam edilmesi yargı bağımsızlığı bakımından doğru bulunmadığından, bu yetki Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca önceden belirlenen hakim ya da mahkeme başkanına verilmektedir.


Emoji ile tepki ver!

Bu Haberi Paylaş :

Etiketler :

Benzer Haberler
    0 Yorum
  • Yorumu Gönder
  • Diğer Yorumlar (0)