adscode

MEB’ten İnanılmaz Açıklama: SBS için Hiçbir Şey Yapılmayacak!

İşte basın açıklaması...

MEB’ten İnanılmaz Açıklama: SBS için Hiçbir Şey Yapılmayacak!
Eğitim

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği

BASIN AÇIKLAMASI


Ortaöğretime Yerleştirme Sistemi çerçevesinde 2013 yılında 8’inci sınıflar için son kez uygulanan Seviye Belirleme Sınavı (SBS) Bakanlığımızca,

* Merkezi Sistem Sınav Yönergesi,

* Millî Eğitim Bakanlığı Merkezi Sistemle Öğrenci Alan Ortaöğretim Kurumlarına Öğrenci Yerleştirme Yönergesi ile

* 2013 Seviye Belirleme Sınavı Başvuru Kılavuzu

hükümleri doğrultusunda 08 Haziran 2013 Cumartesi günü, Türkiye saatiyle saat 10.00’da 839’u yurt içi 10’u yurt dışı olmak üzere toplam 849 sınav merkezinde, 60 bin 139 sınav salonunda, 1 milyon 112 bin 604 öğrencinin katılımıyla gerçekleştirilmiştir.

08 Haziran 2013 tarihinde yapılan sınavın sonuçları ise 12 Temmuz 2013 tarihinde açıklanmıştır.

Ancak Bakanlığımızca aynı gün yapılan basın açıklaması ile, 12 Temmuz 2013 tarihinde açıklanan Seviye Belirleme Sınavı sonuçlarının incelemesi neticesinde; sınavda Almanca ve Fransızca testlerini yanıtlayan 718 adayın yabancı dil testlerinin değerlendirilmesinde yanlışlık yapıldığının tespit edildiği; bu öğrencilerin sınav kağıtlarının doğru cevap anahtarı ile yeniden değerlendirildiği ve yeni hesaplanan sonuçların saat 17.00 itibariyle yayımlandığı kamuoyuna duyurulmuştur.

Akabinde CHP Milletvekili Sayın Aydın Ağan Ayaydın tarafından 26 Temmuz 2013 tarihinde, 08 Haziran 2013 Cumartesi günü yapılan sınavla ilgili olarak, 12 Temmuz 2013 tarihinde açıklanan sonuçların tüm adaylar bakımından yeniden değerlendirilmesi istemiyle bir dava açılmıştır.

Söz konusu sınava katılan 8’inci sınıf öğrencisi Defne Sena Uzuner’in velisi tarafından da aynı gerekçe ile Temmuz ayı içerisinde bir dava daha açılmıştır.

Yürütmenin durdurulması istemiyle açılan her iki davaya ilişkin olarak mahkeme, Ağustos ayında, Bakanlığımızdan savunma istenmesine karar vermiştir. Davalılar tarafından mahkemeye sunulan dava dilekçelerinde yazan gerekçelerin dahi aynı olduğu her iki dava için Bakanlığımızca hazırlanan savunma mahkemeye sunulmuştur.

Ankara 18. İdare Mahkemesi tarafından, sınav sonuçlarının açıklanmasından yaklaşık altı ay sonra, her iki dava için de “dava konusu işlemin uygulanması halinde telafisi güç zararlar doğabileceği” gerekçesi ile yürütmenin durdurulması yönünde karar alınmış, bu karar 15 Ocak 2014 tarihinde Bakanlığımıza tebliğ edilmiştir.
 

 

Dava konusu işlemin üzerinden yaklaşık altı ay geçmesinden sonra ilgili mahkemece yürütmeyi durdurma kararının verilmesi ve yine verilmiş olan kararın Bakanlığımıza ve taraflara ulaşmadan basın yayın organlarında yer alması son derece anlamlı bulunmuştur. Bakanlığımızca her iki dava için de Bölge İdare Mahkemesine itiraza gidilmiştir.

CHP Milletvekili Sayın Aydın Ağan Ayaydın tarafından açılan dava, davacının söz konusu davayı açmaya ehil olmadığı gerekçesiyle Bölge İdare Mahkemesince usul yönünden reddedilmiştir.

Öğrencimiz Defne Sena Uzuner’in velisi tarafından açılan davada ise yürütmenin durdurulması kararı verilmiştir.

Verilmiş olan karar mucibince ve mahkemenin yönlendirmesine göre, sınav sonuçları Bakanlığımızca yeniden hesaplanmış; bu karardan kaynaklanabilecek olası mağduriyetleri önlemeye yönelik çalışmaların süresi içerisinde tamamlanması için, mahkemenin ilk kararı Bakanlığımıza tebliğ edilir edilmez, gerekli bütün önlemler alınmıştır.

Sınav sonuçlarının tekrar değerlendirilmesi neticesinde; dört öğrencimizin daha üst tercihlerine, 99 öğrencimizin ise mevcut okullarından daha alt tercihlerine yerleştirilebilecekleri sonucuna ulaşılmıştır. Ancak bu durumda olan öğrencilerimizin herhangi bir mağduriyet yaşamaması için karardan etkilenen öğrencilerimizle ve velileriyle iletişime geçilerek talepleri olması durumunda tercihleri doğrultusunda işlem yapılacağı kendilerine bildirilmiştir.

Sonuç olarak;

Öğrenci Defne Sena Uzuner tarafından Ankara 18’inci Bölge İdare Mahkemesi’nce verilen yürütmeyi durdurma kararına istinaden Bakanlığımız;

* Daha üst tercihe yerleşebilecek olan öğrencilerin istemeleri halinde yerleşebilecekleri okullara kayıt imkânı tanınması,

* Daha alt tercihlere yerleşecek öğrencilerin mevcut okullarında eğitim-öğretimlerine devam edebilmelerine imkân sağlanması

hususlarında her türlü iş ve işlemi yapmış; konuyla ilgili olarak bu durumdaki öğrenci velilerine gerekli tebligatta bulunulmuştur.

Söz konusu davayla ilgili olarak 31 Mart 2014 tarihinde verilmiş olan karar doğrultusunda yapılması gereken iş ve işlemler, yürütmeyi durdurma kararını takiben zaten gerçekleştirilmiş olup yeni bir işlem yapılmasına ihtiyaç bulunmamaktadır.

 

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

 

 

Basın ve Halkla

İlişkiler Müşavirliği 


Emoji ile tepki ver!

Bu Haberi Paylaş :

Etiketler :

Benzer Haberler
    0 Yorum
  • Yorumu Gönder
  • Diğer Yorumlar (0)