adscode

Öğretmenlerin Nöbet Ücretleri Hakkında Kanun Teklifi

İstanbul Milletvekili Prof. Dr. F. Nur Serter tarafından TBMM Başkanlığı'na öğretmenlerin nöbet ücretleri ile ilgili kanun teklifi sunuldu.

Öğretmenlerin Nöbet Ücretleri Hakkında Kanun Teklifi
Türkiye'den Haberler
 
                                                                                                          17/02/2015
 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA
 
14/07/1965 tarih ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda değişiklik yapılmasına ilişkin kanun teklifi ve gerekçesi ekte sunulmuştur.
Gereğini arz ederim.
 
 
                                                                                              Prof.Dr.F.Nur SERTER
                                                                                                 İstanbul Milletvekili
 
                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
GENEL GEREKÇE
 
Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okul ve kurumlarda çalışan yönetici ve öğretmenlere haftada en az bir gün nöbet görevi verilmektedir. Hiçbir kanun maddesinde tanımlanmayan bu görev, Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği ile Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinde tanımlanmaktadır. Üst yasal mevzuatta yeri olmayan bir husus alt mevzuatta genişletilerek düzenlenmiş ve hukuka uygun olmayan fiili bir durum yaratılmıştır. Ayrıca tüm resmi kurumlarda nöbet görevine ücret ödenirken Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okul ve kurumlarda bu ücretin ödenmemesi kamu çalışanları arasında eşitsizlik yaratmaktadır.
Bu yasa teklifi ile nöbet görevini yerine getirmesine rağmen ücretini alamayan yönetici ve öğretmenlerin ekonomik mağduriyetleri ortadan kaldırılmış olacaktır.
 
 
 
 
 
 
 
 
 14/07/1965 TARİH VE 657 SAYILI DEVLET MEMURLARI KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TEKLİFİ
 
MADDE 1: 14/07/1965 Tarihli ve 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa Ek Madde 42’den sonra gelmek üzere, Ek madde 43 eklenmiştir.
“Ek Madde 43 - Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okul ve kurumlarda her kademede çalışan yönetici ve öğretmenlere haftada en fazla bir gün nöbet görevi verilir.  Nöbet görevi verilen yönetici ve öğretmenlere, görevin karşılığı olarak altı saatlik ders ücreti ödenir. Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okul ve kurumlarda çalışan yönetici ve öğretmenlerin nöbet görevi ile ilgili usul ve esaslar yönetmelikle belirlenir.”
MADDE 2: Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3: Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
 

Emoji ile tepki ver!

Bu Haberi Paylaş :

Etiketler :

Benzer Haberler
    0 Yorum
  • Yorumu Gönder
  • Diğer Yorumlar (0)