adscode

TYT'de öğrencilerin hatasız işlem yapma yetkinlikleri ölçülmüş

UĞUR OKULLARI LİSE AKADEMİK KURULU 2020 TYT SINAVINI DEĞERLENDİRDİ

TYT'de öğrencilerin hatasız işlem yapma yetkinlikleri ölçülmüş
Eğitim
Güncelleme : 28-Jun-20 21:43

Yaklaşık 2,5 milyon adayın başvurduğu Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS)’nın ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) bugün gerçekleşti. Tüm yurtta saat 10:15’te başlayan sınav, tek oturumda 165 dakika sürdü. TYT' de adaylara 40 Türkçe, 40 matematik, 20 sosyal bilimler (dinden muaf öğrenciler için ekstra 5 felsefe), 20 fen bilimleri sorusu soruldu. Sosyalde 5 tarih, 5 coğrafya, 5 felsefe ile 5 din kültürü ahlak bilgisi; fende ise 7 fizik,7 kimya, 6 biyoloji sorusu yer aldı.

28 Haziran Pazar günü ise YKS ikinci oturumu Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ve YKS üçüncü oturumu Yabancı Dil Testi (YDT) uygulanacak.

Uğur Okulları Sınavlardan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Adil Kurt ve Lise Akademik Kurulu öğrencilerden alınan bilgilere göre YKS’nin ilk oturumu olan TYT’yi değerlendirdi:

 

Uğur Okulları Sınavlardan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Adil Kurt

2020 TYT, ÖSYM formatına ve MEB müfredatına uygun bir şekilde gerçekleştirilmiştir. Sınav kapsamının, yapılan MEB kazanım sadeleştirme açıklamasına uygun hazırlandığı görülmüştür. Ayrıca 30 dakika fazla zaman verilmesi çalışan öğrenciler için avantaj yaratmıştır. Türkçe ve tarih dersi sorularının tüm kademelerden, felsefe dersi sorularının 11. sınıf kademesinden, diğer derslerin ise 9. ve 10. sınıf kademesinden olduğu görülmüştür. Matematik testinde sorular hikayeleştirilerek temel bilgi sorgulanmış; öğrencinin soruyu ilk okumada anlayıp basit matematik bilgisi ile yorumlaması ve hatasız işlem yapması istenmiştir. Geometride ise klasik geometri yerine, geometriksel düşünmeyi ön plana çıkaran sorular yer almıştır. Türkçede önceki yıllardan farklı olarak paragraf sorusu artırılmış, dil bilgisi azaltılmıştır. Sosyal Bilimler’de tüm bölümlerden orta kolaylıkta sorular sorulmuştur. Fen Bilimleri testi soruları ise geçen yıl olduğu gibi beklenilen seviyede, temel bilgileri sorgulayacak şekilde sorulmuştur. Tüm derslerde TYT formatı olan doğru okuma, doğru düşünerek yorum yapabilme ve zamanı iyi kullanarak hatasız işlem yapma yetkinlikleri ölçülmüştür.

Uğur Okulları Lise Matematik Akademik Kurul Üyesi Nilda Yüksel

Matematik ve geometri soruları 9. ve 10. sınıf konularını kapsamaktadır. Matematik soruları okuduğunu anlayabilme, mantıksal akıl yürütme, matematiksel olarak ifade etme ve işleme yöneliktir. Paragraf olarak düzenlenmiş soruların dikkatli okunması gerekmektedir. Geometri soruları çoğunlukla modelleme ve hikayeleştirme kurgusuyla hazırlanmış, gerçek hayatla ilişkilendirilmiş, geometriksel düşünme becerisini ölçen niteliktedir.

 

Uğur Okulları Türk Dili ve Edebiyatı Akademik Kurul Üyesi Cevdet Eyüboğlu

Türkçe sorularında ağırlık yine okuma ve okuduğunu anlayıp yorumlama üzerinedir. Sınavda öğrencilerimizden aldığımız duyumlara göre 7-8 soru dil bilgisi iken geriye kalan sorular paragraf, cümlede anlam ve sözcükte anlam sorularından gelmiştir. 2020 TYT’ deki dil bilgisi soruları 2019 TYT’ den farklı olarak daha az sayıda sorulmuş. Anlam bilgisi olarak tanımladığımız sorularda kullanılan dilin yalın olması ve güncel olaylardan alınmış olması soruların çözülebilirliğini artıracaktır fakat 2019 yılına oranla soru sayısı artmış olan paragraf sorularındaki çeldirici seçeneklerin kuvvetli olması öğrencilerin zaman kaybına neden olmuş gibi görünmektedir. Sorulan dil bilgisi sorularının da öğrenciye zaman kaybettirmiş olabileceği ancak zor olarak nitelendirilecek tarzda sorular olmadığı görülmektedir.

 

Uğur Okulları Fizik Akademik Kurul Üyesi Volkan Alpay

2018 yılından bu yana soru formatındaki matematiksel işlemlerden arındırılmış, temel bilgi düzeyini, okuduğunu anlayıp yorum yapabilme yeteneğini ve dikkati ölçen soruları bugün yapılan TYT sınavında da ağırlıklı olarak görmekteyiz.

TYT’ deki 7 fizik sorusunun 9. sınıf ve 10. sınıf müfredatlarından sorulduğu görülmektedir. Sorulara zorluk açısından bakıldığında herkesin yapabileceği soruların yanında bir kısım sorularda ayırt edicilik ön plana çıkmaktadır.

 

Uğur Okulları Kimya Akademik Kurul Üyesi Bedrettin Boyacıgil

Kimya soruları beklenildiği gibi 9. ve 10. sınıf müfredatında belirtilen konuları içermektedir. Sorular müfredattaki konuları tarayacak şekilde düzenlenmiş, önceki yıllarda olduğu gibi temel bilgileri sorgulayacak şekilde sorulmuştur. Beklenilmeyen bir soru ile karşılaşılmamıştır. Öğrenciler soruların ifadesinin net ve anlaşılır olduğunu belirtiyor. Ayrıca soruların normal düzeyde olduğunu ve çalışmalarının sonucunu iyi bir şekilde alacaklarını ifade ediyorlar.

Uğur Okulları Biyoloji Akademik Kurul Üyesi Asuman Kılıç

Fen Bilimleri testinde yer alan Biyoloji sorularının ortaöğretim müfredat kazanımları ile uyumlu olduğu ve soru formatının geçen yıl ile benzer olduğu görülmüştür. Sorular 9. ve 10. sınıf müfredatını kapsamaktadır. Soruların temel bilgi düzeyinde, nitelik ve kapsam olarak ÖSYM formatına uygun, beklenilen zorluk derecesinde olduğu düşünülmektedir.

 

Uğur Okulları Coğrafya Akademik Kurul Üyesi Davut Gürler

Coğrafya sorularının, 9. ve 10. sınıf ortak müfredatını ve ünitelerini kapsadığı görülmektedir. Düzenli olarak çalışan, harita okuryazarlığı iyi olan öğrencilerin rahatlıkla çözebileceği sorular yöneltilmiş. Ayrıca öğrencilerden aldığımız duyumlara göre tartışmalı herhangi bir soru bulunmamaktadır.

Uğur Okulları Tarih Akademik Kurul Üyesi Zeynep Ergün

Öğrencinin hem yorum hem de doğrudan bilgi düzeyini ölçen sorular sorulmuştur. Daha önceden yayınlanan örnek sorularda olduğu gibi resim, şekil, grafik gibi içeriklere yer verilmemiş. Klasik soruların yanı sıra öncüllü sorulara da yer verilmiş. Sorularda açık, net ve anlaşılır bir dil kullanılmış. Sınav konularına hakim olan, soru kökünü doğru okuyan, temel kavramları doğru yorumlayan ve akıl yürüten öğrencilerin yapabileceği nitelikte olup sorular orta düzey zorluk seviyesine sahiptir.    

Uğur Okulları Felsefe Akademik Kurul Üyesi Gülay Ataç

Sorular, müfredata uygun olup, öğrencinin paragrafı dikkatli ve doğru okuma becerisini, ardından da bilgiye dayalı yorum gücünü ölçmeye yöneliktir. Soruların ifade biçimi açık ve anlaşılır olup orta düzeyde bir zorluk içermektedir. Felsefenin temel kavramlarını bilmeyi ve bunlara dayanarak akıl yürütüp yorum yapmayı gerektiren bir sınavdır.

Uğur Okulları Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Akademik Kurul Üyesi Gökhan Karaman

Daha çok okuduğunu anlama ve anlarken de öğrenciye bir miktar bilgi sahibi olması gerektiğini hatırlatan sorulardan oluşmuştur. TYT’ de temel bilgi gerektiren sorular olmasına rağmen yine de soruların içeriğine bakacak olursak öğrencinin soruları doğru cevaplayabilmesi adına birtakım özet bilgilere sahip olması gerektiği görülmektedir. Sınavın paragraf ağırlıklı sorulardan oluşması bizleri şaşırtmamıştır. Soruların ifade biçimi açık ve anlaşılırdır. Zorluk düzeyi önceki yıllardaki TYT sınavlarıyla benzer seviyede olup beklenildiği gibidir. Sınav kolay ve orta zorlukta sorulardan oluşmuştur.


Emoji ile tepki ver!

Bu Haberi Paylaş :


Benzer Haberler
    0 Yorum
  • Yorumu Gönder
  • Diğer Yorumlar (0)