adscode
adscode
adscode testttt
adscode oguzzz

Uzmanlar LGS örnek sorularını değerlendirdi!

Doğa Koleji bölüm başkanları,2019-2020 yılı Liseye Geçiş Sınavı’nın Ekim ayı örnek sorularını değerlendirdi.

Uzmanlar LGS örnek sorularını değerlendirdi!
Sınavlar
Güncelleme : 24-Oct-19 16:00

DOĞA KOLEJİ’NDEN LGS ÖRNEK SORU DEĞERLENDİRMESİ

 

FEN BİLİMLERİ

Fen Bilimleri Ekim ayı örnek sorularını incelediğimizde MEB’in belirlemiş olduğu müfredat kazanımlarına uygun içerikte sorular olduğu görülmektedir. Geçtiğimiz yıl yapılan sınavda karşımıza çıkan deneysel düzeneklerin sorgulandığı, şema, tablo ve görsellerle ilişkili soruların yine örnek sorularda da ağırlıklı olduğunu görüyoruz.

DNA ve Genetik Kod ünitesine ait kalıtımla ilgili soruların bilgi hakimiyeti ve yorum becerisini ölçen sorulardan oluştuğunu; Mevsimler ve İklim ünitesine ait sorularda deneysel düzeneklerin sorgulandığını, görsellerle ilişkili, sayısal düşünme ve yorum becerisini ölçtüğünü görüyoruz.

Özetle, yayınlanan örnek soruların bilgi düzeyinden daha çok analiz-sentez düzeyinde olduğunu, muhakeme yapma yeteneği ve sayısal bilgileri kullanarak yorum gücü gerektirdiğini görmekteyiz.

Fen dersi kazanımlarına uygun olarak sistemli çalışmanın ve sayısal düşünme becerilerini artırmanın soruları çözerken avantaj sağlayacağına inanıyoruz.

 

  1. Fatih TÜFEKÇİ

FEN BİLİMLERİ BÖLÜM BAŞKANI

 

 

MATEMATİK

24 Ekim tarihinde yayımlanan örnek sorularda 8. sınıf müfredatına bağlı kalındığı görülmektedir. Yayımlanan soruların içeriğini birinci eğitim öğretim dönemi ilk iki konusu olan Çarpanlar ve Katlar-Üslü İfadeler konuları oluşturuyor.

Sorular incelendiğinde günlük hayatla ilişkilendirilmiş soruların çoğunlukta olduğu, Matematik okuryazarlığını ölçmeyi hedeflediği ve açık bir dil kullanıldığı dikkat çekmektedir.

Geçtiğimiz yıl yayımlanan örnek sorularda olduğu gibi, sorular verilen üst bilgiler ile hikayeleştirilerek ve öğrenciden doğru yorum yaparak çözüme ulaşması istenmektedir.

Yayımlanan sorularda öğrencinin yorum becerisinden bağımsız olarak yalnızca işlem yaparak çözebileceği soru tarzlarına yer verilmediği, soruların tarz olarak daha çok PISA sorularına benzerlik gösterdiği ve görseller yardımıyla zenginleştirilerek öğrenciye yalın bir şekilde sunulduğu görülmektedir.

Sorularda verilen yönergeleri dikkatli yorumlayan öğrencilerin zaman planlamasında başarılı olacağı söylenebilir. Fakat sınavda başarılı olmak için sadece müfredata hakim, müfredat kazanımlarını edinmiş olmanın gerekli olduğu ancak yeterli olmadığı kanısındayım.

Yayımlanan örnek soruları kapsayan bir sınavda başarının anahtarı; ilk adımda temel müfredata hakim olmak, uygulama yeterliliğine sahip olmak, en önemlisi yorum yapma yetisini edinmiş olmaktan geçecektir.

Akıl oyunu ya da zeka sorusu diye nitelendirebileceğimiz bir sorunun, müfredata uyarlanarak karşımıza çıkması, öğrencilerimizin analitik düşünme yeteneğinin de ölçülmek istendiğinin bir göstergesi olmaktadır. Yine soruları incelemeye devam ettiğimizde günlük hayatla ilişkilendirilmiş soruların varlığı dikkat çekmektedir.

Son olarak soruların zorluk düzeyi ile ilgili şunlar söylenebilir;

Soruların hiçbiri temel bilgi ya da uygulama düzeyinde değildir. Okuduğunu doğru anlama, doğru yorumlama, hızlı düşünme ve yeterli pratik gerektiren sorulardır.

Öğrencilerimiz unutmamalıdır ki; uzun ve zor olarak nitelendirdiklerimiz, aslında basitlerin birleşiminden oluşur. Düzenli çalışma, tekrar ve uygulama ile her öğrencinin bu sınavda da başarılı olabileceğine inanıyorum.

 

Berivan DÜLĞER

MATEMATİK BÖLÜM BAŞKAN YARDIMCISI

   

 

TÜRKÇE

MEB’in 2019- 2020 eğitim-öğretim yılı Ekim ayı örnek sorularına baktığımızda Türkçe dersine ilişkin ölçme-değerlendirme kriterlerinin geçen yılın örnek sorularıyla oldukça paralel gittiğini ve yakalanan çizginin bu sorularda da büyük oranda korunduğunu görmekteyiz. 8. sınıfa gelmiş bir öğrencinin temel dil becerilerini, özellikle okuma-anlama düzeyini ölçen sorulara bu örnek sorularda da ağırlık verilmiş. Yayımlanan sorularda, söz varlığını geliştirmeye yönelik kazanımın yine ölçüldüğünü görmekteyiz. Bu sorularda öğrencilerin ezberden öte, özellikle bağlamdan yararlanarak bilmediği sözcük ve sözcük gruplarının anlamını tespit edebilmeleri hedeflenmektedir. Özellikle sözcük türetmeye bağlı soru, önceki yılın sorularından farklı olarak dikkat çekmektedir. Bu da demek oluyor ki bu konu Haziran ayı sınavında da es geçilmeyecek ve çocuklarımızın bilgiyi sadece öğrenen değil aynı zamanda doğru şekilde kullanan olmaları beklenecektir. Diğer sorulara baktığımızda yine beklediğimiz ve bizim de sınavlarımızda uyguladığımız gibi “öncüle bağlı sorular”, “metin yorumlama”, “görsel okuma” yer alıyor. Bu noktada öğrencilerin bir işi işlem basamaklarını takip ederek yapabilmesi son derece önemli. Kağıttan gemi yapımının aşamalarının sıralanmasının ve öğretmenin hazırladığı algoritmanın bulunmasının istendiği sorular, buna örnek oluşturmaktadır. Atasözü sorusunun dahi ezberden öte, verilen ön bilgilerin analiz ve sentezine dayalı olduğunu görüyoruz. Paragraftaki cümlelerde boş bırakılan yerleri uygun sözcüklerle tamamlama ve karşılıklı konuşmadaki yay ayraçta verilen açıklamaların metne uygunluğunun sorulması, okuma anlama becerisini ölçen nitelikli sorulardan. Edebi türlerden şiire yer verilen soruda yine öncüle bağlı çıkarım becerisi ölçülmektedir. Hem yazım kuralı hem de fiilimsi sorusundan anlaşıldığı üzere Haziran ayındaki sınavda dil bilgisi konularının da yer alacağını ancak soruların “senteze” dayalı olacağını söyleyebiliriz. Anlam konusuna ağırlık verildiğini gördüğümüz bu sorulara göre, 8. sınıf öğrencilerimizden okuma-anlama çalışmalarına ağırlık verenlerin başarılı olacağı bir sınav bizi bekliyor. Müfredat dışında herhangi bir soru yok. Türkçe sınavının, okuma-anlama dil becerilerini ve sözel mantık düzeyinde yorum yapma becerilerini ölçen, yüksek nitelikli sorulardan oluştuğunu göreceğiz. Örnek sorulara göre bu yılki sınav da okuma-anlama, görsel ve grafik okuma, sözel mantık becerileri üst düzeyde gelişmiş öğrencileri belirleyecek.

                                                                                                                

Dr. Çiğdem MOLLAİBRAHİMOĞLU

TÜRKÇE BÖLÜM BAŞKANI

 

T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK

MEB, 1 ve 2.üniteye ait kazanımları ölçmeye yönelik örnek sorular yayımlamıştır. Soruların geneline bakıldığında okuduğunu kavrama ve yorumlama becerisinin ölçülmek istendiği görülmektedir. T.C İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük dersinin kazanımları arasında yer alan kavramların da seçeneklerde ön planda olduğu açıktır. Yargı bağımsızlığı, demokratik yönetim, bağımsızlık duygusu ve anayasal düzen gibi kavramlara seçeneklerde yer verilerek bu kavramların önemi bir kez daha vurgulanmıştır. Bu perspektifte bilgi olmadan sadece yoruma vararak doğru cevaba ulaşmak kolay olmayacaktır.  Soruların zorluk düzeyi orta güçlüktedir. Ayrıca örnek sorularda Selanik ve çevresini gösteren bir haritaya yer verilerek öğrencilerin haritayı doğru yorumlama yetenekleri ölçülmek istenmiştir. Sınav hazırlığı yaparken kavram bilgisi üzerinde durup konular arasında bağlantı kuran, “Ne? Neden?” sorularıyla konuyu pekiştiren öğrencilerimiz sınavda başarılı olacaktır.

 

Çiğdem KARAKAŞ

SOSYAL BİLGİLER BÖLÜM BAŞKANI

 

 

İNGİLİZCE

2019-2020 Liselere Giriş Sınavı için yayımlanan Ekim ayı örnek soruları, 2019 LGS’de sorulan soru tipleri ile benzer nitelik taşımaktadır. Örnek sorular, 2020 LGS’nin, 2019 LGS’de olduğu gibi öğrencilerin okuduğunu anlama, yorum ve çıkarım yapma becerilerini ölçeceğini göstermiştir.

Örnek soru tipleri incelendiğinde, metne bağlı cümle tamamlama ve kelime bilgisini ölçen soru yapılarında da öğrencilerin yorum yapma ve üst düzey düşünme becerisinin değerlendirildiği görülmektedir. Görsel ve grafik okuma becerisi gerektiren örnek sorular ise, öğrencilerin analiz ve sentez yaparak bütünsel düşünme becerilerini kullanmalarına yöneliktir.

Soru köklerinde yapı olarak olumsuz soru ifadeleri karşımıza çıkmaktadır. Bu durum öğrencinin soruları çözerken soru yönergelerinde olumlu/olumsuz ifadelere dikkat etmesi gerektiğini göstermektedir. 

Öğrencilerin İngilizce metinler okuyarak anlam çıkarma ve yorum yapma becerilerini geliştirerek sınava hazırlanmaları, 2020 LGS’de başarılı olmalarını sağlayacaktır.

 

Tuba MUMCU

İNGİLİZCE BÖLÜM BAŞKANI

 

 

 

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ

2019-2020 eğitim-öğretim yılı MEB tarafından açıklanan Ekim Ayı Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi LGS örnek sorularını incelediğimizde, sorularda -öğrencilerin yorum kabiliyetini ölçmesinin yanında- bilgiye daha fazla önem verildiği görülmektedir. Soruların bir kısmının gündelik hayattan ve sosyal problemlerden yola çıkılarak hazırlanmış olması dikkat çekici. Oldukça net ve anlaşılır bir şekilde hazırlanmış olan sorularda MEB kazanımlarının ağırlığı hemen göze çarpıyor.  Önceki yıllara göre soruların zorluk derecesinde bir artış söz konusu. Soruların hepsini doğru bir şekilde cevaplamak için 8. sınıf birinci ünitedeki kavramların iyi bilinmesi gerekiyor.

 Ayrıca örnek sorularda din olgusu ile dini ve ahlaki değerlerin tanımsal olarak öğrencinin zihnine yerleştirilmesi değil, tüm bu değer ve olguların öğrencide farkındalık uyandırarak ona kazandırılmasının hedeflendiği görülmektedir.

Doğa Koleji deneme sınavları, öğretim yılı boyunca LGS ile örtüşen sorularla öğrencilerimizi sınava hazırlamaktadır.

 

Abdullah ALBAYRAK

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ BÖLÜM BAŞKANI


Emoji ile tepki ver!

Bu Haberi Paylaş :

Etiketler :

Benzer Haberler
    0 Yorum
  • Yorumu Gönder
  • Diğer Yorumlar (0)