adscode

İŞSİZLİK SORUNU…

İşsizlik oranı yüzde 14.7 düzeyine çıktı. Özellikle, yüzde 26’yı aşan genç nüfus işsizliğini azaltıcı önlemler, sosyo ekonomik ve sosyal güvenlik finansmanı açısından büyük önem taşıyor.

mustafa_seven@yahoo.com
Dünya Bankası raporuna göre, eğitim sektörünün güçlendirilmesi, istihdamı artıracak en önemli faktör.

Eğitim ve istihdam ilişkisinin güçlendirilmesi için eğitimler, piyasa tarafından talep edilen nitelikleri karşılayacak şekilde uygulanmalıdır.

Emek arzı ve talebi arasındaki enformasyon ağı geliştirilmeli ve böylece geçici işsizlik oranı düşürülmelidir.

Enformasyon ağının oluşturulması için İŞKUR’un fonksiyonları genişletilebilir. Türkiye’de gençlerin ve kadınların işgücüne katılımının orta ve uzun dönemde nasıl artırılabileceği üzerinde durulması gerekir.

İşe almada gençlere yönelik pozitif ayrımcı uygulamalar yapılmalıdır.

Türkiye’nin istihdam yaratabilmesi için her yıl en az yüzde 5 oranında büyümesi gerekir. Bu yılki büyüme tahminine bakacak olursak bu oran oldukça zor görünüyor.

Ekonomik sürdürülebilir büyüme ve dolayısıyla istihdam için sanayi üretimi lazım. Bunun için de ara ve yatırım malı ithalatı yerine ithal ikameci yerli üretime ağırlık vermeliyiz.

Doğal kaynağa değil, eğitimli genç nüfusa ihtiyacımız var. Bunun için de gerekli insan kaynağına sahibiz.

Daha çok üniversite kurarak değil, kalkınmamız için gerekli insan kaynağını sağlayacak bölümler kurarak istihdam ve gelişme sağlayabiliriz.

 

 

Emoji ile tepki ver!

Bu Yazıyı Paylaş :

Etiketler :
    0 Yorum
  • Yorumu Gönder
  • Diğer Yorumlar (0)