adscode
adscode

Atlas Üniversitesi Rektorü Prof. Dr. Mustafa Küçük Sorularımızı Yanıtladı

"Eğitim Ajansı Soruyor Rektörler Cevaplıyor" röportajları kapsamında Atlas Üniversitesi Rektorü Prof. Dr. Mustafa Küçük sorularımızı yanıtladı. İşte 10 soruda tercihler...

Atlas Üniversitesi Rektorü Prof. Dr. Mustafa Küçük Sorularımızı Yanıtladı
Eğitim Ajansı Soruyor Rektörler Cevaplıyor
Güncelleme : 10-Aug-21 21:58

Soru 1: Sizi diğer üniversitelerden farklı kılan nedir? Adaylar neden sizi seçsin? Pandemi dönemine ne kadar hazırsınız? 

Teknoloji alanında yaşanan gelişmelerle dönüşen eğitim dünyası online çözümlerle yeniden şekillendi. Biz Atlas Üniversitesi’nde değişimden ziyade pandemi sürecini en başında dönemin şartlarına göre organize edebildiğimiz için şanslıyız. Atlas Hibrit ile teknolojiyi, eğitimin temel ilkeleri ile bütünleştirip, öğrenci odaklı eğitim anlayışımızı hayata geçirdik. Üniversite yönetimimizin öğrenciyi merkeze alan yaklaşımıyla düzenli olarak gerçekleştirilen toplantılarda Öğrenci Konseyinden istek ve önerileri alarak; eğitim, sağlık, spor ve kültürel alanlarda ihtiyaçlarının karşılanması ve geliştirilmesinde söz sahibi olmaları sağladık. Yabancı dil eğitimine verdiğimiz önem gereği, tüm lisans öğrencilerimize, mevcut program müfredatına ek olarak yoğunlaştırılmış İngilizce eğitimi veriyoruz. Ek olarak, programa özel ikinci yabancı dil eğitimi ile öğrencilerimizin yabancı dil eğitimlerini zenginleştiriyoruz. Ayrıca öğrencilerimiz, yeni akademik yılda Atlas Language Zone’da İngilizceyi yaşayarak öğrenme imkânı bulacaklar. Lisans ve lisansüstü öğrencilerimiz  “Academic Writing Center” ile birlikte İngilizce makale yazma konusunda uzmanlaşabilecekler. Gelişmiş teknolojik altyapımızla yeni sisteme entegre olduk ve 2021-2022 akademik yılında İngilizce açılan yeni bölümlerle ile gelişerek, büyüyerek hazırlanıyoruz.

 

Soru 2: Öğrenci ve mezunlarınızın memnuniyet oranını ölçüyor musunuz? Artırmak için neler yapıyorsunuz? Mezun olmadan ayrılan öğrenci oranınız nasıl? 

Üniversitemizde öğrencilerimizin ihtiyaçlarını karşılayacak düzeyde kaliteli hizmetler sunan ve onlara güveni veren denetleme, değerleme ve gözden geçirme faaliyetleri yürütülmekte. Veri toplama aracı olarak hazırlanan öğrenci memnuniyet anketlerimizin güvenirlik ve geçerlilik çalışması yapıldıktan sonra, elde edilen veriler üzerinde korelasyon ilişki analizi gibi istatistiki analizler yapılarak, sonuçların yorumlamaları ve çözüm önerileri geliştirildi. Üniversitemiz öğrencilerinin taleplerini ve sorunlarını iletmek amacıyla başvurdukları öğrenci çözüm merkezimiz de bunlardan biri. Merkez; başvuruları kayıt altına alarak, değerlendirmeler ve öneriler doğrultusunda sürecin tüm yönetimini üstlenmek amacıyla kurulmuştur. İlk mezunlarımızı 2022-2023 akademik yılında MYO öğrencilerimiz ile vereceğiz.

 

 

Soru 3: Önümüzdeki 20 yıl içerisinde, dünya genelinde bugünkü mesleklerden yüzde 70'inin yok olacağı ve yerine yeni mesleklerin geleceğine yönelik çok sayıda araştırma var. MEB, YÖK ve ÖSYM bu konuda neredeyse hiçbir şey yapmıyor! Sizin bu yönde bir çabanız var mı?

Üniversitemiz bölüm ve programlarını hazırlarken Atlas Üniversitesi olarak ülkemizdeki üniversitelerin sayıca artmasının yanında, niteliklerinin de aynı oranda artması gerektiği bilinciyle yola çıktık. Belirli sektörlerde yeni görevler ortaya çıkarken bazı görevlere duyulan ihtiyaç gittikçe azalıyor ve bu görevler yeni teknolojilerle ortadan kalkıyor. Amacımız, sağlık ve mühendislik alanı başta olmak üzere ülkemizdeki akademik hayata nitelikli bir katkı sağlamak. Bilimsel özerkliğe sahip; yüksek düzeyde eğitim-öğretim, bilimsel araştırma, yayın ve danışmanlık yapan; fakülte, enstitü, yüksekokul ve benzeri kuruluş ve birimleri de üniversitemiz bünyesinde oluşturduk. Mevcut ve yeni açtığımız programlarımızda önümüzdeki 20 yılda ortaya çıkabilecek mesleki değişimlere uyum sağlayabilecek ‘Digital Twin’ alt yapısını oluşturuyoruz. Bu proje kapsamında Vadi kampüsümüzde bulunan tüm alanların dijital ikizini oluşturarak hem online eğitim sürecini geliştirmeyi, hem de akıllı bina çözümleriyle ‘yeşil kampüs’ hedefimize yaklaşarak bilgi teknolojilerini en faydalı şekilde kullanmayı hedefliyoruz.

 

 


Soru 4: Üniversiteye giriş sistemini adil buluyor musunuz? Doğru bölümlere, doğru öğrencileri seçtiğini söyleyebilir miyiz?

Geleceğe zemin hazırlayan üniversitelere giriş için birçok ülke, öğrencilere farklı şartlar getiriyor. Bu şartların arasında lise puanı, üniversiteye giriş sınavı, özel sınavlar veya yetenek sınavları yer alıyor.

Avrupa da öğrenciler lise de elde ettikleri beceri, kazanımlar ve başarılarına göre üniversiteye yerleşiyor. Türkiye’de ise üniversiteler, 1974 yılına kadar kendi öğrencilerini seçme hakkına sahipti. Bu durumun yarattığı karışıklığı gidermek amacıyla sınavların tek merkez tarafından yapılması kararı alındı ve 1974’te Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) kuruldu.

Mevcut eğitim sisteminin bireyin sahip olduğu yetenekleri en iyi şekilde kullanmasına olanak sağlamasını, ilgi alanını tespit edip geliştirmesini ve bu anlamda yönlendirmesini, araştıran ve üreten yapıyla yetiştirilmesini arzu ediyoruz. Üniversitemizdeki eğitim sistemini de bu bilinçle geliştirdik. İlk akademik yılımızda 14 Öğrenci Projesiyle TÜBİTAK desteği almaya hak kazandık. Üniversitemiz bu başarısıyla, vakıf üniversiteleri arasında en çok projesi kabul edilen ilk 3 üniversite içinde yer aldı. Eş zamanlı öğrencilerimizin akademik, sportif, sosyal ve kültürel gelişimlerini destekliyoruz. Yeteneği destekleyen eşit ve adil eğitim sisteminin ülkemizde de yer bulmasını temenni ediyoruz.

 

 

Soru 5: Bugünün dünyasında aranan en önemli özellik yaratıcılık. Bizim sınav sistemi adayların yaratıcılığını ve hayallerini köreltirken, ilgi ve yeteneklerini de hiç ciddiye almıyor. Köreltilmiş yetenekleri, yeniden canlandırmak sizler için zor oluyor mu? Bu seçimi siz yapıyor olsaydınız nasıl bir öğrenci profili isterdiniz?

Proje tabanlı, tematik eğitim ve işbirliğine önem veren hibrit eğitim sistemini benimseyen Üniversitemiz, tüm eğitim kadrosuyla öğrenciyi merkeze alan ve öğrencinin ihtiyaç duyduğu metodları destekleyen mentorluk sistemi içerisinde faaliyetlerini yürütüyor. Vizyon sahibi fikirleri ve projeleri her daim destekliyoruz. Herkes kendi dünyasını değiştirebilecek güce sahip. Biz de bu gücü ortaya çıkarmak için öğrencilerimizin yanında olacağız.

 

 

Soru 6: Devlet üniversitesi mi, vakıf üniversitesi mi? Neden?

İki üniversite sistemi de olmalı. Öğrenci istediği alana ilgili bölümlerde verilen imkanları hangi üniversitede bulunuyorsa ona göre seçimler yapmalı. Vakıf üniversitelerin açılması ile üniversiteli olmak isteyen gençlere daha fazla kontenjan sunuluyor. Pandemi süreci mevcut eğitim sistemimizi hızlı ve köklü değişimlere doğru yöneltti. Bu süreçte bu değişime çok hızlı ayak uydurmak zorunda kalındı. Tüm gelişmiş teknolojik altyapımızla yeni sisteme entegre olduk. Ne yazık ki birçok üniversite online eğitime geçişte ara vermek durumunda kalırken biz kesintisiz devam ettik. Araştırmalara imkan sağlayan temel eğitim laboratuvarları ve Türkiye’nin en büyüklerinden olan mikrobiyoloji laboratuvarının yanı sıra akademisyenlerin, öğrencilerin ve alana hizmet veren tüm çalışanların eğitim alabileceği X Labs Ar-Ge laboratuvarları Atlas Üniversitesi bünyesinde yer alıyor. Bilgiyi deneyimle birleştirerek, uygulayarak, farklı farklı pratikler ile öğrenme ve dünyanın her yerinde çalışabilecek, proje geliştiren, sorgulayan öğrenciler yetiştirmek bizim temel hedefimiz.

 

Soru 7: Üniversite mi seçilmeli, yoksa meslek mi? Tercihlerde hangisine öncelik verilmeli? Sıralama puana göre mi, yoksa istek sırasına göre mi olmalı?

Üniversite seçimini de meslek seçimini de önemli buluyoruz. Ancak temelde şunu ifade etmek gerekir, gençlerimizin hayatına yön vermesi bakımından temel bir belirleyiciliği sahip olan meslek seçimi öncelik olmalı. Bir bireyin hayatında yapacağı önemli birkaç seçimden bir tanesi olarak gördüğümüz bu konuda elbette adayların ilgi ve yeteneklerine, akademik yetkinliklerine, değer yargılarına ve tabii ki hayata bakışlarına uygun gerçekten gönüllerindeki mesleği seçmelerinin birincil öncelikte olduğunu düşünüyoruz. Bunun yanında mesleklerin gerektirdiği kişisel özellikler, ülkemiz koşullarında istihdam olanakları ve kariyer imkanları mutlaka göz önünde bulundurulmalı. Tüm bunlardan sonra hangi üniversitede sorusu daha doğru olur kanaatindeyiz. Başarı sırası elbette bir başka kriter olarak göz önünde tutulması gereken bir rasyo. Ancak bu her zaman başarı sırası yüksek olan daha iyi anlamına da gelmiyor. Bu noktada burada zikrettiğimiz diğer tüm hususları dikkate alarak zaman zaman farklı sıralamalar yapmakta elbette mümkün ve doğru bir yaklaşım olabilir.

 

 

Soru 8: Bir rektörün ve özellikle de hocaların ulaşılabilir olması gerekir. Kapınız öğrencilere her zaman açık mı? Pek çok üniversitede olduğu gibi kayıttan sonra öğrenciyle diyaloğunuz bitiyor mu?

Atlas Üniversitesi, ismini lise öğrencilerinin koyduğu ilk üniversite olma özelliğini taşıyor. Gençlerin ismini koyduğu bu üniversitenin gelecekte de gençler tarafından gururla taşınmasını, büyütülmesini, geliştirilmesini umuyoruz. Bu anlamda öğrencilerimiz ile aramızda mesafeler yok. Z kuşağı öğrenme sürecine dahil olan, sosyal tecrübeyi önemseyen, kariyer odaklı, pasif olmayı reddeden, interaktif, dijital öğrenme araçlarını çok iyi kullanan ve bilgiye hızlı erişimi seven bir kuşak. Yeni neslin liderlerinin ihtiyaç duyduğu güven, bağımsızlık, beceri ve küresel rekabet gücünü tüm öğrencilerimize aşılıyoruz ve beraber büyüyoruz.

 

Soru 9: Adayların ve ailelerinin kafası çok karışık, yapılan yönlendirmeler de çok abartılı. Doğru bilgi ve doğru yönlendirme konusunda vicdanınızın sesinizi dinliyor musunuz?

Bu konuda neler yapıyorsunuz?


Aday öğrencilerimizin mesleki/akademik anlamda okumak istedikleri programa karar verdikten sonra tüm koşulları birlikte değerlendirerek beğendikleri üniversiteleri sıralamaları yerinde olacaktır. Üniversitemizde uzman tercih danışmanlarımızla beraber sunduğumuz hizmet de tam da bu yönde. Öğrencinin faydasına olacak her bilgiyi özenle ve dikkatle paylaşıyoruz ve bununla beraber Üniversitemizin sunduğu olanaklara da güveniyoruz. Tercih ve karar tabii ki adayların.


Soru 10: Üniversitenizden mezun olan öğrencilerin sahip olacağı değerler, yetkinlikler, mücadele hırsı, vizyon ve en önemlisi de mutlu ve başarılı bir geleceğe yönelik motivasyon kaynaklarınız neler?

Atlas Üniversitesi olarak her zaman en yeni ve en güncel tekniklerle eğitimimize devam edeceğiz. Pandemiye rağmen 14 Tübitak Öğrenci Projesi, 30’u aşkın Öğrenci Kulübü, 100’lerce etkinlik, seminer, konferans, söyleşi gerçekleştirdik. Dünyanın her yerinde çalışabilecek, proje geliştiren, sorgulayan öğrenciler yetiştirmek bizim temel hedefimiz. Mezuniyetten sonra da mezunlarımızla üniversitemizin birliktelikleri yüksek lisans / doktora programları ve projeleri ile devam ettirilmesi planlanıyor.  Her bireyin biricik ve özel olduğu bilinciyle sevgili gençlerimize, bu yolculuklarında daima sahip çıkacağımıza söz veriyoruz. Üniversitemiz gerçek eğitim beklentisi olan herkes için "kelebek etkisi" yaratma idealinden asla vazgeçmeyecek.


Emoji ile tepki ver!

Bu Haberi Paylaş :

Etiketler :

Benzer Haberler
    0 Yorum
  • Yorumu Gönder
  • Diğer Yorumlar (0)