adscode

AYT'de sorular nasıldı?

Eğitimciler AYT sorularını değerlendirdi.

AYT'de sorular nasıldı?
YKS
Güncelleme : 10-Jun-24 14:28

Uzmanların görüşleri şöyle:

Doğa Koleji

Doğa Koleji Lise Koordinatörü Arzu Uz, öğrencilerden alınan bilgilere göre TYT ile ilgili genel değerlendirmede bulundu. Soruların temel kazanımlardan oluştuğunu, sınavın genel olarak beklenen düzeyde olduğu ve her branşta ayırt edici soruların yer aldığı; özellikle sosyal bilimler testindeki soruların geçen yıllara göre çeldiricilerinin yüksek olduğunu, düzenli ve programlı çalışan öğrencilerin emeklerinin karşılığını alabileceklerini söyledi. Soruların branşlarda farklılık göstererek eleştirel düşünme, analiz yapma, problem çözme, okuduğunu anlama, yorumlama gibi becerileri ölçtüğünü dile getirdi. Süreyi iyi kullanabilen öğrencilerin başarılı olabileceği bir sınav olduğu belirtildi. TYT sorularının MEB’in kazanımlarına ve testlerine uygun olduğu, disiplinli çalışmayla birlikte Doğa Kolejinde uygulanan düzenli deneme sınavlarının sınav performansını artırmada kritik bir rol oynadığını ifade etti.

Doğa Koleji Lise Bölüm Başkanları derslerle ilgili öğrencilerden alınan bilgilere göre aşağıdaki değerlendirmelerde bulundu.

Doğa Koleji Türk Dili ve Edebiyatı Bölüm Başkanı EMRAH ÖZCAN:

“TÜRKÇEDE PARAGRAF SORULARI KISAYDI AMA CÜMLELERDEKİ ANLAM YOĞUNLUĞU FAZLAYDI.”

 2024 YKS'nin ilk oturumu olan TYT’ de Türkçe sorularını değerlendirdiğimizde anlam soruları son senelerde olduğu gibi sınavın en önemli belirleyicisi oldu. Paragraf sorularının çok uzun olmamasına rağmen anlam yoğunluğu bakımından ayırt ediciliği yüksekti. ÖSYM’ nin geçen senelerdeki sınavda uyguladığı gibi bir paragrafa ilişkin iki sorunun sorulduğu bağlı soru tipi karşımıza çıktı. Üç farklı metin üzerinden altı tane bağlı soru soruldu. Dil bilgisi soruları son dönemlerdeki gibi az çıkmış, sorular kolay sorulmuş, bunun yanında yazım ve noktalama soru sayısı geçen senede olduğu gibi artış görülmüştür.

Doğa Koleji olarak kendi kaynaklarımızda ve uyguladığımız denemelerde öğrencilerimiz bu tip sorulara önceden hazırlıklıydı.  Anlamsal sorular; muhakeme, okuduğunu anlama, yorumlayabilmeyi ölçen sorulardı. Türkiye’nin dört bir tarafındaki kampüslerimizdeki öğretmen ve öğrencilerimizden aldığımız dönütlerden de yola çıkarak sene boyunca uyguladığımız sınavlarımızın ve kullandığımız yayınların sınav soruları ile paralellik gösterdiğini söyleyebiliriz. Bir önceki yıla göre Türkçe sorularının daha kolay olduğu öngörülmüştür.

Doğa Koleji Tarih Bölüm Başkanı EMEL ABAY KAYA:

“2024 TYT TARiH SORULARINDA OKUDUĞUNU ANLAMA BECERiSi BELiRLEYiCi OLDU.”

2024 TYT (Temel Yeterlilik Testi) tarih soruları, öğrencilere geniş bir müfredat yelpazesinden sorular yöneltti. Bu yılki tarih soruları, %20 9. sınıf, %20 10. sınıf, %20 11. sınıf, %40 12. sınıf müfredat konularından geldi.

2022 TYT sınavında 11. sınıf müfredatından, 2023 TYT sınavında ise 10. sınıf müfredatından hiç soru sorulmamıştı. Ancak 2024 TYT sınavında 9, 10, 11 ve 12. sınıf müfredatlarının hepsinden soru geldi. Bu yılki sınavda öne çıkan önemli husus, okuduğunu anlama ve yorumlama becerisinin belirleyici rolü oldu. Soruların 3'ü doğrudan bu beceriyi ölçerken 2 soru tarih bilgi sorularıydı ve öğrencilerin bilgi düzeyini belirlemede etkili oldu. Saltanatın kaldırılması ile ilgili soru, öğrencilerin kronoloji bilgisini kullanmalarını gerektiriyordu.

Soruların 4'ünde ön bilgi paragrafları yer alırken Harzemşahlar ile ilgili 1 soru doğrudan bilgi sorusu olarak soruldu. Genel olarak bu yılki TYT tarih soruları orta zorluk seviyesinde olup 3 yorum sorusu kolaya yakın zorlukta değerlendirildi. Sonuç olarak 2024 TYT tarih soruları, öğrencilerin okuduğunu anlama ve yorumlama becerilerini etkin bir şekilde ölçmüş ve genel zorluk seviyesi açısından dengeli bir sınav olmuştur.

Doğa Koleji Coğrafya Bölüm Başkanı OSMAN NURİ YAKUPOĞLU:

“HARİTA OKUMA VE GRAFİK YORUMLAMA OKURYAZARLIĞI ÖN PLANDAYDI”

Bugün tamamlanan 2024 Temel Yeterlilik Testinin (TYT) coğrafya bölümünde öğrenciler, harita okuma ve grafik yorumlama okuryazarlığının ön planda olduğu sorularla karşılaştılar. TYT coğrafya sorularının Millî Eğitim Bakanlığı müfredatına uygun olduğu belirtildi. Sorular, 9 ve 10. sınıf müfredatından önemli konuları kapsıyordu.

Özellikle Türkiye'deki bitki türlerinin coğrafi dağılımı ve afet türlerinin yerel etkilerini ele alan sorular, birçok öğrencinin zorlandığı alanlar olarak öne çıktı. Bu sorular, yalnızca öğrencilerin ezber bilgi birikimlerini değil, aynı zamanda bu bilgileri analitik bir perspektif ile yorumlama ve uygulama yeteneklerini de kullanmalarını gerektirdi. Soruların, güçlü çeldiriciler içerdiği ve bu nedenle öğrencilerin doğru cevaba ulaşabilmek için dikkatli bir analiz yapmalarının gerektiği ifade edildi.

Doğa Koleji Felsefe Bölüm Başkanı SABRİ YILMAZ:

“FELSEFE SORULARI GEÇEN YILA GÖRE AYIRT EDİCİYDİ.”

2024 TYT felsefe sorularında bilgi, bilim, ahlak ve din felsefesinden sorular çıktı. Sorularda doğrudan bilgi istenmemiş ancak farklı filozoflarla ilgili bilgi verdikten sonra diğerlerinden farklı olan sorulmuş. Öğrenciler, paragrafların uzun ve anlaşılmasının zor olduğunu söylediler. Bu verilere dayanarak TYT’ deki felsefe soruları, zor paragraf sorularından oluşmuş, yorum ve analiz gerektiren sorulardı şeklinde yorumlanabilir.

Doğa Koleji Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Bölüm Başkanı ABDULLAH ALBAYRAK:

“YORUM VE ANALİZ ÖN PLANDAYDI”

2024 YKS ilk oturum (TYT) sınavında Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi branşına ait soruların bilgiyle birlikte öğrencilerin algılama becerisini ve yorum kabiliyetini ölçecek nitelikte sorulardan oluştuğu görülmektedir. Soruların tüm lise müfredatından hazırlandığını, müfredat dışı soru olmadığını söyleyebiliriz.

Mevlâna’nın öğütlerinden hareketle ahlaki davranışların sorgulanması, Hz. Muhammed'in çağrısının ağırlıklı olarak gençler tarafından karşılık bulmasından hareketle anne ve babaya saygının öneminin anlatıldığı sorularla öğrencilerin Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersinin amaçlarına uygun çıkarımlar yapması hedeflenmiştir. TYY sınavında din olgusu ile dini ve ahlaki değerlerin tanımsal olarak öğrencinin zihnine yerleştirilmesi değil, tüm bu değer ve olguların öğrencide farkındalık uyandırarak ona kazandırılmasının hedeflendiği görülmektedir. Din kültürü ve ahlak bilgisi sorularının zorluk derecesinin orta düzeyde olduğu görülmektedir. Bir sorunun nispeten zor, diğerlerinin daha kolay olduğu söylenebilir.

Doğa Koleji Matematik Bölüm Başkanı HÜLYA ERASLAN:

“TEMEL KAZANIMLARA HÂKİM OLAN MATEMATİKTE BAŞARILI OLACAK.”

TYT 2024 matematik soruları temel kazanımları içeren, okuduğunu anlamaya dayalı bir sınav olarak karşımıza çıktı. Sınavda öğrencilerimiz 30 matematik 10 geometri sorusuna cevap verdiler. ÖSYM’nin önceki yıllarda sorduğu sorulara göre bu seneki soruların daha kolay olduğu öğrencilerimiz tarafından belirtilmiştir. Problem sorularının hem okuduğunu anlamayı ölçen hem de yorum yeteneğini değerlendiren, çözümleri kısa olan sorular olduğu iletilmiştir. Geometri sorularının da geçmiş yıllara göre daha kolay olduğu fakat matematiğe göre daha seçici olduğu söylenmiştir.

Türkiye’nin dört bir yanındaki öğrencilerimizden aldığımız dönütlere göre sınavda geçen yıla nazaran daha az sayıda uzun yeni nesil tip soruların bulunduğu, yeni farklı tipte soru olmadığı, matematik sorularının uyguladığımız deneme sınavlarına ve MEB tekrar testlerine benzediği söylenmiştir.

Doğa Koleji Fizik Bölüm Başkanı SEMA BALKAN:

“GÜNLÜK HAYATTAN DENEY VE BİLİMSEL ÇALIŞMA İÇEREN SORULARA YER VERİLDİ”

Bugün gerçekleşen TYT sınavında fizik soruları, gerçek hayatla bağlantı kurulmuş deney ve bilimsel çalışma içeren ve okuduğunu anlama becerisini ön plana çıkaran bağlamsal sorulardan oluşuyordu.  Son yıllarda yapılan sınav soruları dikkate alındığında MEB’in açıkladığı kazanımlara uyumlu, yoruma dayalı, adayların analiz edebilme gücünü ölçen ve gündelik hayat içinden alıntılar yapılan soru tarzının bu yıl da aynen devam ettiği görüldü.

Fizik sorularının 9. sınıf “kuvvet ve hareket, ısı ve sıcaklık, madde ve özellikleri” ünitelerinden; 10. sınıf “Optik, elektrik, basınç ve kaldırma kuvveti, dalgalar” ünitelerinden tercih edilmiştir. Çıkan sorulardan 10. sınıf optik ve dalgalar ünitelerinden sorulan sorularının ayırt edici olacağı düşünülmektedir. Öğrencilerden aldığımız yorumlara göre soruların ayırt ediciliğinin ve zorluk derecesinin orta düzey olduğunu söyleyebiliriz. Okullarımızda öğrencilerimiz fizik dersini gündelik hayat ile ilişkilendirerek 9. sınıftan itibaren akademik alt yapılarını güçlendirip üniversite sınavına hazırlanıyorlar.

Doğa Koleji Kimya Bölüm Başkanı İBRAHİM TÜRKEN:

“LABORATUVAR PRATİĞİ ÖNEM KAZANDI”

TYT kimya soruları öğrencilerden aldığımız bilgilere göre 9 ve 10. sınıf müfredat kapsamından gelmiştir. Mol kavramı, asitler bazlar tuzlar, kütlece yüzde derişim, maddenin halleri, laboratuvar malzemeleri, kimyasal türler arası etkileşimler konularından sorular bu sınavda yer almıştır. Laboratuvar malzemeleri sorusu dışında geçtiğimiz yıllardaki sınavların zorluk derecesine benzer olduğu fark edilmiştir. Laboratuvar malzemeleriyle ilgili sorunun sorulma şekline bakıldığında, Doğa Kolejinde sıkça laboratuvar çalışmaları yapmış öğrencilerin kolaylıkla yapabileceği bir soru olduğu ve bu sorunun kimyada ayırt edici soru olacağı görülmüştür.

2024 YKS 1.oturumda kimyanın temel kazanımları test edilmiştir. Öğrencilerin kimya okuryazarlığı, temel kavramları bilme ve yorumlama, temel kimya hesaplamaları yapma gibi becerileri ölçülmüştür. Sınavda süreyi doğru kullanan ve kimyaya yeterli zamanı ayıran öğrenciler, temel kazanımlara dair sorular karşısında çok zorlanmamışlardır.

Doğa Koleji Biyoloji Bölüm Başkanı Muhammet KILIÇÖZ:

“AYIRT EDİCİ SORULAR HÂKİMDİ”

2024 YKS’ nin 1. oturumu olan TYT ‘de biyoloji sorularının müfredata uygun, zorluk derecesi genel olarak orta düzeyde, bilen ile bilmeyeni ayırt eden sorulardan oluştuğu söylenebilir. Soruların önceki yıllarla paralellik gösterdiği, temel biyoloji konularına hâkim, görsel verileri yorumlayabilen, öğrendiği bilgileri uygulamada kullanabilen ve dikkatli olan öğrenciler için yapılabilir düzeyde olduğu görülmüştür. Biyoloji sorularının önemli bir kısmı doğrudan öğrencinin bilgisini kullanma ve uygulama becerisini ölçerken bir kısmının görsel verileri bilgiler ile yorumlayabilmeye dayalı olduğu gözlemlenmiştir.

Önceki TYT sınavlarında olduğu gibi soruların 4 yıllık biyoloji dersi programındaki 9 ve 10. Sınıf MEB müfredatına uygun sorular olduğu, sınıf ve ünite bazlı dengeli bir dağılım gösterdiği belirlenmiştir. Çıkan 6 biyoloji sorusundan 3 tanesinin 9.sınıf yaşam bilimi biyoloji, hücre, canlılar dünyası; diğer 3 tanesinin ise 10.sınıf hücre bölünmeleri, kalıtımın genel ilkeleri, ekosistem ekolojisi ve güncel çevre sorunları ünitelerinden geldiği görülmüştür. Doğa Koleji Biyoloji Bölümü olarak sınav soruları beklediğimiz gibi gelmiştir. Öğrencilerimizden aldığımız dönütlerden de yola çıkarak sene içinde okullarımızda uyguladığımız sınavlarımız ve kullandığımız yayınlarımız sınav soruları ile paralellik göstermektedir.

Doğa Koleji Lise Rehberlik Bölüm Başkanı ERNUR ERİAN:

“ÖĞRENCİ VE VELİLERE SINAV SONRASI VE YARIN GERÇEKLEŞECEK AYT HAKKINDA DEĞERLİ ÖNERİLERDE BULUNDU.”

TYT sınavının bitmesinin ardından veli ve öğrencilerimiz hem duygusal hem de stratejik olarak bugünü iyi yönetmelidir. Sınav bugün için bitmiştir ve geride kalmıştır, zihinde de bitirilmelidir. Üstelik pazar günü sonucu %60 etkileyecek AYT sınavı ve dil sınavı vardır. Odak alanını pazar günkü sınava çevirmeli; yeniden belgelerinizi, suyunuzu ve giysilerinizi hazırlamalısınız. Dinlenmek, keyifli bir şeyler yapmak değerlidir. Zihninizi dinlendirilmelisiniz.

YKS bir sıralama sınavıdır. Sıralama sınavlarında adayın ne yaptığı kadar diğer adayların da yaptıkları sonucu etkiler. Adayların yapabileceği, elinden gelenin en iyisini yapmak olmalıdır. Ne bugün ne de yarın sınavın sonucuna yönelik kaygı yaşanmamalıdır.  Ancak sınav sonrası stres yaşayan öğrencilerimiz için rehberlik birimi olarak öğrencilerimizin yanınızdayız.

Unutmayın, bu süreçte öğrenciye verilecek en önemli şey, koşulsuz sevgi ve destektir. Öğrencinin motivasyonunu yüksek tutmak, onu cesaretlendirmek ve desteklemek önemlidir. Başarıya giden yolda bugün pozitif bir tutum sergileyerek onun için büyük fark yaratabiliriz.

Resim

Gen Koleji

GEN Koleji’nin Lise Bölüm Koordinatörleri tarafından yapılan AYT’ye (Alan Yeterlilik Testi) ilişkin detaylı analizi şöyle:

“Genel olarak AYT’de Matematiğin önceki yıllara göre çok daha zorlayıcı olduğunu, Türk Dili Edebiyatının orta-zor düzeyde, Fen grubunun alana iyi hazırlanan öğrenciler için diğer testlere göre zorlanmadan cevaplanabilen ve sosyal bilimler testlerinin ise eleyici sorular içerdiğini söyleyebiliriz” denildi.

MATEMATİK BÖLÜMÜ ÖNCEKİ YILLARA GÖRE ÇOK DAHA ZORLAYICI OLDU

2024 AYT Matematik testi, kazanımlara uygun olarak hazırlanmış. Soru dağılımı önceki yıllarla benzerlik göstermektedir. Bilgiyi çokça ölçen ve yorum gücünün de yer aldığı sorulara yer verilmiştir. Önceki yıllara göre zorluk düzeyi daha yüksek bir sınav olmuştur. Özellikle 12. Sınıf konularından ayırt edici sorulara yer verilip Limit, Türev ve İntegral sorularında alışılmışın dışında zor düzeyde sorular yer almaktadır. Trigonometri konusunda daha ayrıntı kısımlar yer almaktadır. Fonksiyonlar konusunda 2 tane grafik sorusu yine dikkat gerektiren sorulardan oluşmaktadır.
Kolay - orta düzeyde sorulardan da birkaç tane yer verilip genel olarak orta ve zor seviyedeki sorular yer almaktadır. İşlemsel olarak uzun işlem gerektiren sorular mevcuttur.
2024 AYT’de Geometri sorularında müfredat dışı soru yoktur. Geçmiş yıllardaki sorularla karşılaştırdığımızda daha zor olduğunu söyleyebiliriz.

FİZİK BÖLÜMÜNDE “HARMONİK HAREKET” SORUSU ZORLADI

Sınav, 11. Sınıf müfredatından eğik atış, bağıl hız, yeryüzünde hareket, alternatif akım, basit makinalar, elektriksel potansiyel konuları ve 12. Sınıf müfredatından Uydu (kepler kanunu), çembersel hareket, harmonik hareket, süper iletkenlik, fotoelektrik olayı, dopler, nükleer fisyon konularını içermektedir. Sorular genel anlamda orta düzey olup öğrencilerin zorlanacakları bir soru vardı o da harmonik hareket sorusuydu. Sınav hem temel bilgi düzeyi kullanılarak hem de yorum yaparak çözülebilecek, düzenli çalışıp bol soru çözen öğrencilerin zorlanmadan cevap verebileceği sorulardan oluşmuştur.

KİMYA BÖLÜMÜNDE HEM İŞLEM BERECERİSİNİN HEM DE TEMEL BİLGİ BİRİKİMİNİN KULLANILMASI GEREKEN SORULAR VARDI

2024 AYT sınavı kimya soruları MEB müfredatına uygun konu dağılımında olup, 8 soru 11. Sınıf kazanımlarından, 5 soru ise 12. Sınıf müfredatından bulunmaktadır. 11. Sınıf konuları modern atom modeli (1), gazlar (1), sıvı çözeltiler (2), kimyasal tepkimelerde enerji (1), kimyasal tepkimelerde hız (1), kimyasal denge (2) konularını içermektedir. 12. Sınıf konuları ise kimya ve elektrik (2) organik kimyaya giriş (1) ve organik kimyadır (2). Soru dağılımı beklendiği gibi her konudan gelmiştir. Sorular hem işlem becerisini ölçmek hem de temel bilgi birikimimi kullanarak yorum yapıp sonuca ulaşabilecekleri tarzda sorulardan oluşmaktadır. Sınav, düzenli çalışan öğrencilerin zorlanmadan cevap vereceği temel bilgilerin kullanılacağı sorulardan oluşmuştur.

BİYOLOJİ BÖLÜMÜ SORULARI ORTA ZORLUKTA VE BİLGİYE DAYALI GELDİ

2024 AYT Biyoloji sorularının 11. Sınıf konularından 7 soru ve 12. Sınıf konularından 6 sorudan oluştuğunu gördük. Populasyon ekolojisi konusundan grafik yorumlama gerektiren bir soru dışında, genel olarak soruların yoruma dayalı olmayıp biyoloji dersi alan bilgisini ölçmeye yönelik olduğunu söylenebilir. 12. Sınıfın son konusu olan Bitki Biyolojisi ünitesinden 2 soru gelmiş olup, soruların bilgiye dayalı orta zorlukta olduğunu, 11. Sınıf ünitesi olan İnsan Fizyolojisinden soruların ayrıntı bilgi gerektirmediğini, özellikle belirttiğimiz kısımlardan geldiğini ve çeldirici şıkların olmadığını söyleyebiliriz. Genel olarak soruların orta zorlukta ve bilgiye dayalı olduğu, ancak alana iyi hazırlanan öğrenciler tarafından rahat çözülebileceği sonucuna ulaşabiliriz.

İNKİLAP TARİHİ SORULARI ELEYİCİ OLDU

AYT Tarih soruları MEB müfredatına uygun olarak sorulmuştur. İnkılap Tarihi sorularının eleyici olduğu görülmektedir. Sorular, bilgiyi ölçme niteliğindedir. Beklenildiği gibi, 9-10-11-12. Sınıf müfredatlarının tümünden sorular gelmiştir. Okuduğunu anlayan ve çalışan öğrencilerin yapabileceği, orta zorlukta bir sınav olmuştur.

COĞRAFYA BÖLÜMÜNDE TYT’DE OLDUĞU GİBİ KALİTELİ ELEYİCİ SORULAR YER ALDI

2024 AYT Sosyal Bilimler 1 ve Sosyal Bilimler 2 testinde sorularımız MEB müfredatına uygun olarak 11 ve 12. Sınıf konularından hazırlanmıştır. Zorluk derecelerine göre 3 kolay iki adet zor ve bir adet orta düzey zorlukta soru bulunmaktadır. Çevre sorunları, çevre ve toplum ile grafik yorumlama soruları kolay ve öğrencilerin rahatlıkla cevaplayabileceği sorular olarak görülebilir. Bununla birlikte kültür bölgeleri ve enerji taşımacılığı konularına ait sorular zorluk derecesinin yüksek olduğu sorulardı. Şehirleşme ve göç konulu sorunun ise orta düzey zorlukta olduğu değerlendirilebilir. Genel olarak TYT sınavında olduğu gibi dengeli ve kaliteli eleyici soruların bulunduğu bir sınav olduğunu söyleyebiliriz.
Sosyal Bilimler 2 testinde, soruların TYT ve SOS-1 sorularına göre daha kolay olduğunu söyleyebiliriz. Özellikle Küresel ticaret (2), tarihteki ilk yerleşmeler, Şehirlerin fonksiyonları, çevre sorunları ve sürdürülebilir kalkınma konularına ait sorular zorluk derecesi düşük sorular olarak değerlendirilebilir. Ekstrem doğa olayları ve Boğazlar ve Kanallar soruları orta düzey zorlukta, Türkiye'de doğal kaynak kullanımı ve Türkiye’de kalkınma projeleri sorularımız zorluk derecesinin yüksek olduğu sorulardı. Genel bir değerlendirme yaptığımızda ayırt edici soruların daha az olduğu, kolaya yakın orta düzeyde bir sınav olduğunu söyleyebiliriz.

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜNDE ÇALIŞAN ÖĞRENCİ KAZANDI

AYT Edebiyat sınavı müfredata uygun olarak hazırlanmıştır. Kolay soruların yanında bilgi ağırlıklı bir sınav olmuştur. Sınav geneli itibariyle çalışan ve yazar-eser bilgisi kuvvetli öğrencilerin daha başarılı olacağı, çalışan öğrencinin hakkını alacağı bir sınav olmuştur. Soruların Paragraf, Şiir Bilgisi, Söz Sanatları, Şair-Eser, Edebi Akım ve Roman ünitelerinden geldiği; şiir ve roman ünitelerine ağırlık verildiği görülmektedir. ÖSYM tarzına baktığımızda bu sene de bilgi düzeyinde soruların sorulduğu, orta-zor düzeyde bir sınav olmuştur.

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ SORULARI BİLGİYE DAYALI PARAGRAF SORULARINDAN GELDİ

2024 AYT Din Kültürü VE Ahlak Bilgisi soruları, bilgiye dayalı ve paragraf sorularından oluşmuştur. Müfredata uygun olarak hazırlanmıştır. Genel olarak sınav orta -zor seviyesindedir. Önceki yıllara göre biraz daha zorlayıcı niteliktedir.

Resim

Bilfen Liseleri

“Sayısal sorularına bakıldığında son yılların en zor AYT sınavıydı denilebilir!”

2024 YKS'nin ikinci oturumu olan AYT'yi öğrencilerden alınan bilgilere göre Bilfen Liseleri Bölüm Başkanları değerlendirdi:

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜM BAŞKANI BİRSEN ÇİÇEK

BİLGİ VE YORUM BİR ARADA

AYT Türk dili ve edebiyatı sorularının soru kökleri, anlam ve edebiyat oranları AYT ve ÖSYM’nin geçmiş yıllardaki sınavlarına benzer niteliktedir. 2024 AYT, orta düzeyde sorulardan oluşmuştur. Yeni tarz soruya yer verilmeyen sınavda; 24 sorunun 6’sı  anlama ve yorumlamaya, 18’i edebiyat bilgi ve becerisini ölçmeye dayalı sorulardır. Paragraf sorularının birkaçının çeldiricisi güçlüdür. Edebiyat sorularında Türk edebiyatının temel taşlarını oluşturan sanatçılar, eserler ve dönem bilgileri sorgulanmış, bilgi yanında öğrenciden bilgiyi yorumlaması da istenmiştir. Alan bilgisine sahip, analiz yeteneği olan öğrencilerin başarılı olabileceği bir sınavdır.

SOSYAL BİLİMLER BÖLÜM BAŞKANI TURGUT ÖZEL

2024 AYT tarih soruları orta zorluk düzeyindedir. AYT ED- SOS bölümünde tarih soruları, çoğunlukla ilgili konuların temel kazanımları sorgulanmıştır. Geçmiş yıllarda olduğu gibi 9.sınıf kazanımlarından 4 soru, 10. ve 11.sınıf kazanımlarından birer soru, 12.sınıf kazanımlarından da 4 soru sorulmuştur.

AYT’de tarih alanında 4 yılın kazanımlarına yer verilmiştir. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük dersine yeni eklenen ünitelerden soru sorulmamıştır. Soruların çözümünde doğrudan tarih bilgisinin yanında yorum yapabilme gücü de etkili olacaktır. Kısaca 2024-AYT /tarih; alanına hâkim, düzenli çalışan, tarih okuryazarı öğrencilerin başarabileceği bir sınav olarak görülmektedir.

COĞRAFYA BÖLÜM BAŞKANI EMİN AVNİ ATALAR

2024 AYT Sosyal Bilimler 1 testinde coğrafyadan 6 soru ve Sosyal Bilimler 2 testinde ise coğrafyadan 11 soru yer almıştır. Sorular 11. ve 12. sınıflarda okutulan MEB müfredatındaki kazanımlara uygun olarak hazırlanmıştır. Sosyal Bilimler 1’de 3 soru 11. sınıftan 3 soru da 12. sınıftan sorulmuştur. Sosyal Bilimler 2’de 11. ve 12. sınıflardan soru sorularak dengeli bir dağılım yapılmıştır.

Coğrafya dersi ile ilgili alan bilgisini yorumlama, harita ve grafik okuma becerilerini ölçmeye yönelik sorular yer almıştır. Alanındaki bilgilere hâkim olan ve düzenli çalışan, coğrafya okuryazarlığına sahip öğrencilerin başarabileceği, zorluk derecesi orta düzeyde olan, net ve anlaşılır nitelikte bir sınav olduğu görülmektedir.

MATEMATİK BÖLÜM BAŞKANI MAHMUT ŞİŞMANOĞLU

TEMPOSU YÜKSEK BİR SINAVDI.

2024 AYT matematik sınavı çok zor ve kolay sorulara yer vermeyen, orta-zor soruların fazla olduğu bir sınavdır. Sınavda akademik yeterliliğin yanında konular arası geçiş yapabilme ve işlem becerisi de ölçülmüştür. Soruların MEB müfredatına uygun ve kazanımlar taranarak oluşturulduğu gözlemlenmiştir.

Sınavda soru dağılımında farklılıklara gidilmesi dikkat çekici bulunmuştur. Örneğin polinom konusundan soru olmaması, logaritma konusundan bir soru sorulması gibi.

MEB kaynaklarını, yardımcı kaynakları tarayan, akademik bilgisi ve analiz yeteneği olan öğrencilerin başarılı olabileceği ancak akademik olarak orta ve alt seviyedeki öğrencilerin zorlanacağı bir sınavdır. Sorular daha çok, iyi hazırlanmış öğrencilere göreydi.

FİZİK BÖLÜM BAŞKANI HAKAN ÖZDEMİR

2024 AYT sınavında 11 ve 12. sınıf konularından yedişer soru sorulmuştur.

Soruların tamamının güncel, hayat ile iç içe geçmiş, yaşam temelli sorulduğu tespit edilmiştir. Sadece 2 adet işlemli soruya yer verilmiştir. Geri kalan 12 soru, bilgiye dayalı olarak sorulmuştur. Ezberleyen değil, kavramları iyi benimseyen, içselleştiren ve okuma hatası yapmayan öğrencilerin rahatlıkla yapabileceği bir sınavdı.

Sınavda orta düzey öğrenciler için belirleyici sorular bulunmaktadır. Sorulardan üçünde birden fazla konuya ait kazanımlar birleştirilmiş, bu sayede bir soru aracılığıyla birden fazla konuya ilişkin kazanım sorgulanmaya çalışılmıştır. Bu durum ölçmede hataya yol açabilir.  2024 AYT fizikte önceki yıllarda çıkan kazanımlar daha az tercih edilmiş. Müfredatın bugüne kadar az soru sorulmuş kazanımları tercih edilerek detay soru sorulmuş seçicilik artırılmıştır. Geçen yıla göre daha zor bir sınav olduğunu söyleyebiliriz.

KİMYA BÖLÜM BAŞKANI DEMET AKÇAYÖZ

SON YILLARIN EN ZOR KİMYA SORULARI İLE KARŞILAŞTIK.

AYT kimya testi müfredata uygun olarak hazırlanmış olup 8 soru 11. sınıf, 5 soru 12. sınıf kazanımlarından sorulmuştur. Sorular ayrıntıları görebilen, iyi işlem becerisine sahip olan, okuduğunu anlayıp yorumlayabilen öğrencilerin yapabileceği düzeydedir. Soruların genelinde birden çok alt kazanım sorgulanmıştır. Bu da sınavın zor ve seçici olmasına neden olmuştur. Sınavda 12. sınıf müfredatından Kimya ve Elektrik ünitesinde yer alan ‘’Hücre Potansiyelini Etkileyen Faktörler ve Nernst Denklemi’’ alt kazanımından gelen sorunun öğrencide çelişki yaratabileceği düşünülmektedir.

Sonuç olarak kimya soruları beklenenden daha zor sorulmuş olup hem bilgi hem de çıkarım yapmayı gerektirmektedir. Ayrıca bilgi donanımı iyi olan, analitik düşünebilen ve düzenli çalışan öğrencilerin başarılı olabileceği bir sınavdır.

BİYOLOJİ BÖLÜM BAŞKANI TANER ALTUNBARAN

2024 AYT Sınavında Biyoloji alanında sorulan 13 sorunun; 7’si 11. sınıf konularının, 6’sı ise 12.sınıf konularının kazanımlarından sorulmuştur. Sınav sorularının tamamının kazanımlara uygun olarak hazırlandığı görülmüştür. Sınavın bilgi açısından çok daha derinlikli bilgi isteyen sorulardan oluştuğu gözlenmiştir. Bu noktada konuyu tam olarak bilen öğrencilerin yapabileceği bir sınav denilebilir.

Resim

Uğur Okulları ve Uğur Kurs 

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS)’nin ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testi (AYT) bugün tüm yurtta saat 10.15’ te uygulanmaya başlandı ve 180 dakika sürdü. AYT' de adaylar alanlarına göre 160 sorunun olduğu dört testten istediklerini cevaplandırdı. Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler 1, Matematik, Sosyal Bilimler 2 ve Fen Bilimleri testlerinin her birinden 40’ar soru soruldu.
Uğur Okulları Genel Müdür Yardımcısı Adil Kurt ve Lise Bölüm Başkanları, öğrencilerden alınan bilgilere göre YKS’ nin ikinci oturumu olan AYT’ yi değerlendirdi.

Uğur Okulları ve Uğur Kurs Genel Müdür Yardımcısı Adil Kurt AYT Değerlendirmesi:
“2024 AYT’de tüm derslerde sorular bilgiye dayalı olarak sorulmuştur. Bu soruların çözülebilmesi için konuların dersin formatına uygun bir şekilde öğrenilmesi gerekmektedir. AYT, öğrencilerin ders kapsamında öğrendikleri bilgileri soru içerisinde doğru kullanarak çözüme ulaşmalarını değerlendiren bir sınav olarak hazırlanmıştır. 2024 AYT’ de genellikle tüm dersler orta zorlukta olup sayısal ve eşit ağırlık öğrencileri için matematik dersi; sözel öğrencileri için tarih ve coğrafya dersleri belirleyici olacaktır.
Matematik, bilgi içeren ve bu bilgileri kullanıp işlem yapmayı gerektiren orta ve ortanın üstünde zorlukta sorulardan, geometri ise gerçek hayat problemleri ile ilişkilendirilip görsellere yer verilerek hazırlanmış ya da sözel ifade edilip soruya ait şekli öğrencinin çizip soruyu çözmesi istenmiş, ortanın üstünde güçlükteki sorulardan oluşmuştur. Fizik sorularının bir kısmı yüzeysel düzeyde bilgi, yorum ve çıkarım gerektirirken bir kısmı daha derinlemesine düşünmeyi gerektiren sorular olarak değerlendirilmektedir. Kimya sorularının müfredata tamamen uygun olduğu görülmektedir. İşlemli sorular belirleyici olabilecektir. Biyoloji sorularının klasik ÖSYM formatında, geçmiş yıllara benzer, bilgi temelli ve orta zorluk seviyesinde olduğu görülmüştür. Türk Dili ve Edebiyatı 9, 10, 11 ve 12. sınıf müfredatından yazar-eser ve temel edebiyat bilgisini sorgulayan ve aynı zamanda yorum becerisi gerektiren sorulardan oluşmuştur. Genel anlamda orta düzeyde sorular sorulmuştur. Bu sınavda eğitim-öğretim yaşamı içerisinde okuma-yazma kültürünü edinmiş öğrencilerin bir adım önde olacağı söylenebilir. Tarih soruları, ağırlıklı olarak bilgi kullanma ve bilgiyi analiz etme gücünü ölçen niteliktedir. Her iki testteki tarih sorularının zorluk düzeyi yüksektir. Coğrafya sorularının konu dağılımı dengeli olmakla beraber doğal sistemler ünitesinden soru yöneltilmemiştir. Sınav, MEB kazanımlarına ve müfredatına uygundur. Coğrafya dersinde harita okuryazarlığı her yıl olduğu gibi bu yıl da ön plana çıkarılmıştır. Konu kapsamına hâkim, düzenli çalışan öğrencilerin rahatlıkla yapabileceği bir sınavdır. Sınavın zorluk seviyesi ortanın altındadır. Sosyal Bilimler -2 sınavında konu dağılımı dengelidir. Sürpriz bir soru yoktur. Ancak sınavın zorluk düzeyi TM gruba göre daha yüksek. Bütün sınavlarda olduğu gibi harita okuryazarlığının önemi vurgulanmıştır. Felsefe soruları, önceki yıllardaki AYT formatına benzer, müfredata uygun, konuları bilen öğrencinin çözebileceği orta düzeyde bir zorluktadır. Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi soruları geçen yıla göre daha fazla bilgi içermektedir. Bu sınavda öğrencilerin dini terim ve kavram bilgisi sorgulanmıştır.
ÖSYM’nin sonuçların açıklanmasının ardından öğrenciler için tercih süreci başlayacak. Unutulmamalıdır ki YKS bir sıralama sınavıdır. Bu nedenle öğrencilerin yüzdelik dilimini dikkate almaları önemlidir. Ayrıca sadece yüzdelik dilim dikkate alınarak bir tercih yapılması doğru değildir. Tercih yaparken öğrencilerin mutlu ve başarılı olacakları bölümleri seçmeleri önemlidir.”

Uğur Okulları Lise Matematik Bölüm Başkanı Nilda Yüksel:
2024 AYT Matematik soruları, MEB kazanımlarına uygun olup 9 ve 10. sınıf konularından soru sorulmakla birlikte ağırlıklı olarak 11 ve 12. sınıfta işlenen konuları kapsamaktadır. Öğrenciler; soruların net, anlaşılır olduğunu ancak zorluk düzeyinin orta ve ortanın üstünde olduğunu ifade etmişlerdir.
Geometri soruları; genellikle 11 ve 12. sınıf konularının kazanımlarını kapsayan, bilgi gerektiren ve yorum yaparak çözüme ulaşmayı hedefleyen sorulardan oluşmuştur. Ayrıca gerçek hayat problemleri ile ilişkilendirilip görsellere yer verilerek hazırlanmış ortanın üstünde güçlükte sorular da yer almıştır. Sözel ifade edilmiş olan soruların şekle dökülerek işlem yapılması noktasında öğrenciler güçlük yaşamışlar.
AYT soruları, öğrencinin matematiksel bilgi seviyesini ve bilgiyi kullanarak işlem yapabilme gücünü ölçtüğünden bazı öğrencilere TYT matematik sınavına göre daha zor gelmiş olabilir.
Uğur Okulları Türk Dili ve Edebiyatı Bölüm Başkanı Cevdet Eyüboğlu
2024 AYT Türk Dili ve Edebiyatı testi, sınava katılan adaylardan aldığımız duyumlara göre 9, 10, 11 ve 12. sınıf müfredatına ve MEB kazanımlarına uygun olarak hazırlanmıştır. Sınav; yazar-eser ve temel edebiyat bilgisini sorgulayan, aynı zamanda yorum becerisi gerektiren sorulardan oluşmaktadır. Genel anlamda orta zorluk düzeyinde sorular sorulmuştur. İlk 6 soru sözcükte anlam, cümlede anlam ve paragraf konularını içeren anlam bilgisini kapsamaktadır.
Türk edebiyatı sorularının ise ağırlıklı olarak halk edebiyatı, divan edebiyatı, Cumhuriyet Dönemi Türk edebiyatı sorularından oluştuğu görülmüştür. Sınavın lise müfredatının tamamını kapsadığı Sınavın lise müfredatının tamamını kapsadığı ve geçen seneden farklı olarak 12. sınıf müfredatından da sorulara yer verildiği adaylar tarafından dile getirilmiştir. 2024 AYT Türk Dili ve Edebiyatı testinde ÖSYM tarafından daha önceki sınavlarda sorulmuş bazı eserlerin tekrar sorulmuş olması dikkatli adayların soruları daha kolay çözebilmesine katkı sağlamıştır. Türk dili ve edebiyatı sorularının bazılarının yazar-eser-dönem arasında ilişki kurabilme yeterliliğini isteyen sorular olduğu adaylar tarafınca belirtilmişir. Bu sınavda eğitim-öğretim yaşamı içerisinde okuma-yazma kültürünü edinmiş öğrencilerin bir adım önde olacağı söylenebilir.
Uğur Okulları Fizik Bölüm Başkanı Volkan Alpay
2024 YKS’nin ikinci aşaması olan Alan Yeterlilik Testi (AYT) hakkında sınava giren öğrencilerimizden aldığımız ilk geri bildirimlere göre, bu yılki sınavda bir sürpriz yaşanmadığı görülmektedir.
AYT Fizik sınavında soruların beklenildiği gibi 11 ve 12. sınıf müfredatından geldiği görülmüştür. Bu yılki sınavda, toplam 14 fizik sorusunun 7’si 11. sınıf, 7’si ise 12. sınıf konularından oluşmuştur. Bu dengeli dağılım, müfredatın geniş bir yelpazede ele alındığını ve öğrencilerin her iki sınıf seviyesindeki konularda da yeterliliklerini göstermelerinin beklendiğini ortaya koymaktadır.
Soru içeriğine daha yakından baktığımızda soruların bilgi, yorum ve çıkarım gereksinimleri açısından çeşitlilik gösterdiği görülmektedir. Soruların büyük bir kısmı, öğrencilerin akademik fizik bilgilerini ve kavramlarını hatırlamalarını ve bu bilgileri doğrudan kullanmalarını gerektiren niteliktedir. Ancak bazı sorular daha karmaşık analizler, kavramlar arası bağlantı kurma ve derinlemesine düşünme süreçlerini gerektirmiştir.
Genel olarak değerlendirdiğimizde 2024 AYT Fizik sınavı, müfredatın büyük bir kısmını kapsayan ve öğrencilerin akademik düzeyde fizik bilgilerini etkin bir şekilde kullanmalarını isteyen bir yapıya sahiptir. Soruların çoğu öğrencilerin bilgilerini doğrudan uygulamalarını gerektirirken bazı sorular ise daha derinlemesine düşünmeyi ve analiz yeteneklerini ölçmeyi hedeflemiştir. Bu özellikleriyle sınavın zorluk düzeyinin orta seviyede olduğunu ve öğrencilerin sağlam bir temel bilgiye sahip olmaları durumunda başarılı olabileceklerini söyleyebiliriz.
Uğur Okulları Kimya Bölüm Başkanı Bedrettin Boyacıgil
2024 AYT Kimya testinde soruların tümü 11 ve 12. sınıf kazanımlarını sorgulamaktadır. Her yıl olduğu gibi 13 kimya sorusunun 8’i 11. sınıf, 5’i 12. sınıf konularını içermektedir. Tüm sorular beklenen yerlerden gelmiş ve sürpriz bir soru ile karşılaşılmamıştır. Ancak soruların yarısı önceki bazı yıllarda olduğu gibi işlemli olduğundan özellikle işlemi sevmeyen öğrencilerde soruların çözüm süreci sıkıntı yaratmış olabilir. Sınava iyi hazırlanan öğrenciler, bu sınavda başarılı olacaktır. Sınavın geçen seneye göre biraz daha zor olduğu söylenebilir.
Uğur Okulları Biyoloji Bölüm Başkanı Asuman Kılıç
2024 AYT Biyoloji testinde 11 ve 12. sınıf kazanımları sorgulanmıştır. Toplam 13 Biyoloji sorusundan 7’sinin 11.sınıf kazanımlarına, 6’sının ise 12. sınıf kazanımlarına ait olduğu görülmüştür. Testin zorluk derecesi orta düzey olarak ifade edilebilir. 11 sorunun doğrudan bilgiyi ölçmeye yönelik hazırlanan kazanım temelli sorular olduğu, 2 sorunun ise bilgi ve yoruma dayalı olduğu görülmüştür. Soruların beklenen ÖSYM formatında ve temel kazanımlar çerçevesinde hazırlandığı söylenebilir.

Uğur Okulları Coğrafya Bölüm Başkanı Davut Gürler
AYT Coğrafya sorularının konu/ünite dağılımı dengeli olmakla beraber Türk Dili ve Edebiyatı -Sosyal Bilimler-1’de ilk kez “Doğal Sistemler” ünitesine yer verilmemiştir. Çevre ve Toplum ünitesinin ağırlıklı olduğu görülmektedir. Sınav MEB kazanımlarına ve müfredatına uygundur. Coğrafya dersinde harita okuryazarlığı her yıl olduğu gibi bu yıl da ön plana çıkarılmıştır. Geçen yıllara kıyasla kolay bir sınav olduğu ve çözüm ortalamasının yüksek çıkacağı söylenebilir.
Sosyal Bilimler -2 testinde de konu/ ünite dağılımı dengelidir. Dünya ve Türkiye haritalarını tanıma ve yorumlama ile ilgili sorulara yer verilmiştir. Sınavın zorluk seviyesi ortadır. 2,3 sorunun belirleyici olacağı söylenebilir.
Uğur Okulları Tarih Bölüm Başkanı Zeynep Ergün
AYT 2024 Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1 Testi ve Sosyal Bilimler-2 Testi, tarih sorularının konu dağılımı dengeli, MEB kazanımlarına ve müfredatına uygundur. Tüm sınıf düzeylerinden sorular sorulduğu anlaşılmaktadır. Ağırlıklı olarak bilgiyi kullanma ve analiz etme gücünü ölçen sorulara yer verilmiştir. Sorularda genel olarak tarihi kavramlar, dönem bilgisi, neden-sonuç ilişkisi, kronoloji bilgisini ölçen ve temel bilgilerin yanı sıra ayrıntı içeren bilgilere de yer verilmiştir. Özellikle Sosyal Bilimler 1 testinde üç sorunun belirleyici olduğu, Sosyal Bilimler 2 testinde ise iki sorunun belirleyici olacağı düşünülmektedir. Sorularda açık, net ve anlaşılır bir dil kullanılmıştır. Ayrıca sınavda öncüllü, bilgiye dayalı yorum gerektiren sorulara da yer verilmiştir. Soruların çeldiricileri güçlü tutulmuştur. Edebiyat -Sosyal Bilimler 1 testinin zorluk seviyesi zor iken, Sosyal Bilimler -2 Testinin orta zorluk seviyesinde olduğu söylenebilir.

Uğur Okulları Felsefe Bölüm Başkanı Gülay Ataç

Felsefe, psikoloji, sosyoloji ve mantıktan oluşan Felsefe Grubu soruları, 10 ve 11. sınıf MEB müfredatına uygundur. Felsefe ve sosyoloji dersinin soruları paragrafa dayanarak bilgi düzeyini ve yorum gücünü ölçen niteliktedir. Psikoloji ve mantık derslerinin soruları ise doğrudan bilgiyi sorgulayan, temel kavram bilgisini ölçen niteliktedir. Zorluk derecesi orta düzeyde olan soruların dili açık ve nettir.

Uğur Okulları Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Bölüm Başkanı Merve Akın
Din kültürü ve ahlak bilgisi soruları MEB müfredatına uygun şekilde hazırlanmıştır. Öğrencilerin mevcut bilgilerinin sorgulandığı bu sınavda ağırlıklı olarak kavram bilgisi soruları yer almıştır. 4 soru doğrudan bilgiyi ölçer nitelikte olup 2 soru yorum sorusu olarak karşımıza çıkmıştır. Bu yılki soruların bilgi ağırlıklı olması, öğrencilerin müfredata hâkim olmasının önemini ortaya çıkarmıştır. Sorular açık ve anlaşılır niteliktedir.

Resim

Bahçeşehir Koleji

2024-Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın (YKS) ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testinde adaylara 160 soru sorulmuş ve 180 dakika süre verilmiştir. Sınavın üçüncü oturumu olan Yabancı Dil Testinde (YDT) 80 soru için 120 dakika süre verilmiştir. AYT’nin YKS tam puanındaki ağırlığı yüzde 60’tır.

AYT’ye başvuran sayısı 589 bin 403 kişi azalmıştır. YKS’ye başvuran adayların 1 milyon 404 bin 156'sı sınava ilk kez başvuru yaparken, 798 bin 409 adayın ikinci başvurusu, 442 bin 64 adayın üçüncü başvurusu, 219 bin 390 adayın dördüncü başvurusudur. 172 bin 926 aday ise beş ve daha fazla sayıda başvuru yapmış durumdadır.

AYT sonrası 3 farklı puan hesaplanmaktadır. Bu puanlar Sayısal (SAY), Sözel (SÖZ) ve Eşit Ağırlıklı (EA)’dır. Sınavda adaylar yerleşmek istedikleri yükseköğretim programlarının öğrenci aldığı puan türüne ait testleri cevaplandırmaktadırlar. Her puan türünün hesaplanmasında 2 ayrı ağırlıklı test bulunmaktadır. Yerleşmek istenen bölümün puan türünün ağırlıklı 2 testinin herhangi birinden en az 0,5 net yapan bir adayın AYT puanı hesaplanacak ve bu adaylar lisans tercihi yapabileceklerdir.

YKS sonuçları 17 Temmuz’da açıklanacaktır.

AYT’DE PUAN TÜRLERİNE GÖRE PUAN HESAPLAMA KOŞULLARI NELERDİR?

- SÖZ puanının hesaplanabilmesi için, TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI/SOSYAL BİLİMLER-1 TESTİ ile SOSYAL BİLİMLER-2 testlerinin herhangi birinden EN AZ 0,5 net çıkarılmış olması gerekmektedir.

- SAY puanının hesaplanabilmesi için, MATEMATİK TESTİ ile FEN BİLİMLERİ testlerinin herhangi birinden EN AZ 0,5 net çıkarılmış olması gerekmektedir

- EA puanının hesaplanabilmesi için, TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI/SOSYAL BİLİMLER-1 TESTİ ile MATEMATİK testlerinin herhangi birinden EN AZ 0,5 net çıkarılmış olması gerekmektedir.

BAHÇEŞEHİR KOLEJİ PDR DİREKTÖRÜ SİBEL DURAK : “İLK 10 BİN ÖĞRENCİNİN SIRALAMASINI MATEMATİK TESTİ BELİRLEYECEK”

“Testlerin getireceği puan, testin o seneki Türkiye soru net ortalaması ve standart sapma değerlerine göre oluşur. Fen Bilimleri testinin, Türk Dili ve Edebiyatı/Sosyal Bilimler-1 testinin ve Sosyal Bilimler-2 testinin zorluk dereceleri (Tarih dışında) geçen sene ile paralellik göstermektedir. YKS’nin en zor testi Matematik olmuştur. Bu nedenle EA ve SAY puan türlerinde ilk 10 bin öğrencinin sıralamasını belirleyecek testin Matematik olacağını söylemek mümkündür. Tüm testlerde geçen sene ile birebir aynı netleri çıkaran bir öğrenciye bu yıl daha iyi bir EA ve SAY puanı sıralaması geleceği düşünülmektedir.

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜM BAŞKANI TUĞBA AKTAŞ

2024 Türk Dili ve Edebiyatı Testi okuduğunu anlama becerilerini yoklayan 6 soru ile edebiyat alanına ait bilgileri yoklayan 18 sorudan oluşmaktadır.

Sorular Ortaöğretim Türk Dili ve Edebiyatı Dersi Öğretim Programları kazanımlarına uygun olmakla birlikte birkaç yıldır olduğu gibi en fazla soru 5 soruyla yine divan edebiyatından gelmiştir. Düzenli çalışıp tekrar yapan öğrencilerin rahatlıkla yapabileceği bir sınav olduğunu söylemek mümkündür.

MATEMATİK BÖLÜM BAŞKANI ZAFER AŞKIN: “İŞLEM ZORLUĞU ve UZUNLUĞU AÇISINDAN TESTİM GÜÇLÜK DÜZEYİ ÖNCEKİ YILLARA GÖRE DAHA FAZLA”

2024 AYT matematik soruları ortaöğretim matematik dersi öğretim programları kazanımlarına uygun şekilde hazırlanmıştır. Önceki yıllardan farklı olarak bu yıl polinom ve OBEB OKEK sorusu sorulmamıştır. Soru metinleri açık ve anlaşılır bir dilde yazılmıştır ancak işlem zorluğu ve uzunluğu açısından testin güçlük düzeyinin önceki yıllara göre daha fazla olduğunu söylemek mümkündür. Bu durumun AYT matematik testi Türkiye ortalamasının önceki yıllara göre daha düşük olmasına sebep olabileceğini söylemek mümkündür. Bu yılki matematik AYT testinin işlem yapma becerisi yüksek ve alanla ilgili bilgilere hâkim olan öğrencilerin daha başarılı olabileceği bir yapıda kurgulandığı görülmüştür.

GEOMETRİ BÖLÜM BAŞKANI ÖMER ARAT

2024 AYT geometri soruları bu yıl yorum yapma becerisini ölçmenin yanı sıra işlem becerisini de ölçmeye yönelik, oldukça ayırt edici bir yapıda kurgulanmıştır. Önceki yıllardan farklı olarak bu yıl 10. sınıf katı cisimler konusundan soru çıkması dikkat çekici olmuştur. Analitik geometri soruları haricinde diğer geometri soruları yine günlük yaşamla ilişkilendirilerek oluşturulmuştur.

FİZİK BÖLÜM BAŞKANI RAFET SAYAR

2024 AYT Fizik sınavı, 11. sınıf ve 12. sınıfın kazanımlarını ölçen sorulardan oluşmuştur. Sınav, kazanımların günlük hayatla ilişkilendirildiği, öğrencilerin kazanımlara dair hâkimiyetini ölçen ve bilginin yorumlanmasını gerektiren nitelikte hazırlanmıştır. Hikâyeleştirilmiş yeni nesil sorulara bu yıl da sınavda yer verilmiştir.

Soruların tamamının fizik dersi öğretim programına ait kazanımlarla ilişkili, bilgiyi yorumlama ve bilgiyi günlük hayattan verilen örnek içinde muhakeme etmelerini gerektiren bir yapıda olduğu görülmüştür. Sorular açık, anlaşılır ve cevaba net biçimde ulaşılabilecek şekilde hazırlanmıştır. 

Genel olarak 11. sınıf ve 12. sınıf konularına hâkim, kazanımları tam olarak özümsemiş, konuya dair günlük hayatla ilgili yaşamsal örnekleri anlamış, düzenli ve yeterli sayıda soru çözen öğrencilerin yapabileceği bir sınav olduğunu söylemek mümkündür.

KİMYA BÖLÜM BAŞKANI PINAR YİĞİT

AYT Kimya Testinde, MEB Kimya Öğretim Programı doğrultusunda 11. sınıf kazanımlarından 8, 12. sınıf kazanımlarından 5 soru sorulmuştur.  Geçen yıl olduğu gibi bu yıl da “Periyodik Sistem” ile “Çözünürlük Dengesi” konularına yer verilmemiştir.  Soruların ünitelere dağılımı oldukça dengelidir.  Kimya sorularına genel olarak bakıldığında düzenli çalışan, konuyu iyi öğrenen öğrencilerin kimya derslerinde edindikleri bilgi, beceri ve yeterliliklerini kullanarak çözebilecekleri bir sınav olduğunu söylemek mümkündür.

BİYOLOJİ BÖLÜM BAŞKANI ZAHİDE SENEM GÖKTAŞ

AYT Biyoloji Testinde, MEB Biyoloji Öğretim Programı doğrultusunda 11. sınıf kazanımlarından 7, 12. sınıf kazanımlarından 6 adet soru sorulmuştur. Bir grafik ve bir molekül yapısı görseli dışında testte görsel içerikli soru bulunmamaktadır.

Genel olarak orta güçlükte sorularla öğrencilerin konu ile ilgili alan bilgisini ölçmek hedeflenmiştir. Öncüllü soruların birçoğunda güçlü çeldiricilerin bulunmamasının öğrenciler için avantaj sağlayacağı düşünülmektedir.

AYT Biyoloji Testinin genel olarak konuya hâkim olan öğrencilerin çok zorlanmayacağı sorulardan oluştuğunu; düzenli tekrar yapan, konular ile ilgili kavram ve terimlere hakim olan öğrencilerin rahatlıkla yapabileceği bir yapıda olduğunu söylemek mümkündür.

 

TARİH BÖLÜM BAŞKANI KAHAR ALKAN

TARİH AYT-1

AYT-1 Tarih testi 9. sınıf öğretim programından 4, 10. sınıf öğretim programından 1, 11. sınıf öğretim programından 1, 12. sınıf öğretim programından ise 4 soru yer alacak şekilde hazırlanmıştır. Sınavdaki soruların iki tanesi yorum gerektiren sorulardan oluşurken 8 soru konu ile ilgili kavramlara hâkim olan öğrencilerin yapabileceği niteliktedir. Bu durumun sınavın güçlük düzeyinin yüksek olmasına neden olabileceği düşünülmektedir.

TARİH AYT-2

AYT-2 Tarih testi 9. sınıf öğretim programından 3, 10. sınıf öğretim programından 2, 11. sınıf öğretim programından 2, 12. sınıf öğretim programından ise 5 soru yer alacak şekilde hazırlanmıştır. AYT-2 Tarih sorularının tamamı konu ile ilgili kavramlara hâkim olan öğrencilerin yapabileceği sorulardan oluştuğundan güçlük derecesini zor olarak değerlendirmek mümkündür.

AYT Tarih sorularının geneline bakıldığında; daha önceki yıllardaki kapsama paralel bir sınav olduğu görülmüştür. Soruların MEB öğretim programında yer alan kazanımlara uygun olarak hazırlanmış bir sınav olmasına rağmen; genel tekrar yapan, konu içerisindeki kavramlara ve gelişmelere hâkim olan öğrencilerin yapabileceği bir sınav olmuştur.  Testin çoğunluğunun alan bilgisi gerektiren sorulardan oluşması nedeniyle güçlük düzeyinin yüksek olabileceği düşünülmektedir.

COĞRAFYA BÖLÜM BAŞKANI ÜMİT SOYKAN

2024 AYT Sosyal Bilimler-1 ve Sosyal Bilimler-2 testlerinde coğrafya soruları beklendiği gibi 11. ve 12. Sınıf öğretim programına uygun olarak hazırlanmıştır. Soruların ünitelere ve sınıf seviyelerine göre dağılımı orantılıdır. Sorular açık ve anlaşılır özellikte olup sorularda harita kullanımına ağırlık verilmiştir.

Her iki testte de coğrafya sorularının orta güçlükte olduğu görülmüştür. Sosyal Bilimler-1 testindeki enerji güzergâhları ve etkileri konusuyla ilgili soru ile Sosyal Bilimler-2 testindeki ekosistemlerin özellikleri ve işleyişi konusuyla ilgili sorunun çeldiricileri güçlü olduğundan bazı öğrencilerin bu iki soruda zorlanabilecekleri, dolayısıyla bu soruların testlerin coğrafya alanında belirleyici soruları olabileceği söylenebilir.

AYT coğrafya sorularının genel olarak, yıl içinde düzenli olarak çalışan, konular ile ilgili kavram ve terimlere hâkim olan öğrencilerin rahatlıkla çözebilecekleri bir yapıda hazırlandığı görülmüştür.

FELSEFE BÖLÜM BAŞKANI FİLİZ YILDIRIM

2024 AYT Felsefe soruları MEB kazanımlarına uygun olarak hazırlanmıştır. Test, önceki yıllarda olduğu gibi öğrencilerin alan bilgisini ölçmeye yönelik olarak oluşturulmuştur. Paragraflar çok uzun tutulmamış ancak terimsel ifadelere fazla yer verilmiştir. Psikoloji soruları önceki yıllarda olduğu gibi kısa ve öğrencilerin alan bilgisini ölçen, yoruma yer vermeyen bir yapıdadır. Mantık sorularında önceki yıllarda olduğu gibi kısa bir açıklama verilmiş, seçeneklerde tamamen kavramsal bilgiyi ölçen ifadeler yer almıştır. Sosyoloji soruları önceki yıllardan farklı olarak sadece paragraf yorumlama becerisini değil; doğrudan kavramsal bilgiyi de ölçen nitelikte hazırlanmıştır.

YKS SONRASI İÇİN ÖNERİLER

Sınav sonrası adayları önemli bir tercih süreci bekliyor. Bu sürece donanımlı, araştırma yaparak ve yüksek motivasyonla hazırlanmaları önemlidir. Araştırmalar gençlerin meslek kararı verirken en çok etkilendikleri kişilerin ebeveynleri olduğunu göstermektedir. Bu nedenle ebeveynlere “Ben sana demiştim” ile başlayan cümlelerden, kıyaslamalardan ve çocukları için yaptıklarını yüze vurmaktan uzak durmaları önerilmektedir.

Sınav sonrası dinlenmek herkese iyi gelecektir. Hem öğrenciler hem de ebeveynler zor ve yorucu bir süreci tamamlamak üzereler. Yaşanan stresten arınmak için sınav nasıl geçmiş olursa olsun sakin ve huzurlu vakit geçirmeye hem gençlerin hem de anne babaların ihtiyacı var. Bu nedenle ailecek keyifli vakit geçirmek için dinlenme planları yapılmalıdır.

Kısa bir dinlenme sürecinin ardından tercih dönemine hazırlık yapmaya başlanmalı. Adayların tercih dönemini beklemeden meslekleri, üniversiteleri araştırmaya başlamaları sağlıklı olacaktır. Öğrencinin sınav sonucundan beklentisi hedeflediği üniversite ve bölümü karşılamayacak gibi görünüyorsa, diğer alternatiflerin neler olabileceği ailece değerlendirilebilir. Alternatifsiz olmak öğrencilerin yaşayacağı gerginliği arttırıp kendilerini çaresiz hissetmelerine sebep olabilir.

 


Emoji ile tepki ver!

Bu Haberi Paylaş :


Benzer Haberler
    0 Yorum
  • Yorumu Gönder
  • Diğer Yorumlar (0)