adscode

Doğa Koleji uzmanları TYT'yi yorumladı

Doğa Koleji Lise Koordinatörü Arzu Uz, soruların temel kazanımlardan oluştuğunu, sınavın genel olarak beklenen düzeyde olduğu ve her branşta ayırt edici soruların yer aldığını söyledi.

Doğa Koleji uzmanları TYT'yi yorumladı
YKS
Güncelleme : 08-Jun-24 17:48

Doğa Koleji Lise Koordinatörü Arzu Uz, öğrencilerden alınan bilgilere göre TYT ile ilgili genel değerlendirmede bulundu. Soruların temel kazanımlardan oluştuğunu, sınavın genel olarak beklenen düzeyde olduğu ve her branşta ayırt edici soruların yer aldığı; özellikle sosyal bilimler testindeki soruların geçen yıllara göre çeldiricilerinin yüksek olduğunu, düzenli ve programlı çalışan öğrencilerin emeklerinin karşılığını alabileceklerini söyledi. Soruların branşlarda farklılık göstererek eleştirel düşünme, analiz yapma, problem çözme, okuduğunu anlama, yorumlama gibi becerileri ölçtüğünü dile getirdi. Süreyi iyi kullanabilen öğrencilerin başarılı olabileceği bir sınav olduğu belirtildi. TYT sorularının MEB’in kazanımlarına ve testlerine uygun olduğu, disiplinli çalışmayla birlikte Doğa Kolejinde uygulanan düzenli deneme sınavlarının sınav performansını artırmada kritik bir rol oynadığını ifade etti.

Doğa Koleji Lise Bölüm Başkanları derslerle ilgili öğrencilerden alınan bilgilere göre aşağıdaki değerlendirmelerde bulundu.

Doğa Koleji Türk Dili ve Edebiyatı Bölüm Başkanı EMRAH ÖZCAN:

“TÜRKÇEDE PARAGRAF SORULARI KISAYDI AMA CÜMLELERDEKİ ANLAM YOĞUNLUĞU FAZLAYDI.”

 2024 YKS'nin ilk oturumu olan TYT’ de Türkçe sorularını değerlendirdiğimizde anlam soruları son senelerde olduğu gibi sınavın en önemli belirleyicisi oldu. Paragraf sorularının çok uzun olmamasına rağmen anlam yoğunluğu bakımından ayırt ediciliği yüksekti. ÖSYM’ nin geçen senelerdeki sınavda uyguladığı gibi bir paragrafa ilişkin iki sorunun sorulduğu bağlı soru tipi karşımıza çıktı. Üç farklı metin üzerinden altı tane bağlı soru soruldu. Dil bilgisi soruları son dönemlerdeki gibi az çıkmış, sorular kolay sorulmuş, bunun yanında yazım ve noktalama soru sayısı geçen senede olduğu gibi artış görülmüştür.

Doğa Koleji olarak kendi kaynaklarımızda ve uyguladığımız denemelerde öğrencilerimiz bu tip sorulara önceden hazırlıklıydı.  Anlamsal sorular; muhakeme, okuduğunu anlama, yorumlayabilmeyi ölçen sorulardı. Türkiye’nin dört bir tarafındaki kampüslerimizdeki öğretmen ve öğrencilerimizden aldığımız dönütlerden de yola çıkarak sene boyunca uyguladığımız sınavlarımızın ve kullandığımız yayınların sınav soruları ile paralellik gösterdiğini söyleyebiliriz. Bir önceki yıla göre Türkçe sorularının daha kolay olduğu öngörülmüştür.

Doğa Koleji Tarih Bölüm Başkanı EMEL ABAY KAYA:

“2024 TYT TARiH SORULARINDA OKUDUĞUNU ANLAMA BECERiSi BELiRLEYiCi OLDU.”

2024 TYT (Temel Yeterlilik Testi) tarih soruları, öğrencilere geniş bir müfredat yelpazesinden sorular yöneltti. Bu yılki tarih soruları, %20 9. sınıf, %20 10. sınıf, %20 11. sınıf, %40 12. sınıf müfredat konularından geldi.

2022 TYT sınavında 11. sınıf müfredatından, 2023 TYT sınavında ise 10. sınıf müfredatından hiç soru sorulmamıştı. Ancak 2024 TYT sınavında 9, 10, 11 ve 12. sınıf müfredatlarının hepsinden soru geldi. Bu yılki sınavda öne çıkan önemli husus, okuduğunu anlama ve yorumlama becerisinin belirleyici rolü oldu. Soruların 3'ü doğrudan bu beceriyi ölçerken 2 soru tarih bilgi sorularıydı ve öğrencilerin bilgi düzeyini belirlemede etkili oldu. Saltanatın kaldırılması ile ilgili soru, öğrencilerin kronoloji bilgisini kullanmalarını gerektiriyordu.

Soruların 4'ünde ön bilgi paragrafları yer alırken Harzemşahlar ile ilgili 1 soru doğrudan bilgi sorusu olarak soruldu. Genel olarak bu yılki TYT tarih soruları orta zorluk seviyesinde olup 3 yorum sorusu kolaya yakın zorlukta değerlendirildi. Sonuç olarak 2024 TYT tarih soruları, öğrencilerin okuduğunu anlama ve yorumlama becerilerini etkin bir şekilde ölçmüş ve genel zorluk seviyesi açısından dengeli bir sınav olmuştur.

Doğa Koleji Coğrafya Bölüm Başkanı OSMAN NURİ YAKUPOĞLU:

“HARİTA OKUMA VE GRAFİK YORUMLAMA OKURYAZARLIĞI ÖN PLANDAYDI”

Bugün tamamlanan 2024 Temel Yeterlilik Testinin (TYT) coğrafya bölümünde öğrenciler, harita okuma ve grafik yorumlama okuryazarlığının ön planda olduğu sorularla karşılaştılar. TYT coğrafya sorularının Millî Eğitim Bakanlığı müfredatına uygun olduğu belirtildi. Sorular, 9 ve 10. sınıf müfredatından önemli konuları kapsıyordu.

Özellikle Türkiye'deki bitki türlerinin coğrafi dağılımı ve afet türlerinin yerel etkilerini ele alan sorular, birçok öğrencinin zorlandığı alanlar olarak öne çıktı. Bu sorular, yalnızca öğrencilerin ezber bilgi birikimlerini değil, aynı zamanda bu bilgileri analitik bir perspektif ile yorumlama ve uygulama yeteneklerini de kullanmalarını gerektirdi. Soruların, güçlü çeldiriciler içerdiği ve bu nedenle öğrencilerin doğru cevaba ulaşabilmek için dikkatli bir analiz yapmalarının gerektiği ifade edildi.

Doğa Koleji Felsefe Bölüm Başkanı SABRİ YILMAZ:

“FELSEFE SORULARI GEÇEN YILA GÖRE AYIRT EDİCİYDİ.”

2024 TYT felsefe sorularında bilgi, bilim, ahlak ve din felsefesinden sorular çıktı. Sorularda doğrudan bilgi istenmemiş ancak farklı filozoflarla ilgili bilgi verdikten sonra diğerlerinden farklı olan sorulmuş. Öğrenciler, paragrafların uzun ve anlaşılmasının zor olduğunu söylediler. Bu verilere dayanarak TYT’ deki felsefe soruları, zor paragraf sorularından oluşmuş, yorum ve analiz gerektiren sorulardı şeklinde yorumlanabilir.

Doğa Koleji Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Bölüm Başkanı ABDULLAH ALBAYRAK:

“YORUM VE ANALİZ ÖN PLANDAYDI”

2024 YKS ilk oturum (TYT) sınavında Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi branşına ait soruların bilgiyle birlikte öğrencilerin algılama becerisini ve yorum kabiliyetini ölçecek nitelikte sorulardan oluştuğu görülmektedir. Soruların tüm lise müfredatından hazırlandığını, müfredat dışı soru olmadığını söyleyebiliriz.

Mevlâna’nın öğütlerinden hareketle ahlaki davranışların sorgulanması, Hz. Muhammed'in çağrısının ağırlıklı olarak gençler tarafından karşılık bulmasından hareketle anne ve babaya saygının öneminin anlatıldığı sorularla öğrencilerin Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersinin amaçlarına uygun çıkarımlar yapması hedeflenmiştir. TYY sınavında din olgusu ile dini ve ahlaki değerlerin tanımsal olarak öğrencinin zihnine yerleştirilmesi değil, tüm bu değer ve olguların öğrencide farkındalık uyandırarak ona kazandırılmasının hedeflendiği görülmektedir. Din kültürü ve ahlak bilgisi sorularının zorluk derecesinin orta düzeyde olduğu görülmektedir. Bir sorunun nispeten zor, diğerlerinin daha kolay olduğu söylenebilir.

Doğa Koleji Matematik Bölüm Başkanı HÜLYA ERASLAN:

“TEMEL KAZANIMLARA HÂKİM OLAN MATEMATİKTE BAŞARILI OLACAK.”

TYT 2024 matematik soruları temel kazanımları içeren, okuduğunu anlamaya dayalı bir sınav olarak karşımıza çıktı. Sınavda öğrencilerimiz 30 matematik 10 geometri sorusuna cevap verdiler. ÖSYM’nin önceki yıllarda sorduğu sorulara göre bu seneki soruların daha kolay olduğu öğrencilerimiz tarafından belirtilmiştir. Problem sorularının hem okuduğunu anlamayı ölçen hem de yorum yeteneğini değerlendiren, çözümleri kısa olan sorular olduğu iletilmiştir. Geometri sorularının da geçmiş yıllara göre daha kolay olduğu fakat matematiğe göre daha seçici olduğu söylenmiştir.

 

Türkiye’nin dört bir yanındaki öğrencilerimizden aldığımız dönütlere göre sınavda geçen yıla nazaran daha az sayıda uzun yeni nesil tip soruların bulunduğu, yeni farklı tipte soru olmadığı, matematik sorularının uyguladığımız deneme sınavlarına ve MEB tekrar testlerine benzediği söylenmiştir.

 

Doğa Koleji Fizik Bölüm Başkanı SEMA BALKAN:

 

“GÜNLÜK HAYATTAN DENEY VE BİLİMSEL ÇALIŞMA İÇEREN SORULARA YER VERİLDİ”

Bugün gerçekleşen TYT sınavında fizik soruları, gerçek hayatla bağlantı kurulmuş deney ve bilimsel çalışma içeren ve okuduğunu anlama becerisini ön plana çıkaran bağlamsal sorulardan oluşuyordu.  Son yıllarda yapılan sınav soruları dikkate alındığında MEB’in açıkladığı kazanımlara uyumlu, yoruma dayalı, adayların analiz edebilme gücünü ölçen ve gündelik hayat içinden alıntılar yapılan soru tarzının bu yıl da aynen devam ettiği görüldü.

 

Fizik sorularının 9. sınıf “kuvvet ve hareket, ısı ve sıcaklık, madde ve özellikleri” ünitelerinden; 10. sınıf “Optik, elektrik, basınç ve kaldırma kuvveti, dalgalar” ünitelerinden tercih edilmiştir. Çıkan sorulardan 10. sınıf optik ve dalgalar ünitelerinden sorulan sorularının ayırt edici olacağı düşünülmektedir. Öğrencilerden aldığımız yorumlara göre soruların ayırt ediciliğinin ve zorluk derecesinin orta düzey olduğunu söyleyebiliriz. Okullarımızda öğrencilerimiz fizik dersini gündelik hayat ile ilişkilendirerek 9. sınıftan itibaren akademik alt yapılarını güçlendirip üniversite sınavına hazırlanıyorlar.

 

Doğa Koleji Kimya Bölüm Başkanı İBRAHİM TÜRKEN:

 

“LABORATUVAR PRATİĞİ ÖNEM KAZANDI”

TYT kimya soruları öğrencilerden aldığımız bilgilere göre 9 ve 10. sınıf müfredat kapsamından gelmiştir. Mol kavramı, asitler bazlar tuzlar, kütlece yüzde derişim, maddenin halleri, laboratuvar malzemeleri, kimyasal türler arası etkileşimler konularından sorular bu sınavda yer almıştır. Laboratuvar malzemeleri sorusu dışında geçtiğimiz yıllardaki sınavların zorluk derecesine benzer olduğu fark edilmiştir. Laboratuvar malzemeleriyle ilgili sorunun sorulma şekline bakıldığında, Doğa Kolejinde sıkça laboratuvar çalışmaları yapmış öğrencilerin kolaylıkla yapabileceği bir soru olduğu ve bu sorunun kimyada ayırt edici soru olacağı görülmüştür.

 

2024 YKS 1.oturumda kimyanın temel kazanımları test edilmiştir. Öğrencilerin kimya okuryazarlığı, temel kavramları bilme ve yorumlama, temel kimya hesaplamaları yapma gibi becerileri ölçülmüştür. Sınavda süreyi doğru kullanan ve kimyaya yeterli zamanı ayıran öğrenciler, temel kazanımlara dair sorular karşısında çok zorlanmamışlardır.

 

Doğa Koleji Biyoloji Bölüm Başkanı Muhammet KILIÇÖZ:

 

“AYIRT EDİCİ SORULAR HÂKİMDİ”

2024 YKS’ nin 1. oturumu olan TYT ‘de biyoloji sorularının müfredata uygun, zorluk derecesi genel olarak orta düzeyde, bilen ile bilmeyeni ayırt eden sorulardan oluştuğu söylenebilir. Soruların önceki yıllarla paralellik gösterdiği, temel biyoloji konularına hâkim, görsel verileri yorumlayabilen, öğrendiği bilgileri uygulamada kullanabilen ve dikkatli olan öğrenciler için yapılabilir düzeyde olduğu görülmüştür. Biyoloji sorularının önemli bir kısmı doğrudan öğrencinin bilgisini kullanma ve uygulama becerisini ölçerken bir kısmının görsel verileri bilgiler ile yorumlayabilmeye dayalı olduğu gözlemlenmiştir.

 

Önceki TYT sınavlarında olduğu gibi soruların 4 yıllık biyoloji dersi programındaki 9 ve 10. Sınıf MEB müfredatına uygun sorular olduğu, sınıf ve ünite bazlı dengeli bir dağılım gösterdiği belirlenmiştir. Çıkan 6 biyoloji sorusundan 3 tanesinin 9.sınıf yaşam bilimi biyoloji, hücre, canlılar dünyası; diğer 3 tanesinin ise 10.sınıf hücre bölünmeleri, kalıtımın genel ilkeleri, ekosistem ekolojisi ve güncel çevre sorunları ünitelerinden geldiği görülmüştür. Doğa Koleji Biyoloji Bölümü olarak sınav soruları beklediğimiz gibi gelmiştir. Öğrencilerimizden aldığımız dönütlerden de yola çıkarak sene içinde okullarımızda uyguladığımız sınavlarımız ve kullandığımız yayınlarımız sınav soruları ile paralellik göstermektedir.

 

Doğa Koleji Lise Rehberlik Bölüm Başkanı ERNUR ERİAN:

 

“ÖĞRENCİ VE VELİLERE SINAV SONRASI VE YARIN GERÇEKLEŞECEK AYT HAKKINDA DEĞERLİ ÖNERİLERDE BULUNDU.”

 

TYT sınavının bitmesinin ardından veli ve öğrencilerimiz hem duygusal hem de stratejik olarak bugünü iyi yönetmelidir. Sınav bugün için bitmiştir ve geride kalmıştır, zihinde de bitirilmelidir. Üstelik pazar günü sonucu %60 etkileyecek AYT sınavı ve dil sınavı vardır. Odak alanını pazar günkü sınava çevirmeli; yeniden belgelerinizi, suyunuzu ve giysilerinizi hazırlamalısınız. Dinlenmek, keyifli bir şeyler yapmak değerlidir. Zihninizi dinlendirilmelisiniz.

YKS bir sıralama sınavıdır. Sıralama sınavlarında adayın ne yaptığı kadar diğer adayların da yaptıkları sonucu etkiler. Adayların yapabileceği, elinden gelenin en iyisini yapmak olmalıdır. Ne bugün ne de yarın sınavın sonucuna yönelik kaygı yaşanmamalıdır.  Ancak sınav sonrası stres yaşayan öğrencilerimiz için rehberlik birimi olarak öğrencilerimizin yanınızdayız.

Unutmayın, bu süreçte öğrenciye verilecek en önemli şey, koşulsuz sevgi ve destektir. Öğrencinin motivasyonunu yüksek tutmak, onu cesaretlendirmek ve desteklemek önemlidir. Başarıya giden yolda bugün pozitif bir tutum sergileyerek onun için büyük fark yaratabiliriz.


Emoji ile tepki ver!

Bu Haberi Paylaş :


Benzer Haberler
    0 Yorum
  • Yorumu Gönder
  • Diğer Yorumlar (0)