adscode
adscode

İstanbul Bilgi Üniversitesi Vekil Rektörü Prof. Dr. M. N. Alpaslan Parlakçı Sorularımızı Yanıtladı

"Eğitim Ajansı Soruyor Rektörler Cevaplıyor" röportajları kapsamında İstanbul Bilgi Üniversitesi Vekil Rektörü Prof. Dr. M. N. Alpaslan Parlakçı sorularımızı yanıtladı. İşte 10 soruda tercihler...

İstanbul Bilgi Üniversitesi Vekil Rektörü Prof. Dr. M. N. Alpaslan Parlakçı Sorularımızı Yanıtladı
Eğitim Ajansı Soruyor Rektörler Cevaplıyor
Güncelleme : 12-Aug-21 13:42

Soru 1: Sizi diğer üniversitelerden farklı kılan nedir? Adaylar neden sizi seçsin? Yüz yüze eğitime geçecek misiniz? En iddialı olduğunuz bölümleriniz hangileri?

BİLGİ, kuruluşundan bu yana eğitim kalitesi, her biri alanında çok değerli isimlerden oluşan akademik kadrosu, güçlü uluslararası işbirlikleri, öğrencilerinin gelişimi için sunduğu sosyal olanaklarla fark oluşturan bir üniversite oldu. Üniversitemizi farklı kılan en önemli unsurlardan biri benimsemiş olduğu eğitim yaklaşımıdır. “Okul için değil, yaşam için öğrenme” anlayışından yola çıkarak “yaparak öğrenmeye” dayalı bir eğitim modelini benimsiyoruz. Bu model sayesinde öğrencilerimiz, yalnızca sınıf ortamında değil gerçek hayatta deneyim kazanarak öğrenim süreçlerini tamamlıyorlar. Eğitim süreçlerinde sektörle ortak projelerde yer alma, kendi proje ve girişimlerini hayata geçirme olanağı buluyorlar. Üniversitemizde sosyal bilimlerden mühendisliğe, mimarlıktan sağlık bilimlerine, turizm ve otelcilikten sivil havacılığa kadar çok geniş bir yelpazede 150’yi aşkın program sunuyoruz. Tüm programlarımız, eğitim kalitesi ve öğrencilerine sunduğu olanaklarla kendi alanlarında öne çıkan programlar.

BİLGİ olarak uluslararası yönü güçlü bir üniversiteyiz. 40’ın üzerinde ülkede 250’yi aşkın önde gelen üniversiteyle işbirliklerimiz var.  Yakın zamanda inovasyonda ve araştırmada dünyanın öncü üniversitelerinden Arizona State Üniversitesi ile bölgedeki en kapsamlı uluslararası akademik işbirliğini hayata geçirdik.  Arizona State Üniversitesi (ASU) ile yürüttüğümüz ortak programlar,  University of London’a bağlı London School of Economics ile yürüttüğümüz Üstün Başarı Programları öğrencilerimize BİLGİ diplomasının yanı sıra bu üniversitelerden de diplomayla mezun olma olanağı sağlıyor.

Kalite standartlarımızı geliştirmek ve akreditasyonlarımıza yenilerini eklemek için yoğun bir çalışma içindeyiz. Bu yıl dünyanın en saygın akreditasyon kurumlarından WASC Senior College and University Commission (WSCUC) tarafından Türkiye’de akredite edilen ilk yükseköğretim kurumu olduk. Bu akreditasyonla UCLA, CalTech, UC Berkeley ve Stanford gibi dünyanın en iyi üniversiteleriyle aynı kurumsal standartlara sahip olduğumuz uluslararası alanda tescillenmiş oldu.

Önümüzdeki akademik yıl yüz yüze eğitime geçmeyi planlıyoruz. Öğrencilerimizle kampüslerimizde buluşmayı arzu ediyoruz. Elbette, pandeminin seyri ve Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığı’nın alacağı muhtemel kararlar doğrultusunda hareket edeceğiz.

 

 

Soru 2: Öğrenci ve mezunlarınızın memnuniyet oranını ölçüyor musunuz? Arttırmak için neler yapıyorsunuz?  Mezun olmadan ayrılan öğrenci oranınız nasıl?

Öğrenci ve mezunlarımızın memnuniyetini ölçmek için düzenli anket ve araştırma çalışmaları yürütüyoruz. Bu alanda ülkemizde yıllardır çalışma yapan ender üniversitelerden biriyiz. Bu yönde yaptığımız çalışmaları WSCUC’a da düzenli olarak raporluyor ve standartlarımızı geliştirmek amacıyla iyileştirme çalışmaları yürütüyoruz. Mezun olmadan ayrılan öğrenci oranımızın dünya ortalamasına göre oldukça düşük olduğunu söyleyebilirim.

 

 

Soru 3: Önümüzdeki 20 yıl içerisinde, dünya genelinde bugünkü mesleklerden yüzde 70'inin yok olacağı ve yerine yeni mesleklerin geleceğine yönelik çok sayıda araştırma var. MEB, YÖK ve ÖSYM bu konuda çok fazla bir şey yapmıyor! Sizin bu yönde bir çabanız var mı?

Teknolojik gelişim ve dijitalleşme süreciyle birlikte belirttiğiniz gibi meslekler de bir dönüşüm geçiriyor. Mesleki becerilerin hızla eskidiği bir çağdayız. Hayat boyu aynı mesleği sürdürebilme durumunun azaldığını görüyoruz. Dolayısıyla üniversiteler olarak gençlerimize mesleki becerileri kazandırmanın ötesine geçmemiz gerekiyor. Onların bu becerileri nasıl edinebileceklerini de öğrenmelerini sağlamamız, onlara geleceğin mesleklerine uyum sağlayabilecekleri yetkinlikler kazandırmamız gerekiyor. Bunu bir yolu öğrencilere iş dünyasıyla daha sıkı bir işbirliği içinde “yaparak öğrenmeye” dayalı bir eğitim sunmak. İkincisi, öğrencilerin geleceğin mesleklerinde belirleyici olan yeni teknolojilerle eğitim süreçlerinde tanışmalarını sağlamak önem taşıyor. Biz öğrencilerimize yeni teknolojileri kullanarak fikirlerini hayata geçirebilecekleri bir eğitim ortamı sağlıyoruz.  Ayrıca girişimciliğin ve inovasyonun yaşadığımız dönüşüme yön vereceğinin bilinciyle öğrencilerimize okudukları disiplin elverdiği ölçüde bu alanda bir altyapı sağlamayı da önemsiyoruz. BİLGİ bünyesinde girişimcilik ve inovasyon ile ilgili konuları içeren lisans ve lisansüstü düzeyde 100 civarında dersimiz bulunuyor.

Soru 4: Üniversiteye giriş sistemini adil buluyor musunuz? Doğru bölümlere, doğru öğrencileri seçtiğini söyleyebilir miyiz?

YKS başarı sıralaması ve öğrencilerin tercihlerini esas alan bir sınav. Öğrencilerin kendileri için doğru bölümlere yerleşmelerinde doğru tercihler yapmaları önem taşıyor. Bunun için hangi ihtiyaç alanında fayda sağlayabileceklerini sorgulamaları, kendi ilgi ve yeteneklerini doğru tespit etmeleri çok önemli.

 

 

Soru 5: Bugünün dünyasında aranan en önemli özellik yaratıcılık. Bizim sınav sistemi adayların yaratıcılığını ve hayallerini köreltirken, ilgi ve yeteneklerini de hiç ciddiye almıyor. Köreltilmiş yetenekleri, yeniden canlandırmak sizler için zor oluyor mu? Bu seçimi siz yapıyor olsaydınız nasıl bir öğrenci profili isterdiniz?

Öğrencilerin ilgi alanları doğrultusunda var olan potansiyellerini açığa çıkarabilecekleri, onların yeteneklerini geliştiren bir eğitimin tüm üniversitelerin önceliği olması gerektiğini düşünüyorum. Üniversite eğitimi, bireylere yalnızca mesleki bilgi ve beceriler kazandırmasıyla değil; onların kendilerini ve hayatta yapmak istediklerini keşfetmelerini sağlamasıyla da önem taşır. Bu doğrultuda üniversitelerin öğrencilere bireysel, akademik ve profesyonel gelişim süreçlerini destekleyen olanaklar sunması, onlara hedeflerini belirleme ve gerçekleştirme yolunda rehber olması önem taşıyor. Bunun yanı sıra, ezberlemeyi değil sorgulamayı odağına alan; öğrencilere eleştirel düşünme kabiliyeti kazandıran, onlara fikirlerini hayata geçirebilecekleri imkânlar tanıyan bir eğitimin öğrencilerin gelişimine katkı sağlayacağına inanıyoruz.

 

 

Soru 6: Devlet üniversitesi mi, vakıf üniversitesi mi? Neden?

Bir üniversitenin devlet üniversitesi veya vakıf üniversitesi olmasından öte eğitim kalitesine, akademik kadrosunun yetkinliğine, sunduğu uluslararası olanaklara, öğrencilerinin gelişimleri için sağladığı akademik ve sosyal imkânlara bakılmalı diye düşünüyorum.

 

 

Soru 7:Üniversite mi seçilmeli, yoksa meslek mi? Tercihlerde hangisine öncelik verilmeli? Sıralama puana göre mi, yoksa istek sırasına göre mi olmalı?

Üniversite tercihi aşamasındaki öğrencilerin öncelikle okumak istediği bölümü doğru belirlemeleri gerekiyor. “Ben ne istiyorum, hangi alanlara ilgi duyuyorum, hangi alanlarda yetenekliyim?” gibi sorulara yanıt aramaları önemli.  Bölüm belirlendikten sonra, üniversite seçimi yapılmalı. Üniversiteler arasında tercih yapılırken ise akademisyen kadrosunun, üniversitenin sunduğu uluslararası olanakların, sağladığı akademik ve sosyal imkanların değerlendirilmesi önem taşıyor. 

Tercih listesi mutlaka başarı sıralamasına göre oluşturulmalı. Tercihlerde Hukuk, Tıp, Mühendislik, Mimarlık gibi bölümlerin başarı sıralaması şartları unutulmamalı. Tercihlerde esas olan adayın istek sıralamasıdır. Aday, okumayı daha çok istediği bölümü başarı sıralaması daha aşağıda olsa dahi üst sıraya alabilir. Okumak istenmeyen bölüm kesinlikle tercih edilmemeli diye düşünüyorum.

 

 

Soru 8: Bir rektörün ve özellikle de hocaların ulaşılabilir olması gerekir. Kapınız öğrencilere her zaman açık mı? Pek çok üniversitede olduğu gibi kayıttan sonra öğrenciyle diyaloğunuz bitiyor mu?

Kapımız öğrenci ve mezunlarımıza daima açık; diledikleri zaman bize rahatlıkla ulaşabilirler.  Onların ihtiyaçları, görüşleri, talepleri bizim için çok önemli. Hem eğitim süreçlerinde hem de mezun olduktan sonra öğrencilerimizin daima yanındayız.

Soru 9: Adayların ve ailelerinin kafası çok karışık, yapılan yönlendirmeler de çok abartılı. Doğru bilgi ve doğru yönlendirme konusunda vicdanınızın sesinizi dinliyor musunuz? Bu konuda neler yapıyorsunuz?

Adayların ve ailelerinin bu zorlu dönemlerinde yanlarında olmayı önemsiyoruz. Her sene olduğu gibi bu sene de tercih döneminde doğru bilgiye ulaşabilmeleri için onlara rehberlik sunuyoruz. Tercih Günleri’nde aday öğrencilerin öğrencilerimizle bir araya gelmesini ve onların deneyimlerini bizzat kendilerinden dinlemesini sağlıyoruz. En doğru bilgiye böyle ulaşabileceklerine inanıyoruz.

Aday öğrencilerimiz Tercih Günleri’ne online olarak veya kampüslerimizi ziyaret ederek katılabiliyorlar. Dileyenleri santralistanbul ve Kuştepe kampüslerimizde ağırlıyoruz. Fiziksel mesafeyi koruyarak kampüs turu yapabiliyor ve danışmanlarımızla bire bir görüşebiliyorlar.

Soru 10: Üniversitenizden mezun olan öğrencilerin sahip olacağı değerler, yetkinlikler, mücadele hırsı, vizyon ve en önemlisi de mutlu ve başarılı bir geleceğe yönelik motivasyon kaynaklarınız neler?

BİLGİ  olarak öğrencilerimizin uluslararası alanda rekabet edebilecekleri, iş hayatında fark meydana getirebilecek yetkinlikler kazanmaları; onların güçlü bir donanımla mezun olmaları en önemli hedefimiz. Öğrencilerimizin, sorgulayan, eleştirel düşünebilen, toplumun ve dünyanın sorunlarına duyarlı bireyler olarak yetişmelerini önemsiyoruz. Bugün toplumun çok çeşitli yerlerinde bizlere umut veren 50.000’i aşkın mezunumuz var. Mezunlarımızı hedeflerine ulaşmış başarılı bireyler olarak görmekten gurur duyuyoruz. Onların varlığı en büyük umut ve motivasyon kaynağımız.


Emoji ile tepki ver!

Bu Haberi Paylaş :

Etiketler :

Benzer Haberler
    0 Yorum
  • Yorumu Gönder
  • Diğer Yorumlar (0)