adscode
adscode

Özel sektörde çalışanlar evde çalışmaya daha istekli

Bursa Uludaş Üniversitesi İİBF Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü Yönetim ve Çalışma Psikolojisi ABD Öğretim Üyesi Prof. Dr. Aşkın Keser'in 'Evde Çalışma' araştırması ilginç sonuçlar sunuyor.

Özel sektörde çalışanlar evde çalışmaya daha istekli
Türkiye'den Haberler
Güncelleme : 04-May-21 17:47

Evde çalışmaya ilişkin araştırmanın ön raporu niteliğindeki ilk verileri sizlerle aşağıda paylaşıyor olacağız. Araştırma 20 Kasım 2020 tarihinde başlamış olup, 20 Aralık 2020 tarihinde sona ermiştir. Araştırmanın anketi Linkedin’de ve diğer sosyal medya hesapları aracılığı ile uygulanmıştır. Ankete bir aylık süre içerisinde toplamda 4020 katılım gerçekleşmiştir.

Ankete katılımın % 46’sı kadın, %54’ü erkek çalışanlardan oluşmuştur.

Ankete katılanların % 55’i Özel sektörde, %44’ü Kamuda çalışanlardan oluşmuştur. %1‘lik grup ise “sivil toplum çalışanları, kendi işinde çalışanlar, sendikada çalışanlar vb. çalışan grubundan” oluşmuştur.


Araştırmaya katılanların ‘evde çalışırken yaşadığınız temel sorun nedir?’ sorusuna verdikleri cevaplar incelendiğinde, ilk sırada “İŞ ORTAMINDAKİ İLETİŞİM VE İŞBİRLİĞİ FIRSATLARINI KAYBETMEK”, ikinci sırada “AİLE İLE BİRLİKTE YAŞARKEN ÇALIŞMADA ZORLANMAK” ve üçüncü sırada da “ARTAN İŞ YÜKÜ İLE BOĞUŞMAK” şeklinde sıralandığı görülmektedir.

Araştırmaya katılanların ‘evde çalışırken yaşadığınız temel sorun nedir?’ sorusuna verdikleri cevapların cinsiyet değişkenine göre değerlendirmesi Tablo-4’de yer almaktadır.


Tablo-4 incelendiğinde ilginç noktalardan birisi, “AİLE İLE BİRLİKTE YAŞARKEN ÇALIŞMADA ZORLANMAK”, seçeneğine kadınların %12,9, erkeklerin ise %17,2 oranında en temel sorun olarak bildirmeleridir. Genel anlamda beklenti kadınların daha yüksek oranda bu seçeneği temel sorun olarak belirteceği yönündedir.


Aynı şekilde “ARTAN İŞ YÜKÜ İLE BOĞUŞMAK”, seçeneği de kadınların aksine erkekler tarafından daha yüksek düzeyde temel sorun olarak belirtilmiştir. Bu seneğe temel sorun diyen erkeklerin oranı %11,8 iken, kadınların oranı %9,8 çıkmıştır.


“İŞE MOTİVE OLMADA ZORLANMAK”, seçeneği beklenen bir şekilde çıkmış, kadınların motive olmada zorlanmayı temel sorun olarak bildirmeleri erkeklere göre daha yüksek çıkmıştır. Kadınlar için oran %10,5 iken, erkeklerde %7,4 gerçekleşmiştir. Bu sonuç, kadınların evdeki ikili rolleri düşünüldüğünde, iş-aile rollerindeki çatışma ile açıklanabilir.
“ÇALIŞMA DİSİPLİNİ SAĞLAYAMAMAK”, seçeneği ise kadınların temel sorun olarak seçme oranı erkeklere göre yüksek çıkmıştır. Evde çalışmada karşılaşılan temel sorun olarak “çalışma disiplinini sağlayamamak” seçeneği kadınların %5,8’i tarafından erkeklerin de %4,7’si tarafından seçilmiştir.

Araştırmaya katılanların ‘evde çalışırken yaşadığınız temel sorun nedir?’ sorusuna verdikleri cevapların çalıştığı kurum değişkenine göre değerlendirilmesi Tablo-5’de yer almaktadır.

Araştırmaya katılanların çalıştığı kuruma göre temel sorun değişkeni açısından pek çok maddede benzer sıralamaya sahip oldukları görülmektedir. Bu değişkene göre önemli fark, “DONANIM SORUNLARI YAŞAMAK- YETERLİ EKİPMANA SAHİP OLMAMAK”, “ARTAN İŞ YÜKÜ İLE BOĞUŞMAK” ve “ÇALIŞMA İÇİN EVDE UYGUN BİR ÇALIŞMA ORTAMINA SAHİP OLMAMAK” seçeneklerinde gözlenmiştir. “DONANIM SORUNLARI YAŞAMAK- YETERLİ EKİPMANA SAHİP OLMAMAK”, “ARTAN İŞ YÜKÜ İLE BOĞUŞMAK”, kamuda %13 oranında ilk sorun olarak belirtilirken, özel sektörde bu oran %4,7 düzeyinde dile getirilmiştir. Bu anlamda kamunun evde çalışmaya özel sektöre göre daha az deneyimli olduğunu söylemek mümkündür.


“ARTAN İŞ YÜKÜ İLE BOĞUŞMAK”, özel sektör çalışanlarınca %13,6 oranında temel sorun olarak bildirilirken, kamu sektörü için bu oran %7,4 oranında gerçekleşmiştir.
Bu sonuç özel sektörde çalışanlardan kurumlarının beklentilerinin daha yüksek olduğu düşüncesini akla getirmektedir.


“ÇALIŞMA İÇİN EVDE UYGUN BİR ÇALIŞMA ORTAMINA SAHİP OLMAMAK”, özel sektör çalışanlarınca %7 oranında temel sorun olarak bildirilirken, kamu sektörü için bu oran %4,3 oranında gerçekleşmiştir. Bu sonuç da çalışanlardan beklentinin özel sektörde daha yüksek olduğu düşüncesini akla getirmektedir.

Araştırmaya katılanların pandemi sonrası evde çalışmaya devam edip etmeyecekleri sorulmuş, katılımcıların %32’si evde çalışmak istemediklerini beyan etmiştir.
Katılımcıların %21’i evde çalışmaya devam edeceğini, %47’si ise kısmen evde çalışmaya devam edeceğini belirtmiştir. Bu sonuç değerlendirildiğinde toplam katılımcıların 1/3’ü pandemi sonrası kendilerine tercih hakkı verilse evde çalışmayı arzu etmediklerini dile getirmiştir. Kısmen evde çalışmaya devam ederim diyenler ile devam etmek istemeyenlerin toplamı %79’dur. Pandemi sonrasında evde çalışmaya istekli olan kesim %21 çıkmaktadır. Bu durum -sanılanın aksine- insanların evde çalışma konusunda aşırı bir isteğe sahip olmadığı gerçeğini ortaya koymaktadır.

Pandemi sonrası evden çalışmaya devam eder misiniz sorusuna verilen cevaplar cinsiyet değişkeni açısından değerlendirildiğinde; “Evde Çalışmaya Kısmen Devam Edeceğini” belirtenlerin %57’si erkek çalışanlardan oluşurken, %43’ü kadın çalışanlardan oluşmaktadır. “Evde Çalışmaya Devam Edeceğini” belirtenlerin %52’si erkek çalışanlardan %48’i kadın çalışanlardan oluşmaktadır. “Evde Çalışmaya Devam Etmeyeceğim”, seçeneğinde cinsiyet açısından fark oluşmamıştır.

Pandemi sonrası evden çalışmaya devam eder misiniz sorusuna verilen cevaplar incelendiğinde, toplam katılımcıların, %21’i Devam Edeceğini, %32’si Devam Etmeyeceğini, %47’si Kısmen Devam Edeceğini söylemiştir.


Kısmen çalışmaya devam ederim diyenlerin %59’unu özel sektörde çalışanlar oluştururken, %40’ını kamuda çalışanlar oluşturmuştur. Çalışmaya devam ederim diyenlerin %33’ü kamuda çalışanlardan oluşurken, %66’sı özel sektörde çalışanlardan oluşmaktadır. Çalışmaya devam etmeyeceğim diyenlerin, %58’i kamuda çalışanlardan oluşurken, %41,6’sı özel sektörde çalışanlardan oluşmaktadır.


Bu sonuç göstermektedir ki, kamuda çalışanların özel sektörde çalışanlara göre Pandemi sonrası evde çalışma isteği daha düşük çıkmıştır. Özel sektörde çalışanlar, iş yüklerinin arttığını belirtmelerine rağmen, yine de evde çalışmaya daha istekli görünüyorlar.

SONUÇ
20 Kasım 2020 tarihinde başlayıp, 20 Aralık 2020 tarihinde tamamlanan ve 4020 katılımcı ile gerçekleştirilen EVDE ÇALIŞMA” konulu araştırmanın sonuçları şunlardır;
§ Araştırmaya katılanların ‘evde çalışırken yaşadığınız temel sorun nedir?’ sorusuna verdikleri cevaplar incelendiğinde, ilk sırada “İŞ ORTAMINDAKİ İLETİŞİM VE İŞBİRLİĞİ FIRSATLARINI KAYBETMEK”, ikinci sırada “AİLE İLE BİRLİKTE YAŞARKEN ÇALIŞMADA ZORLANMAK” ve üçüncü sırada da “ARTAN İŞ YÜKÜ İLE BOĞUŞMAK” şeklinde sıralandığı görülmektedir.
§ Araştırmaya katılanların Pandemi sonrası evde çalışmaya devam edip etmeyecekleri sorulmuş, katılımcıların %32’si “evde çalışmak istemediklerini” beyan etmiştir. Katılımcıların %21’i “evde çalışmaya devam etmek istediklerini”, %47’si ise “kısmen evde çalışmaya devam etmek istediklerini” belirtmiştir.
§ “Evde Çalışmaya Kısmen Devam Edeceğini” belirtenlerin %57’si erkek çalışanlardan oluşurken, %43’ü kadın çalışanlardan oluşmaktadır. “Evde Çalışmaya Devam Edeceğini” belirtenlerin %52’si erkek çalışanlardan, %48’si kadın çalışanlardan oluşmaktadır. “Evde Çalışmaya Devam Etmeyeceğim” seçeneğinde cinsiyet açısından fark oluşmamıştır.
§ Pandemi sonrası evden çalışmaya devam eder misiniz sorusuna verilen cevaplar incelendiğinde, “Kısmen çalışmaya devam ederim” diyenlerin %59’unu özel sektörde çalışanlar oluştururken, %40’ını kamuda çalışanlar oluşturmuştur.
“Çalışmaya devam ederim” diyenlerin %33’ü kamuda çalışanlardan oluşurken, %66’sı özel sektörde çalışanlardan oluşmaktadır. “Çalışmaya devam etmeyeceğim” diyenlerin, %58’i kamuda çalışanlardan oluşurken, %41,6’sı özel sektörde çalışanlardan oluşmaktadır.


Emoji ile tepki ver!

Bu Haberi Paylaş :

Etiketler :

Benzer Haberler
    0 Yorum
  • Yorumu Gönder
  • Diğer Yorumlar (0)