adscode
adscode

Türkiye’de genç nüfusun geleceği bu mesleklere bağlı

Genç nüfusun geleceği için işgücü piyasasının taleplerini dikkate almak gerektiğini savunan Yaşar Üniversitesi MYO Dış Ticaret Programı Bölüm Başkanı Öğretim Görevlisi Dr. Işıl Kellevezir, ülkemizde yakın…

Türkiye’de genç nüfusun geleceği bu mesleklere bağlı
Türkiyeden Haberler
Türkiye’de işsiz bireylerin yüzde 30’unu 15-24 yaş arası genç bireyler oluşturuyor. Genç nüfusun geleceği için işgücü piyasasının taleplerini dikkate almak gerektiğini savunan Yaşar Üniversitesi MYO Dış Ticaret Programı Bölüm Başkanı Öğretim Görevlisi Dr. Işıl Kellevezir, ülkemizde yakın gelecekte ön planda olacak mesleklere dikkat çekti. Dr. Kellevezir, “Avrupa Birliği’ndeki gelişmelerle de paralellik gösteren geleceğin meslekleri arasında çevre kirliliğine ve sanayileşmeye bağlı olarak ‘yeşil meslekler’ ile nüfusun yaşlanmasına bağlı olarak ‘yaşlı bakım hizmetleri’ ve ‘geriatri’ yer alacak” dedi.

YAŞAM SÜRESİ ARTIYOR

Ülkemizde eğitim durumu yükseldikçe işsizliğin artığına da dikkat çeken Dr. Işıl Kellevezir, işgücü piyasası taleplerinin eğitim sistemi tarafından karşılanması gerektiğini söyledi. TÜİK verilerine, Türkiye’de 2000 yılı itibarı ile doğumda beklenen yaşam süresi 71 iken, 2023 yılında bunun 77,9 olmasının beklendiğini hatırlatan Kellevezir, “Ülkemizde kişilerin ortalama 8 yıl daha fazla yaşaması bekleniyor. Bu durum yaşlı ve hasta bakımı hizmetlerine duyulacak ihtiyacın artmasına ve yaşlılıkla ilgili tıbbi gereksinimlerin artmasına yol açacaktır. Yaşlı bakım hizmetlisi ve geriatri uzmanlığı gibi meslekler ön plana çıkabilir” dedi.

ALTERNATİF ENERJİ KAYNAKLARI MÜHENDİSLİĞİ YÜKSELİŞE GEÇİYOR

Avrupa Birliği’nin 2020 yılı için alternatif enerji tüketimini toplam enerji tüketiminde yüzde 20 pay sahibi yapmak ve enerji verimliliğini yüzde 20 artırmak gibi hedefleri bulunduğunu belirten Kellevezir, “Dünya Çalışma Örgütü yeşil meslekler olarak da bilinen çevreci meslekleri, insanın yarattığı olumsuz çevresel etkiyi sürdürülebilir bir şekilde azaltan meslekler olarak tanımlıyor. Bu tanıma göre çevreci meslekler enerji ve hammadde tüketimini azaltan, sektörlerin karbondan uzaklaştırılmasını sağlayan, ekosistemleri ve biyoçeşitliliği koruyan, tamir eden ve üretimin yarattığı kirliliği minimize eden mesleklerdir diyebiliriz. Bu bağlamda alternatif enerji kaynakları teknikerliği ve mühendisliği ile geri dönüşüm gibi konuların yükselişe geçmesi bekleniyor.” bilgisini verdi.

DİJİTAL DÜNYANIN MESLEKLERİ

Dünyada her gün 2,5 kentilyon veri üretildiğini ve her gün her dakika 570 yeni web sitesinin kurulduğunu belirten Dr. Kellevezir dijital dünyanın mesleklerini ise şöyle anlattı:

“Dünya nüfusu 7 milyar kişi iken cep telefonu sahibi kişi sayısı 6 milyar. Web trafiğinin yüzde 61’i kablosuz olarak gerçekleştiriliyor. 2015 yılında dijital içeriğin hacminin 7,9 zetra bayt olduğu tahmin ediliyor. Ayrıca dünya çapında bu kadar büyük bir veriyi desteklemek için 2015 yılında 4.4 milyon kişilik IT pozisyonunun açıldığı tahmin ediliyor. Büyük Veri dediğimiz Big Data ise havayollarından bankacılığa kadar geniş bir yelpazede kullanıyor. Bu verinin toplanması, işlenmesi, analiz edilmesi ve bilgiye dönüştürülmesi için giderek artacak sayıda sistem analisti, bilgisayar teknisyeni, bilgisayar mühendisi, istatistik ve ekonometrist gibi meslek uzmanlarına ihtiyaç duyulacağı düşünülüyor.”

ENDÜSTRİ 4.0 DEVRİMİ

Halen gerçekleşmekte olan 4.0 Endüstri Devriminin hangi iş kapılarını açacağına da değinen Yaşar Üniversitesi akademisyeni, “Endüstri Devrimi, en basit anlatımıyla nesnelerin interneti olarak adlandırılan Internet of Things (IOT) ile robotların kendi aralarında iletişim kurarak üretim gerçekleştirmeleri olarak ifade edilebilir. Endüstri 4.0, tüm endüstrinin yakında dönüşeceği bir sistem olarak karşımıza çıkmakta. Yani işgücünün de buna uygun bir dönüşüm geçirmesi bir seçim değil zorunlulukmuş gibi görünüyor. Buna göre endüstriyel yazılım uzmanlığı ve bilgisayar programcılığı, veri güvenliği uzmanlığı, bulut veri uzmanlığı, giyilebilir teknoloji tasarımcıları, 3 boyutlu yazıcı mühendisliği gibi bilgisayar ve nesnelerin interneti konularında çalışacak bireylere ihtiyaç duyulacak” dedi.

KUTU KUTU

Türkiye İstatistik Kurumu 2014 verilerine göre 2.853.000 işsiz bireyin 858.000 kişisi 15-24 yaş arasında bulunuyor.

Emoji ile tepki ver!

Bu Haberi Paylaş :

Etiketler :

Benzer Haberler
    0 Yorum
  • Yorumu Gönder
  • Diğer Yorumlar (0)