adscode
adscode

AES: Alan değişikliği her yıl düzenli yapılmalı

Anadolu Eğitim Sendikası, 2021 yılı için de yönetmeliğe uygun alan değişikliği takviminin yayınlanması ve gerekli duyuruların yapılması için MEB’e resmi yazı yazdı.

AES: Alan değişikliği her yıl düzenli yapılmalı
Sendikalar

Anadolu Eğitim Sendikası'ndan yapılan açıklamada; "Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde var olan alan değişikliği 2021 yılı için yapılmamış ve herhangi bir takvim açıklanmamıştır. Alan değişikliği bir ihtiyaç olup sertifika veya yan alan nedeniyle geçmişte yapılan hatalar tekrarlanmamalı; yapılacak alan değişikliğinin yönetmeliğe uygun ve her sene düzenli şekilde yapılmalıdır. 2021 yılı için de yönetmeliğe uygun alan değişikliği takviminin yayınlanması ve gerekli duyuruların yapılması için MEB’e resmi yazı yazdık." denildi.

 

  Sayı : 2374-21/6415               Tarih: 01/11/2021

  Konu: Alan Değişikliğine Bağlı Atamalar

 

 

T.C.

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI

PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

 

İlgi: MEB Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği

 

Bilindiği üzere, atama ve yer değiştirme yönetmeliği içerisinde alan değişikliğine bağlı atamalar bulunmakta olup sendikamıza, bakanlığınız nezdinde görev yapan öğretmenlerimizden çok sayıda alan değişikliğine bağlı atama yapılması yönünde talep gelmektedir.

İlgi yönetmelikte alan değişikliğine bağlı atama çeşidi ile ilgili olarak 60. madde de "(1) Bakanlıkça uygun görülmesi hâlinde; öğrenimine uygun alamı dışında bir başka alana atanan öğretmenler, öğrenimleri birden fazla alana atanmaya kaynak olan öğretmenler ile başka bir alanda yükseköğretimi bitiren öğretmenler, adaylıklarının kaldırılmış olması ve yükseköğrenimlerinin atanacakları alana uygun olması kaydıyla, Bakanlığın kararına göre mezuniyetleri itibarıyla atanabilecekleri alanlara alanlarının değiştirilmesini isteyebilir.

(2) Alan değişikliği isteyen öğretmenlerin alan değişiklikleri, il içinde tercihleri de dikkate alınmak suretiyle alanlarında ihtiyaç duyulan eğitim kurumları olacak şekilde hizmet puanı üstünlüğüne göre yapılır. Hizmet puanlarının eşit olması durumunda öğretmenlikteki hizmet süresi daha fazla olana öncelik verilir.

(3) Alan değişikliği işlemleri Bakanlıkça belirlenecek takvim çerçevesinde yapılır." hükümlerine yer verilmiştir. Madde hükmü uyarınca öğretmenlerin öğrenim durumuna uygun olarak başka bir alana geçiş yapabileceği ve atamaların bakanlıkça belirlenecek bir takvime göre yapılabileceği ifade edilmiştir.

Madde metninden görüleceği üzerine alan değişikliğine bağlı atamalar belirli bir zaman takvimine bağlanmamış, bakanlıkça uygun görülecek zaman şeklinde düzenlenerek ucu açık bırakılmıştır. Madde metninde alan değişikliklerine bağlı yer değiştirme işlemleri için belirli bir takvime yer verilmemesinden dolayı bu işlemlerin yıl içinde gerçekleştirilip gerçekleştirilmeyeceği, gerçekleştirilecek ise ne zaman yapılacağı hususlarında belirsizlik yaşanmaktadır.

2020 yılı içerisinde alan değişikliği takvimi Eylül ayı içerisinde açıklanmış ve atamalar Aralık 2020’de yapılmıştır. Alan değişikliği bir ihtiyaç olup sertifika veya yan alan nedeniyle geçmişte yapılan hatalar tekrarlanmamalı; yapılacak alan değişikliği yönetmeliğe uygun ve her sene düzenli şekilde devam etmelidir.

Bu bağlamda, alan değişikliğine bağlı atama işlemlerinin branş sınırlaması olmaksızın her yıl belirli bir dönemde düzenli olarak yapılması yönünde yönetmelikte düzenleme yapılması, 2021 yılı içerisinde ise branş sınırlaması olmaksızın ve tüm kontenjanlar duyuruya çıkılarak alan değişikliğine bağlı atama işlemlerinin ivedilikle yapılması ve sendikamızın bu konuda bilgilendirilmesi hususunda;

Gereğini arz ederiz.


Emoji ile tepki ver!

Bu Haberi Paylaş :

Etiketler :

Benzer Haberler
    0 Yorum
  • Yorumu Gönder
  • Diğer Yorumlar (0)