adscode
adscode

'MEB’İN ÖZEL HESAPLARI NEDEN İNCELENMİYOR?'

TÖS: MEB’İN ÖZEL HESAPLARI NEDEN İNCELENMİYOR?

'MEB’İN ÖZEL HESAPLARI NEDEN İNCELENMİYOR?'
Sendikalar
Sayıştay’ın meb özel hesapları 2013 yılı denetim raporu TBMM’ sunulmuştur.  
Özel hesaplar şunlardır:
1-İşletmeler Hesabı: Okul Aile Birlikleri tarafından elde edilen kira bedellerinin %10’nun İl Milli Eğitim Müdürlüklerine, %10’nun da İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerine aktarılması sonucu oluşan gelirlerle, bunlara ilişkin giderlerin takip edildiği özel hesaplardır.
2-Motorlu Taşıtlar Sürücü Kursları (MTSK) Hesabı: Motorlu Sürücü Kurslarının sınavlarında görevlendirilen bakanlık mensuplarına ödenmek üzere kurslar tarafından aktarılan paraların takip edildiği özel hesaplardır.
3-ÖSYM Sınav Başvuru Bedelleri Hesabı: ÖSYM tarafından yapılan merkezi sınavlarda başvuru merkezi olarak belirlenen okullar tarafından tahsil edilen başvuru/tercih bedellerinin %50 sinin aktarılması yoluyla oluşturulan ve ilçe milli eğitim müdürlüğü bünyesinde bulunan özel hesaplardır.
4-Öğrenci Yetiştirme Kursları Hesabı: Öğrenci Yetiştirme Kursları Hesabı ile ilgili temel düzenleme Milli Eğitim Bakanlığı Öğrencileri Yetiştirme Kursları Yönergesidir.
5-Lig Heyetleri Hesabı: 01.04.1991 tarih ve 20832 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Okul Spor Kulüpleri Yönetmeliği kapsamında kurulan Lig Heyetlerine, yönetmelikte belirtilen gelirleri tahsil etme ve giderleri gerçekleştirme yetkisi verilmiştir.
6-Atık Kağıt Bedeli Hesabı: İl/ilçe milli eğitim müdürlüklerinin gerek kendileri tarafından ve gerekse kendilerine bağlı okullarda yıl içerisinde toplanan atık kağıtların ihale yoluyla satışı çerçevesinde elde ettiği gelirlerin toplandığı hesaptır.
Özel hesaplara ilişkin olarak Sayıştay’ın görüşü şu şekildedir:
Özel hesaplar için belirlenmiş bir muhasebe sistemi bulunmamaktadır. Genel olarak özel hesapların gelir ve giderleri bankalar nezdinde açılmış banka hesaplarında izlenmektedir. Bir kısım özel hesaplarda karar defteri ile birlikte tutulan işletme defteri ile de takip edilmektedir. Yapılan harcamalar faturalar ve banka makbuzları ile dosyalanıp arşivlenmektedir.
Kamu İdaresi niteliği bulunmayan özel hesapların izlenmesinde, mali tablo üretmeye uygun bir muhasebe sistemi kullanılmadığından denetim, özel hesapların izlenmesi için hesapları yöneten görevliler tarafından tutulan defter, belge, cetvel ve kayıtlar üzerinden yürütülüp sonuçlandırılmıştır.
Söz konusu özel hesapların Kamu İdaresi niteliğinin bulunmaması ve mali tablolarının olmaması nedeniyle denetim görüşü verilmemiştir.

TÖS’ÜN KONUYA İLİŞKİN GÖRÜŞ VE ÖNERİLERİ

Kamu idaresi niteliği bulunmayan ve mali tablosu olmayan hesaplara ilişkin denetim görüşü bildirmeyen bir Sayıştay neden denetim yapmıştır? Kamu idaresine bağlı bir kurumun harcaması ne adında olursa olsun bunun denetiminin Sayıştay tarafından yapılması gerekirdi.
Sonuçta kamu idaresi çeşitli hesaplar adı altında gelir elde etmiştir. Elde ettiği geliri harcamıştır.  Sayıştay bu özel hesaplar için belirlenmiş bir muhasebe sistemi yoktur diyerek gelir ve harcamaları denetlemeliydi.
MEB özel hesap adı altında hesaplar açmamalıdır. Eğer MEB özel hesap açar ise her türlü geliri ve harcamaları Sayıştay tarafından denetlenmelidir. Bu denetime ilişkin de Sayıştay denetim görüşü vermelidir.

Dikmen ONAT
TÖS Genel Başkanı

 

Emoji ile tepki ver!

Bu Haberi Paylaş :

Etiketler :

Benzer Haberler
    0 Yorum
  • Yorumu Gönder
  • Diğer Yorumlar (0)